2021-06-02

Librorum Amator - specjalna odsłona

Organizatorzy wystawy: Biblioteka GUMed


Wystawa została zorganizowana z okazji ukazania się jubileuszowego 10. numeru biuletynu okolicznościowego "Librorum Amator" (ISSN 2353-530X), wydawanego od 2008 roku przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem wystawy było przypomnienie naszym Czytelnikom historii biuletynu i pokazanie, jak zmieniał się on na przestrzeni lat.

        


Od początku do końca tworzyli go bibliotekarze - przybliżali nieraz ciekawe, a nieraz skomplikowane aspekty swojego rzemiosła, ale też dzielili się swoimi pasjami. Opisywali nowinki techniczne, rozprawiali się ze stereotypami dotyczącymi bibliotekarzy i czytelników, prezentowali nowe (i stare) trendy, aktywizowali środowisko akademickie. Wybrane artykuły i ciekawostki pokazują ogromną rozpiętość zainteresowań twórców, ich poczucie humoru, głód wiedzy, chęć do samodoskonalenia i baczne obserwacje zmieniającego się świata. Przecież o kształcie bibliotecznego biuletynu - tak jak w przypadku każdego czasopisma i każdej społeczności - decydują ludzie. Cieszymy się, że przez tyle lat byli z nami i zostawili po sobie tak wiele.

"Librorum Amator" przechodził ewolucję, dostosowując się do otaczającej rzeczywistości i korzystając z nowych możliwości technicznych. Od nr 8 (2016/2017) wydawany jest jedynie w formie elektronicznej.

 


Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wersji wystawy:

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.