katalog online
biblioteka online

Regulamin Wypożyczalni 2016-09-30

§ 1

Prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje posiadaczom elektronicznych legitymacji studenckich GUMed oraz kart bibliotecznych Biblioteki Głównej GUMed, zgodnie z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed.

§ 2

Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń na zewnątrz uprawnionym użytkownikom:
 

Użytkownicy Ilość Okres
studenci GUMed 15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

studenci kierunków międzyuczelnianych GUMed

15

6 miesięcy lub
1 miesiąc*

słuchacze studiów doktoranckich GUMed 20 12 miesięcy

słuchacze studiów podyplomowych GUMed

4 1 miesiąc
pracownicy naukowo-dydaktyczni GUMed 20 12 miesięcy

inni pracownicy GUMed, w tym zatrudnieni na zlecenie dydaktyczne

5 2 miesiące

studenci i pracownicy innych państwowych uczelni Trójmiasta oraz użytkownicy pozostałych instytucji Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego

4 1 miesiąc

pracownicy ochrony zdrowia z województwa pomorskiego, w tym pracownicy UCK i UCMMIT

2 1 miesiąc

* w zależności od ilości egzemplarzy danego tytułu

§ 3

1. Materiały do wypożyczenia należy zamawiać w oparciu o katalog biblioteczny online i zdigitalizowany katalog kartkowy – przez Internet.

2. Wypożyczone materiały rejestrowane są na koncie czytelnika w bibliotecznym systemie komputerowym.

3. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania i kontrolowania stanu swojego konta czytelnika.

§ 4

1. Użytkownikom przysługuje prawo:

1) przedłużania terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
2) rezerwowania pozycji wypożyczonych przez innych użytkowników.

2. Prolongować można:

1) tylko pozycje, które nie zostały zarezerwowane przez innych użytkowników,
2) każdą wypożyczoną pozycję dwukrotnie, każdorazowo na okres 30 dni,
3) w ciągu 5 dni przed upływem terminu zwrotu.

    Prolongata rozpoczyna się z dniem jej dokonania.

3. Rezerwować można:

1) maksymalnie dla 4 pozycji,
2) bez względu na ilość już wypożyczonych książek,
3) w ciągu 30 dni przed upływem terminu zwrotu rezerwowanej książki.

§ 5

1. Zamówione materiały należy odebrać w Wypożyczalni w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia, wliczając niedziele i święta.

2. Odbioru należy dokonywać osobiście okazując obowiązkowo kartę biblioteczną lub legitymację studencką GUMed.

§ 6

1. Wypożyczone materiały należy zwrócić do Wypożyczalni lub skrzynek zwrotów znajdujących się na terenie Biblioteki.

2. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu następuje blokada konta czytelnika i system automatycznie rozpoczyna naliczanie kar za każdą przetrzymaną pozycję, zgodnie ze stawką określoną w cenniku. Konto jest odblokowywane w momencie uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed