2019-10-16

 

  1. Użytkownicy Biblioteki Głównej korzystający ze Strefy Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, teczki, torby, plecaki itp. w samoobsługowych szafkach.

  2. Korzystanie z szafek jest bezpłatne.

  3. Użytkownik korzystający z szafki jest zobowiązany do zapamiętania numeru szafki oraz wybranego przez siebie kodu zamka.

  4. Z szafek można korzystać tylko w godzinach otwarcia Biblioteki i tylko podczas przebywania na jej terenie.

  5. Po zamknięciu Biblioteki wszystkie szafki otwierają się automatycznie.

  6.  Niedopuszczalne jest przechowywanie w szafkach materiałów zagrażających bezpieczeństwu osób i obiektu, nielegalnych, brudzących i wydzielających nieprzyjemne zapachy.

  7. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy cennych i dokumentów.

  8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach oraz bez opieki.

  9. We wszystkich przypadkach problematycznych związanych z korzystaniem z szafki, np. znalezieniem przedmiotów pozostawionych przez innych użytkowników, zapomnieniem kodu itp., należy zgłosić się do Wypożyczalni.

  10. Użytkownik, który uszkodził szafkę lub zamek szafki ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie konsekwencje wynikłe z tego faktu oraz karę finansową za spowodowanie zniszczeń w wysokości 200 zł.


>> pobierz regulamin w formacie PDF

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.