2024-05-10

czyli wszystko co możesz zrobić, pozostając z Biblioteką w kontakcie online:

zapisz się  /  szukaj  /  naucz się  /  zamów  / zgłoś  /  sprawdź  /  pobierz druki  dowiedz się więcej o nas


>> zapisz się do Wypożyczalni

>>  korzystaj z zasobów elektronicznych Biblioteki

W katalogu BIBLIOTEKI GUMED:

 

Zalicz te przedmioty, które Cię obowiązują:

 

 Naucz się samodzielnie korzystać:

Zamów:

Zgłoś:

  • do zakupu książki lub czasopisma, których brak w zbiorach BG GUMed:
    biblioteka.gromadzenie@gumed.edu.pl

  • opinię o bazach testowanych: biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

  • swoje uwagi i propozycje, m.in. potrzebę i tematykę niezbędnych szkoleń, opinię o funkcjonowaniu Biblioteki i jej agend, itp. na adres: biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

Sprawdź:

Pobierz druki:

 

Zapoznaj się z:

 Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblioteka.udostepnianie@gumed.edu.pl

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblioteka.informacja@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.