2022-09-30

Zapisy na przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku

 

Aby dopisać się do listy studentów przedmiotu Edukacja informacyjna, obowiązkowego dla I roku, dostępnego w platformie Moodle, należy podać hasło dostępu dla studiowanego przez siebie kierunku. Lista haseł znajduje się poniżej:

 

KIERUNEK STUDIÓW HASŁO DOSTĘPU
Analityka medyczna analityka22
Dietetyka I stopień stacjonarne 1dietetykaS22
Dietetyka I stopień niestacjonarne 1dietetykaNS22
Dietetyka II stopień 2dietetyka22
Elektroradiologia elektroradiologia22
Farmacja farmacja22
Fizjoterapia fizjoterapia22
Lekarski lekarski22
Lekarsko-Dentystyczny lekdent22
Pielęgniarstwo I stopień 1pielegniarstwo22
Pielęgniarstwo II stopień stacjonarne 2pielegniarstwoS22
Pielęgniarstwo II stopień niestacjonarne 2pielegniarstwoNS22
Położnictwo I stopień 1poloznictwo22
Położnictwo II stopień stacjonarne 2poloznictwoS22
Położnictwo II stopień niestacjonarne 2poloznictwoNS22
Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny przemysl22
Psychologia zdrowia psychologiazdrowia22
Ratownictwo medyczne ratownictwo22
Techniki dentystyczne techniki22
Zdrowie Publiczne (II stopień) publiczne22
Zdrowie Publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia (I stopień) zarzadzanie22
Zdrowie Środowiskowe (I stopień) srodowiskowe22
Zdrowie środowiskowe i BHP (II stopień) srodowiskoweibhp22

 

UWAGA! Przed zapisaniem na kurs prosimy o upewnienie się, że wpisujesz poprawne hasło – w ten sposób unikniesz problemów z przypisaniem do grupy innego kierunku.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.