2023-02-14

 

 zanim zaczniesz szukaj materiałów  /  pisząc publikację  /  gdzie publikować  /  po opublikowaniu

>> zapoznaj się z REKOMENDACJAMI oraz z prezentacjami dot. ewaluacji jednostek naukowych 2022

>> zarejestruj się i uzyskaj indywidualny numer ORCID, abyś był rozpoznawalny jako naukowiec

>> połącz swoje konto ORCID z kontem PBN i POL-on korzystając z przygotowanej przez nas instrukcji

>> dołącz do społeczności naukowców poprzez: ResearchGATE / Scientix  / Zotero

>> ustal hasła wyszukiwawcze w j. polskim i w j. angielskim za pomocą słownika MeSH

>> uzyskaj zdalny dostęp do e-zasobów Biblioteki z domu

>> skorzystaj z pomocy bibliotekarza medycznego i umów się na szkolenie

>> zapoznaj się z publikacjami:

 

>> przejrzyj ogólnodostępne wyszukiwarki naukowe i Google Scholar

>> przeglądaj zasoby poprzez multiwyszukiwarkę

>> szukaj >> artykułów, >> książek>> czasopism za pomocą narzędzia Publication Finder

>> przeszukuj >> bazy danych

>> dowiedz się o programach do zrządzania bibliografią załącznikową

>> eksportuj opisy bibliograficzne z baz danych do menedżera cytowań Zotero, aby automatycznie tworzyć bibliografię załącznikową

>> skorzystaj z Wypożyczalni Międzybibliotecznej i zamów materiały niedostępne w GUMed

 

>> zapoznaj się z instrukcjami dla autorów / poradnik Mulford Health Science Library Uniwersytetu w Toledo, USA, z linkami do instrukcji zamieszczonych w serwisach czasopism

>> twórz bibliografię załącznikową>> korzystaj z Zotero 

>> sprawdź skróty tytułów czasopism

>> dowiedz się, jak afiliować publikację

>> sprawdź przepisy na temat prawa autorskiego

 

>> dziel się z innymi otwartymi danymi badawczymi: Dane badawcze w pigułce. Poradnik

>> wybierz czasopismo korzystając z przygotowanego przez nas wykazu czasopism z kwartylami, POBami i Clinical Medicine Rankingu Szanghajskiego

>> przeczytaj Jak wybrać dobre czasopismo do publikacji? Pomyśl, sprawdź, wyślij

>> zapoznaj się z publikacją Ocena jakości czasopism z wykorzystaniem parametrów bibliometrycznych w bazie Scopus

>> sprawdź, czy czasopismo ma Impact Factor lub punktację ministerialną

>> zweryfikuj, czy czasopismo nie należy do drapieżnego wydawcy

>> zapoznaj się z możliwością bezpłatnego publikowania w czasopismach wydawców Springer oraz  Elsevier

>> pamiętaj o podaniu do opublikowania, przy zgłaszaniu pracy, swojego numeru ORCID oraz prawidłowej afiliacji

 

 

>> dostarcz swoje publikacje do Biblioteki w celu dodania ich do bazy Bibliografia GUMed

>> sprawdź, czy Twoje prace są już obecne w bazach Web of Science oraz Scopus – jeśli tak, to powiąż je ze swoim profilem w systemie ORCID korzystając z instrukcji

>> zobacz, jak zrobić analizę cytowań i sprawdzić swój h-index w bazie Web of Science

>> zobacz analizę bibliometryczną swoich publikacji, zarejestrowanych w bazie Bibliografia GUMed

>> promuj książkę swojego autorstwa w Bibliotece

 Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.