Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

AKTUALNOŚCI

2019-03-06

 

Informujemy, że 28 lutego br. w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 392 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przedstawiające nowe zasady oceny jednostek naukowych.

W serwisie Konstytucja dla Nauki omówione zostały kryteria i zasady tej oceny. Zachęcamy do lektury!

Przypominamy, że ukazały się już:

Czekamy na ostateczną wersją wykazu czasopism, która będzie zawierać oprócz dyscyplin naukowych również punktację.

Po ukazaniu się wykazu w bazie Bibliografia GUMed zostanie zmieniona punktacja za publikacje w czasopismach z 2019 r. Monografie i ich fragmenty z 2019 r. zostaną przepunktowane w najbliższym czasie.

 


2019-02-28

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na kolejne bezpłatne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science.

W marcu reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 

    Kopernio - najkrótsza droga do pełnych tekstów
    12 marca 2019 / wtorek, godz.10:00, zarejestruj się >>>
     

EndNote online - jak gromadzić i wkorzystywać bibliografię załącznikową
13 marca 2019 / środa, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Publons - jak docenić proces recenzji naukowych
14 marca 2019 / czwartek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybrana sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!


2019-02-26

 "Kaszka dla Malgaszka" to autorski projekt Daniela Kasprowicza, studenta I roku pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz absolwenta dietetyki. Projekt zrodził się w 2014 roku przed jego pierwszym wyjazdem na długoterminową misję na Madagaskar.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości artykułów medycznych i preparatów specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niedożywionych dzieci z kliniki medycznej "Flamboyant" z Madagaskaru.

 

CO ZBIERAMY? Kaszki mleczno-ryżowe, materiały opatrunkowe, podstawowe lekarstwa, suplementy diety, przemysłowe diety w proszku, zestawy do iniekcji i inne. Szczegóły na plakacie obok.

Niestety wysyłka 20 kg paczki to koszt około 186 zł. W związku z tym można składać również dobrowolne datki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przesłaniem zebranych materiałów.
Szczegóły: Kaszka dla Malgaszka / zrzutka.pl

 

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ DARY?

  1. w Bibliotece Głównej GUMed (hol wejściowy)
  2. w Katedrze Pielęgniarstwa GUMed (szatnia)
  3. w Dziale Informacji i Promocji GUMed (Rektorat)

Gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału w akcji!

 

 


2019-02-19

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, że 18 lutego 2019 r. zmarła

mgr Józefa de Laval

starszy kustosz dyplomowany, były wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku,
pełniący tę funkcję w latach 1981-2002.

Pani Dyrektor była z wykształcenia polonistą i bibliotekoznawcą, Człowiekiem słowa i książki. W latach 1991-2010 współtworzyła Gazetę AMG, jako zastępca redaktora naczelnego. Była również członkiem redakcji Annales Academiae Medicae Gedanensis (2006-2010).

Zawsze z pasją i oddaniem służyła społeczności akademickiej i środowisku uczelnianych bibliotek medycznych w Polsce. Wyróżniała się wybitną wiedzą zawodową, wyjątkowym charakterem, wrażliwością i serdecznością w stosunku do wszystkich, których spotykała na swojej drodze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23.02.2019 r. (sobota)
w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie, ul. Ks. St. Zawackiego 4.
Rozpoczęcie o godz. 10:30, msza św. o godz. 11:00, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym.


2019-02-18

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do bazy PsycARTICLES, która jest uznanym źródłem recenzowanych naukowo pełnotekstowych artykułów z dziedziny psychologii.

Baza zawiera ponad 199 tys. pełnych tekstów artykułów z ponad 110 czasopism publikowanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i należące do niego wydawnictwo Educational Publishing Foundation (EPF) oraz organizacje stowarzyszone, jak Canadian Psychological Association (CPA) i Hogrefe Publishing Group.

Zawiera artykuły z czasopism, recenzje książek i listy do redakcji począwszy od 1894 roku do dnia dzisiejszego.

Większość czasopism to wiodące publikacje znajdujące się na listach rankingowych 10 najważniejszych czasopism w danej kategorii nauk społecznych. Baza używa do indeksowania własnego tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms®.

zob. listę dostępnych tytułów

Dostęp aktywny do 19.03.2019 r.

 

2019-02-15

W dniach 12-14 czerwca 2019 w Łodzi odbędzie się I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych.

Organizatorami Kongresu są:
Biblioteka Politechniki Łódzkiej (główny organizator), CentrumInformacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Grupa Wyższych Szkół Bankowych oraz Stowarzyszenie EBIB.

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, a także wskazanie obszarów i możliwości współpracy.

Więcej informacji na stronie Kongresu

   

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.