2021-06-02

„Było, więc minęło. Joanna Penson – dziewczyna z Ravensbrück, kobieta Solidarności, lekarka Wałęsy”

Wystawa towarzysząca promocji i spotkaniu z bohaterką książki Remigiusza Grzeli

Autorzy wystawy: M. Florianowicz, P. Krajewski
Plakat: M. Omilian-Mucharska

3 grudnia 2013 r., w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie. Na rozmowę z Panią Profesor Joanną Muszkowską-Penson – wybitnym lekarzem nefrologiem, wieloletnim wykładowcą naszej Uczelni – przybyło grono znamienitych, byłych i obecnych członków naszej społeczności akademickiej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, na której znalazły się publikacje Szacownego Gościa oraz zilustrowane "rozdziały życia".

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników, zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.

 

Wróćmy do ziół deptanych po drodze!

Autorzy wystawy: Katedra i Zakład Farmakognozji, K. Błaszkowska,  B. Rybitw, G. Miętkiewicz
Plakat: M. Omilian-Mucharska

Zioła to skuteczne i bezpieczne lekarstwa. Dzięki postępowi technologii analitycznych możemy dziś zbadać nawet najbardziej złożone wyciągi i fitopreparaty, potwierdzając tę znaną od wieków prawdę. Współczesna nauka śmiało dziś mówi: Wróćmy do ziół deptanych po drodze!

Biblioteka ma w swoich zbiorach wiele książek i czasopism związanych z ziołolecznictwem. Wybrane z nich zaprezentowano na wystawie. Szczególnej uwadze polecamy dzieło Szymona Syreńskiego z 1613 roku Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow (zob. w PBC). 

Wystawa została przygotowana wspólnie z Katedrą i Zakładem Farmakognozji, skąd pochodzą autorzy prezentacji:

 

Awanturnicy, kucharze, szachiści i inni bibliotekarze

Autorzy wystawy: K. Błaszkowska, P. Krajewski, M. Florianowicz, M. Omilian-Mucharska, J. Marchlewicz, J. Wąsicka

Wystawa towarzyszyła obchodom Tygodnia Bibliotek 2013 i prezentowała postaci znane ze swych dokonań: literackich, muzycznych, naukowych i innych..., mało znane natomiast z tego, że mają one w swoich biografiach epizod biblioteczny.

 

Z pasji do ludzi, z pasji do podróży - cykl fotografii ulicznej z podróży do Indii Elizy Taworskiej

Autorka, a zarazem prezes zarządu fundacji Global Language wystąpiła na Wieczorze w Bibliotece 10 maja 2013 r. i przybliżyła ideę wolontariatu zagranicznego oraz współdziałania biznesu i organizacji pożytku publicznego.

Więcej o fundacji można dowiedzieć sie na stronie: http://www.globallanguage.pl

Wystawę prezentowaną w maju w Czytelni Głównej BG GUMed można obejrzeć online za pośrednictwem wirtualnej galerii.

 
     

 

 

Od ZZ-tów do tabletów. Książka anatomiczna XIX i XX wieku ze zbiorów GUMed

Autorzy wystawy: K. Błaszkowska, B. Siek
Plakat: M. Omilian-Mucharska

ZZ-ty czyli zbiory zabytkowe to książki i inne dokumenty biblioteczne wydrukowane w okresie od roku 1801 do końca drugiej wojny światowej. Przez niemal półtora wieku rozwój techniki drukarskiej sprawił, że książka anatomiczna przede wszystkim nabrała kolorów. Wszelkie nowe techniki ilustracyjne były natychmiast wykorzystywane przez wydawców atlasów, kompendiów i podręczników do nauki anatomii.

Wystawa od „ZZ-tów do tabletów” była swoistym dopełnieniem prezentowanej w PAN Bibliotece Gdańskiej wystawy „Alchemicy, medycy, uczeni. Medycyna na przestrzeni wieków”, na której prezentowano druki i rękopisy poświęcone naukom medycznym ze szczególnym uwzględnieniem anatomii.

Rozwój cyfrowych środków przekazu sprawił, że książka przestała być papierowa, a multimedialne atlasy anatomiczne dostępne są on-line dla wszystkich użytkowników Biblioteki Głównej GUMed.

Wystawa towarzyszyła organizowanej 27 lutego 2013 r. przez GUMed i Muzeum Narodowe w Gdańsku sesji naukowej „Joachim Oelhaf i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce”.

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.