2021-11-22

>> wróć do listy e-książek

 

Pielęgniarstwo onkologiczne

 

 

 

Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1,
Założenia koncepcyjno-empiryczne
opieki pielęgniarskiej

 

 

Podstawy pielęgniarstwa. Tom 2,
Wybrane umiejętności i procedury
opieki pielęgniarskiej

 

 

Badanie fizykalne w pielęgniarstwie:
podmiotowe i przedmiotowe

 

 

Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list:
materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa

 

 

Pielęgniarstwo diabetologiczne

 

 

 

E-zdrowie. Wprowadzenie do
informatyki w pielęgniarstwie

 

 

Standardy i procedury
w pielęgniarstwie onkologicznym

 

 

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

 

 

Pielęgniarstwo kardiologiczne

 

Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego

 

 

Pielęgniarstwo internistyczne

 

 

 

Diagnozy i interwencje pielęgniarskie:
podręcznik dla studiów medycznych

 

 

Genetyka: skrypt dla studentów pielęgniarstwa

 

 

Wstrzyknięcia śródskórne, podskórne,
domięśniowe i dożylne

 

 

Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej:
ICNP® w praktyce pielęgniarskiej


 

Transplantologia i pielęgniarstwo transplantacyjne

 

 

Standardy opieki pielęgniarskiej
w kardiologii inwazyjnej

 

 

Pielęgniarstwo hematologiczne

 

 

Standardy anestezjologicznej
opieki pielęgniarskiej

 

 

Opieka położnej w ginekologii
i onkologii ginekologicznej

 

 

Pielęgniarstwo nefrologiczne

 

 

Neonatologia: praktyczne umiejętności
w opiece nad noworodkiem

 

 

Pielęgniarstwo ratunkowe

 

 

Procedury pielęgniarskie w chirurgii

 

 

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

 

 

 

 

Podstawy pielęgniarstwa:
repetytorium przedegzaminacyjne

 

 

     

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.