2020-10-05


Korzystający ze zbiorów na miejscu w Strefie Nauki zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki, itp. w szafkach szatni.
 

CZYTELNIA 1 i 2

 • Czytelnie pozostają niedostępne dla czytelników!

 • Na czas zamknięcia czytelń Biblioteka oferuje studentom i pracownikom GUMed usługę digitalizacji na zamówienie fragmentów książek i czasopism do 25 stron oraz przesłanie ich drogą mailową. Zamówienia można skłądać na adres mailowy biblczaso@gumed.edu.pl.

 • Istnieje również możliwość wypożyczenia książek z czytelni 1 oraz czytelni 2 na okres 1 tygodnia. W tym celu należy wysłać maila z domeny @gumed.edu.pl skierowanego na adres biblwyp@gumed.edu.pl. W treści maila należy podać: tytuł, autora/autorów, sygnaturę zamawianej książki oraz swoje imię, nazwisko i numer albumu.

 

POKOJE NAUKI

Biblioteka umożliwia studentom i pracownikom Uczelni posiadającym konto biblioteczne korzystanie z pokoi nauki (A1-A6). Należy jednak pamiętać o tym, że:

 • pokoje udostępniane są na okres 2 godzin,

 • w jednym pokoju może przebywać tylko 1 osoba,

 • potrzebne książki z czytelni 1 oraz czytelni 2 dostarcza użytkownikowi bibliotekarz,

 • podczas korzystania z pokoju należy zakryć usta i nos i dezynfekować ręcę podczas korzystania z materiałów bibliotecznych,

 • pokoje są wietrzone po każdym użytkowniku.

Rezerwacji pokoi należy dokonać drogą mailową najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedniego, maksymalnie na 7 dni wprzód, wysyłając maila z domeny @gumed.edu.pl skierowanego na adres biblioteka.pokoje@gumed.edu.pl. W treści maila należy podać datę i godzinę rezerwacji oraz swoje imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer albumu lub numer karty bibliotecznej.

Pokoje można rezerwować na wybrane godziny:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

 

 

 

godz.: 8:30-10:30
         11:00-13:00
         14:15-16:15
         16:45-18:45
         19:15-20:00

SOBOTA
 

 

godz.  9:00-11:00
         11:30-13:30
         14:00-15:00

Pokoje wyposażone są w gniazdka elektryczne, które pozwalają czytelnikom na korzystanie z własnego sprzętu elektronicznego.

 

CZYTELNIA INFORMACJI NAUKOWEJ

Biblioteka umożliwia studentom i pracownikom Uczelni posiadającym konto biblioteczne korzystanie z komputera z bazą prac magisterskich i licencjackich GUMed, po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową, wysyłając maila z domeny @gumed.edu.pl skierowanego na adres biblinf@gumed.edu.pl, najpóźniej do godz. 13:00 dnia poprzedniego. W treści maila należy podać swoje imię, nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer albumu lub numer karty bibliotecznej.

Dostęp do komputera z bazą prac magisterskich i licencjackich GUMed możliwy jest w wybranych godzinach:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

 

 

 

godz.: 8:30-10:30
         11:00-13:00
         14:15-16:15
         16:45-18:45
         19:15-20:00

SOBOTA
 

 

godz.  9:00-11:00
         11:30-13:30
         14:00-15:00

 

Istnieje również możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje. W tym celu należy wysłać maila z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem na adres biblinf@gumed.edu.pl.

Pozostałe usługi informacyjne są świadczone drogą elektroniczną.

 

10 ZASAD

 1. Twoja elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną i umożliwia wypożyczanie książek

 2. Przeszkol się – zalicz obowiązkowe zajęcia z przedmiotu Edukacja informacyjna online

 3. Kurtkę i torbę zostaw w szafce

 4. Na terenie Biblioteki zachowaj ciszę i wyłącz telefon

 5. Nie wnoś do Strefy Nauki jedzenia i picia, z wyjątkiem wody w butelkach z zakrętkami oraz napojów w zamkniętych kubkach termicznych

 6. Przestrzegaj regulaminu korzystania z pokoi pracy

 7. Pozwól innym też się uczyć! Nie zostawiaj swoich rzeczy na stoliku na dłużej niż 30 min.

 8. Nie odkładaj na półkę materiałów bibliotecznych, z których korzystałeś – połóż je w wyznaczonym miejscu lub oddaj bibliotekarzowi

 9. Nie przetrzymuj wypożyczonych książek.

 10. Korzystaj z bogatych zasobów online Biblioteki – wystąp o zdalny dostęp

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.