AKTUALNOŚCI

2021-04-13

Writefull to zestaw narzędzi przeznaczonych dla naukowców i studentów. Programy te mają stanowić pomoc przy tworzeniu tekstów naukowych w języku angielskim. Posługując się modelami językowymi zaczerpniętymi z milionów publikacji, Writefull sprawdza i poprawia zastosowane w tekście struktury gramatyczne, interpunkcję, ortografię i stylistykę, sugeruje odpowiednie słownictwo, a także brakujące elementy cytowania.

Writefull for Word – jest to rozszerzenie dla edytora MS Word (dot. Wersji z roku 2013 lub nowszych), pozwalające na bieżące sprawdzanie poprawności pisanego tekstu. Znaleźć tu można również zestawy gotowych sformułowań i zwrotów wykorzystywanych w pracach naukowych, a także przykłady zastosowania konkretnych słów czy fraz we fragmentach pochodzących z innych tekstów.
Aby skorzystać z tego narzędzia, należy pobrać wtyczkę dostępną tutaj. Po zainstalowaniu, będzie ona widoczna na pasku w otwartym edytorze. Po jej wybraniu konieczne jest także zarejestrowanie indywidualnego konta przy użyciu swojego adresu email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Word
Przewodnik po Writefull for Word 2

Writefull for Overleaf – rozszerzenie dla przeglądarki Chrome pozwalające sprawdzać i poprawiać teksty pisane w edytorze Overleaf.
Wtyczka do pobrania na stronie Chrome web store. Wymagane jest także zarejestrowanie indywidualnego konta na swój adres email z domeny gumed.edu.pl

Przewodnik po Writefull for Overleaf

 

Writefull Revise – narzędzie online sprawdzające gotowy tekst. Po wgraniu pliku, otrzymujemy sugestie, które elementy należałoby poprawić w zakresie gramatyki, słownictwa, interpunkcji i stylistyki. Sugestie te możemy zaakceptować lub nie, a następnie pobrać dokument z naniesionymi poprawkami.

Przewodnik po Writefull Revise

Writefull Cite – narzędzie online, które rozpoznaje i sugeruje, do których fragmentów tekstu należy dodać odniesienia.

Przewodnik dostępny pod powyższym linkiem – należy kliknąć przycisk „Guide” w prawym górnym rogu.


Zachęcamy do testowania i przesyłania opinii na adres biblbazy@gumed.edu.pl.

 

2021-04-13

Na podstawie § 28 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. oraz rozporządzeń zmieniających (z 10 marca 2021 i 11 marca 2021 r.) wprowadzone zostały nowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii. W następstwie zmienione zostają także zasady funkcjonowania Biblioteki GUMed.

Do odwołania zawiesza się korzystanie ze Strefy Nauki, czyli: pokoi nauki, dostępu do bazy prac magisterskich/licencjackich GUMed, komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, w tym konsultacji i indywidualnych szkoleń.


 

Wypożyczanie książek będzie się odbywało za pomocą szafek samoobsługowych

 • Książki z magazynu należy zamawiać, tak jak przed pandemią, przez katalog online;
 • Książki z Czytelni będą wypożyczane na podstawie maila wysłanego z domeny @gumed.edu.pl i skierowanego bezpośrednio na adres Wypożyczalni: biblwyp@gumed.edu.pl. W jego treści należy podać: tytuł, autora/autorów, sygnaturę zamawianej książki oraz swoje imię, nazwisko i numer albumu;
 • W przedsionku wejścia głównego do Biblioteki oraz w holu głównym znajdują się szafki z kodowanymi zamkami, w których będą umieszczane zamówione pozycje. W momencie gdy książki będą gotowe do odbioru, otrzymają Państwo z Wypożyczalni na swój adres mailowy wiadomość z numerem szafki, w której będą znajdowały się zamówione książki, wraz z kodem potrzebnym do jej otwarcia oraz wyznaczonym terminem odbioru;

  UWAGA! Z powodu ograniczonej ilości szafek książki nie mogą czekać dłużej niż wyznaczony w mailu dzień. Nieodebrane zamówienia zostaną anulowane, a książki odesłane do magazynu.

  Okres realizacji zamówień uległ znacznemu wydłużeniu (nawet do kilku dni roboczych). W związku z powyższym mail z informacją
  o terminie odbioru może przyjść nawet kilka dni po złożeniu zamówienia i przypisaniu książek do konta czytelniczego!

   
 • Dostęp do szafek możliwy jest w poniedziałki od godz. 10:00 do 15.30, a od wtorku do piątku od godz. 9:00 do godz. 15:30.
 • Pracownikom Uczelni zamówione książki mogą zostać wysłane pocztą wewnętrzną na wskazany adres Katedry/Zakładu.


Zwroty książek

 • Można tego dokonać poprzez wrzutnie dostępne w przedsionku wejścia głównego do Biblioteki w godzinach jej otwarcia, lub paczką, wysłaną na adres:


Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Wypożyczalnia
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk

 • prosimy o zabezpieczenie przesyłanych książek przed zniszczeniem.
 • Książki są zdejmowane z kont po kwarantannie.

 


Regulowanie należności

 • Osoby, które powinny uregulować opłatę z tytułu nieterminowego zwrotu (kwota do zapłaty widnieje w koncie czytelnika Virtui, w zakładce opłaty), proszone są o uiszczenie płatności kartą płatniczą na miejscu w Wypożyczalni lub dokonanie przelewu i przesłanie mailem potwierdzenia tej operacji na adres: biblwyp@gumed.edu.pl

  Dane do przelewu:

  nr konta: 59 1090 1098 0000 0001 4688 1636
  z dopiskiem "Numer albumu, + nazwisko + imię – nieterminowy zwrot książek”
   

Dostęp do artykułów z czasopism drukowanych

 • Biblioteka Główna GUMed przyjmuje zamówienia na kopie materiałów drukowanych, tj. artykułów naukowych oraz fragmentów książek w postaci skanów.
 • Osoby zainteresowane otrzymaniem skanu publikacji proszone są o przesłanie odpowiednich informacji bibliograficznych na adres biblczaso@gumed.edu.pl.


Karty obiegowe

 • Rozliczenia z Biblioteką studentów i pracowników GUMed odbywają się elektronicznie.
 • Studenci innych uczelni potrzebujący zaświadczenie o rozliczeniu z BG proszeni są o kontakt mailowy z Wypożyczalnią (biblwyp@gumed.edu.pl).

  Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie www Biblioteki Głównej.

Oddział Informacji Naukowej i Promocji:

biblinf@gumed.edu.pl
 

Oddział Udostępniania Zbiorów:

biblwyp@gumed.edu.pl
 

Prośba o skan publikacji (do 25 stron!):

biblczaso@gumed.edu.pl
 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

miedzybibl@gumed.edu.pl

 

 


2021-04-12


W związku ze zmianą władz Biblioteki Głównej GUMed i koniecznością modyfikacji legislacyjnych, nowe umowy licencyjne dotyczące udostępniania prac doktorskich i habilitacyjnych będą podpisywane z opóźnieniem. Jednocześnie każdy składający swoją rozprawę w Bibliotece otrzyma stosowne zaświadczenia.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer 58 349 11 40 lub pisząc na adres bibliografia@gumed.edu.pl

Za utrudnienia przepraszamy

 

 

2021-04-01


2021-04-01

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że strona internetowa Biblioteki Głównej GUMed została przeniesiona na nowy serwer, czego następstwem będzie zniknięcie komunikatu o „niebezpiecznej stronie”.

Działania takie podjęliśmy z uwagi na Państwa bezpieczeństwo. Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, gdyż w najbliższych tygodniach na stronie www Biblioteki mimo wszystko mogą pojawiać się pojedyncze błędy, które będą na bieżąco korygowane przez informatyków.

Wszelkie uwagi o ewentualnych nieprawidłowościach prosimy kierować na adres: biblioteka.informatycy@gumed.edu.pl


2021-03-29


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.