AKTUALNOŚCI

2019-07-04

 

W imieniu firmy Clarivate Analytics zapraszamy na kolejne bezpłatne internetowe webinaria (prowadzone w języku polskim) z korzystania z zasobów Web of Science.

W lipcu i sierpniu reprezentanci Clarivate Analytics oferują następujące szkolenia:

 

    Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha
    25 lipca 2019 / czwartek, godz.10:00, zarejestruj się >>>
     

Rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports
29 lipca 2019 / poniedziałek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
30 lipca 2019 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Web of Science - personalizacja
6 sierpnia 2019 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Web of Science - Citation Connection
8 sierpnia 2019 / czwartek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

Essential Science Indicators na platformie InCites
13 sierpnia 2019 / wtorek, godz. 10:00, zarejestruj się >>>
 

 

Można także skorzystać z kalendarza szkoleń i zarejestrować się na wybrana sesję.
Po rejestracji otrzymacie Państwo email-zaproszenie z linkiem do spotkania wraz z instrukcjami. Liczba uczestników jednej sesji ograniczona!

Serdecznie zapraszamy!

 


2019-06-28


2019-06-21

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor 2018.

 


2019-04-30

Od dnia 1 maja br. w miejsce tradycyjnych papierowych rewersów do zamawiania książek i archiwalnych czasopism z magazynu, wprowadzamy zamawianie elektroniczne poprzez katalog on-line.

W celu skorzystania z nowej usługi, należy po wyszukaniu danej pozycji w katalogu kliknąć przycisk "Zamów do czytelni" i uzupełnić rewers elektroniczny.
UWAGA! W przypadku czasopism należy dodać również informacje dotyczące poszukiwanego rocznika i numer zeszytu.

   


Materiały zamówione w ten sposób dostępne będą w Czytelni 1 po 20 minutach i będą oczekiwały na czytelnika przez kolejne 2 dni.


2019-04-13


2019-04-01

 

Zachęcamy do korzystania z bazy czasopism SAGE. W ramach dostępu testowego przeglądać można aż 487 tytułów (łącznie blisko 500 000 artykułów). Wiele z nich to wiodące międzynarodowe recenzowane czasopisma ujęte w bazie Journal Citation Reports.
 

Zakres tematyczny obejmuje takie dziedziny jak: biotechnologia, biologia, genetyka, medycyna kliniczna, medycyna ogólna, onkologia, pielęgniarstwo, psychiatria, toksykologia, chirurgia, inżynieria materiałowa, IT, chemia, polimery, nanotechnologie i in.
 

zob. listę dostępnych tytułów
 

Dostęp będzie aktywny do 3.05.2019 r.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.