AKTUALNOŚCI

2022-01-12

Od 29.09.2021 r. zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej GUMed ulegają zmianie!

Godziny otwarcia Biblioteki:

Poniedziałek: 10:00-19:45
Wtorek-Piątek: 8:00-19:45
Sobota: 9:00-15:00
Niedziela: nieczynneStrefa Nauki zostaje otwarta
dla studentów i pracowników Uczelni oraz osób posiadających kartę biblioteczną. Obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego:

 • w pomieszczeniach może być zajętych 50% miejsc siedzących, dlatego ilość osób korzystających zwiększa się do:

            w Czytelni 1 – 45 osób
            w Czytelni 2 – 40 osób
            w Czytelni Informacji Naukowej – 12 osób
   
 • udostępniamy wszystkie pokoje nauki wg zasad:

            pokoje nr 4 i 5 - max. 3 osoby z możliwością wcześniejszej rezerwacji (osobiście w Wypożyczalni lub w Czytelni 1)
            4 pozostałe pokoje – bez możliwości rezerwacji

 

 • podczas pracy należy mieć nałożoną maseczkę, a przed wejściem oraz przed korzystaniem ze zbiorów – zdezynfekować ręce;
 • aby korzystać z Bazy prac magisterskich i licencjackich lub umówić się na indywidualne konsultacje w Czytelni Informacji Naukowej, należy wysłać wiadomość na adres biblinf@gumed.edu.pl (podając swoję imię, nazwisko, nr albumu lub nr karty bibliotecznej) albo zadzwonić pod nr telefonu 58 349 10 45 przynajmniej dzień wcześniej.
   

Wypożyczanie książek

 • książki z magazynu należy zamawiać przez katalog online, a następnie odebrać osobiście w Wypożyczalni;
 • w holu wejściowym przy stanowisku Wypożyczalni może przebywać jednocześnie 15 osób.
   

Zwroty książek

 • zwrotów należy dokonać:
     - osobiście w Wypożyczalni,
     - poprzez wrzutnie: jedna dostępna jest w przedsionku wejścia głównego do Biblioteki w godzinach jej otwarcia, druga zaś w przesionku wejścia bocznego do Biblioteki przy ul. Dębinki 1 od godziny 6 rano do czasu otwarcia  Biblioteki,
     - za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

           Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
           Wypożyczalnia
           ul. Dębinki 1
           80-211 Gdańsk
   
 • prosimy o zabezpieczenie przesyłanych książek przed zniszczeniem.

 

 

Regulowanie należności

 • Osoby, którym została naliczona opłata z tytułu nieterminowego zwrotu (kwota do zapłaty widnieje w koncie czytelnika w zakładce opłaty) powinny uregulować płatność osobiście, w Wypożyczalni (tylko kartą płatniczą).

 


Zapraszamy do śledzenia komunikatów na stronie www Biblioteki Głównej.

 

Oddział Informacji Naukowej i Promocji:

biblinf@gumed.edu.pl
 

Oddział Udostępniania Zbiorów:

biblwyp@gumed.edu.pl
 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

miedzybibl@gumed.edu.pl

 

 


2022-01-11

 

Drodzy Studenci,

Przypominamy, że upływa termin poprawkowy zaliczenia przedmiotów obowiązkowych prowadzonych przez Bibliotekę. Jeśli nie zaliczyliście jeszcze jednego z wymienionych poniżej przedmiotów w pierwszym terminie, macie ostatnią szansę. W teście dostępna jest tylko jedna próba! Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 60% poprawnych odpowiedzi. Logowanie do testu po podaniu imienia, nazwiska i numeru albumu.

Termin do 21.01.2022:

Podstawy Naukowej Informacji Medycznej (PNIM) – obowiązuje na III roku kierunku Elektroradiologia (I stopnia, stacjonarne), III roku Fizjoterapii (jednolite magisterskie, stacjonarne) oraz I roku Psychologii zdrowia (jednolite magisterskie, stacjonarne). Logowanie do testu.

Wybrane Zagadnienia Naukowej Informacji Medycznej (WZNIM) – obowiązuje na II roku Fizjoterapii II stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne). Logowanie do testu.

Kontakt w razie problemów z logowaniem:
Kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Promocji: biblioteka.dydaktyka.@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 45
 

Termin do 28.01.2022:

Edukacja Informacyjna/Szkolenie biblioteczne online – obowiązuje studentów I roku wszystkich kierunków Logowanie do testu.  

Kontakt w razie problemów z logowaniem:
Kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów: biblwyp@gumed.edu.pl, tel. (58) 349 10 51

 

 


2022-01-10

Zapraszamy do testowania trójwymiarowej platformy Complete Anatomy od firmy Elsevier:

 • Bardzo dokładny, niezmiernie realistyczny i w pełni interaktywny model ludzkiego ciała (na który składa się 17.000 trójwymiarówych struktur),
 • Terminologia angielska i łacińska, pełne opisy, definicje, wymowa,
 • 1500 klinicznych filmów wideo,
 • Najbardziej zaawansowane technologie: bijące serce, rozszerzona rzeczywistość, ruch mięśni i kości, przekroje, modele mikroanatomiczne, quizy i testy,
 • Narzędzia do edytowania modeli anatomicznych, dzięki tórym można: przeprowadzić wirtualną sekcję narządów, symulować ból i zmiany patologiczne, dodawać etykiety i notatki, importować obrazy,
 • Możliwość tworzenia własnych zasobów, wykładów i kursów zgodnie z potrzebami w tzw. Curriculum Manager,
 • Możliwość udostępniania wszystkich treści, zarówno instniejących na platformie, jak i stworzonych przez wykładowcę, studentom,
 • Portfolio gotowych kursów i wykładów.
   
 

Zainteresowani użytkownicy muszą pobrać bezpłatną aplikację na swoje urządzenie (laptop, tablet, telefon), zarejestrować konto, używając adresu z domeny @gumed.edu.pl i aktywować dostęp w ustawieniach konta za pomocą kodu.

Aplikacja Complete Anatomy w Sklepie Play (Android), Sklepie Microsoft (Windows 10), Sklepie App Store i Mac App Store (iOS/macOS)

Instrukcja zakładania darmowego konta

Kod aktywacyjny: 5E4SOL8A10BB


Tutoriale w języku angielskim:
Videotutoriale
Webinars
Nauczanie histologii
Inne filmy

Dostęp będzie aktywny do 28.02.2022

 

 


2022-01-04

Z głębokim smutkiem informujemy, że w dniu 30.12.2021 r. zmarła mgr Stefania Orchowska, kustosz, wicedyrektor Biblioteki Głównej AMG.

Urodziła się 2 marca 1934 r. w Bydgoszczy, maturę zdała w III LO w Gdańsku, tytuł magistra polonistyki uzyskała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Ukończyła także Podyplomowe Studium Bibliotekarskie na Uniwersytecie Gdańskim. Zanim w 1969 r. podjęła pracę w naszej Bibliotece, była zatrudniona w latach 50. w Rozgłośni Radiowej w Gdańsku.

Przez wiele lat kierowała Oddziałem Czasopism, a następnie od 1988 r. aż do przejścia na emeryturę pełniła funkcję wicedyrektora.

Była bibliotekarzem z pasją, cechował ją profesjonalizm, a najważniejszy był dla niej kontakt z czytelnikiem-lekarzem. W trudnych latach 80. zajmowała się pozyskiwaniem funduszy na zakup czasopism oraz dystrybucją darów otrzymanych od instytucji zagranicznych, w tym od Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jako wyraz uznania za długoletnią pracę na rzecz AMG otrzymała w 1994 r. odznaczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia".

Po przejściu na emeryturę mgr Stefania Orchowska nadal była związana z naszą Uczelnią - była jedną z inicjatorek Klubu Seniora.

 

     

   

1993 r. - piąta od lewej S. Orchowska

 

2009 r. - czwarta od prawej S. Orchowska

 

 

Od lewej Hanna Gąsior, Józefa de Laval,
Stefania Orchowska, Sonia Tusk (1993 r.)

 

 


2021-12-21

Z wielkim smutkiem żegnamy zmarłego 20.12.2021 r. prof. Wiesława Makarewicza, Przyjaciela Biblioteki, którego wsparcie i obecność w naszej codziennej pracy oraz podczas organizowanych wydarzeń towarzyszyły nam przez wiele lat i były dla nas niezwykle cenne.

Pan Profesor poza pracą naukową i pełnieniem wielu funkcji akademickich zbierał i opracowywał materiały dotyczące historii Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie oraz powojennych losów lekarzy, którzy musieli opuścić Kresy. Nieraz towarzyszyliśmy mu w tej drodze, odkrywając dzięki temu mniej znane historie z naszej Uczelni.
 

     
   

 


2021-12-20


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.