2021-06-02

Choroby tropikalne  

Autorzy wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska, M. Omilian-Mucharska
Zdjęcia: D. Kasprowicz

 

Choroby tropikalne – to wystawa, która towarzyszyła promocji książki Daniela Kasprowicza "Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać". Zaprezentowaliśmy na niej najczęstsze choroby, dziesiątkujące ludność tropikalnych stref klimatycznych: dengę, dur brzuszny, glistnicę, tasiemczycę, dżumę, malarię, trąd, schistomatozę, HIV i AIDS oraz filariozy: brugiozę, loajozę, onchocerkozę, wuchereriozę...
Pokrótce przedstawiliśmy obraz kliniczny tych chorób, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie.

Wystawę wzbogaciły zdjęcia z Madagaskaru, autorstwa Daniela Kasprowicza, dokumentujące warunki życia i przechowywania żywności na Czerwonej Wyspie.

Materiały na wystawę zostały opracowane na podstawie serwisu Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego: http://www.medycynatropikalna.pl/choroby

Wszystkich gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą wystawą:

Gdziekolwiek jestem wybieram bibliotekę   

Autorka wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska
Plakat: M. Omilian-Mucharska

  

Wybieram bibliotekę! – to hasło XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rokrocznie włącza się w obchody Tygodnia Bibliotek  i z tej okazji w 2015 r. przygotowała wystawę prezentującą nietypowe biblioteki z całego świata: bibliotekę na ośle, na słoniu, na wielbłądzie, Street Books, biblioteki pływające, bibliobusy i wiele innych.

W krajach Trzeciego Świata mobilne biblioteki to często jedyna okazja na kontakt z drukowanym słowem.
Na szczęście objazdowe biblioteki docierają nawet do najdalej położonych i najsłabiej zaludnionych zakątków świata: Kenii (The Camel Library), Benin (bibliobus), Kolumbii (Biblioburro)…

Mają cztery koła lub cztery nogi, pokonują dziennie dziesiątki kilometrów, pełnią jednak istotną rolę w popularyzacji wiedzy i rozpowszechniają kulturę czytelniczą. Poza tym skutecznie walczą z wciąż wysokim analfabetyzmem, szczególnie wśród ludów prowadzących koczowniczy tryb życia.

W krajach rozwiniętych mobilne biblioteki są dodatkowo wykorzystywane do propagowania nowoczesnych źródeł informacji, zawierają więc nie tylko książki, ale również sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, telewizor i filmy. Rola takich bibliotek jest podobna, różny jest zaś zasób oraz sposób udostępniania oferowanych zbiorów i usług bibliotecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą:

Eponimy medyczne

Autorka wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska
Plakat na podstawie "La Gioconda" Leonardo da Vinci: M. Omilian-Mucharska

 

Czy można coś powiedzieć o danej jednostce chorobowej na podstawie samej jej nazwy?
Czy zawsze jest ona adekwatna w stosunku do występujących objawów? Na ile wymowne są poszczególne terminy medyczne, jak chociażby dermatoza Kopciuszka, taniec św. Wita, zespół chińskiej restauracji, ucho Mozarta, czy paznokcie Hipokratesa, i co je ze sobą łączy?

Wspomniane wyżej określenia to eponimy medyczne, które opisują przede wszystkim jednostki i objawy chorobowe oraz pojęcia anatomiczne i fizjologiczne. Ich nazwy pochodzą od nazwisk ludzi, najczęściej lekarzy, którzy opisali je po raz pierwszy, niekiedy również od nazwisk pacjentów, postaci mitologicznych lub literackich.

Eponimy medyczne w medycynie zachodniej są stosowane już od wieków. Ułatwiają zapamiętywanie nazwy choroby, czasami zastępują niepoprawną powszechną jej nazwę, są także wyrazem pamięci o lekarzach zasłużonych dla medycyny.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.