AKTUALNOŚCI

2021-09-29

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki i wypożyczania potrzebnej literatury!

Uwaga: Elektroniczna legitymacja studencka GUMed jest aktywną kartą biblioteczną.

 

Zamawianie książek do wypożyczenia będzie możliwe od 30.09.2021 r. (czwartek) od godz. 15:00. 

Dowiedz się  więcej o wypożyczaniu książek i obowiązkowym szkoleniu.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Aby wypożyczyć książkę, należy:

 • odnaleźć ją w katalogu online http://katalog.gumed.edu.pl,

 • kliknąć tytuł lub przycisk Zobacz egzemplarze,

 • przy dostępnym egzemplarzu z lokalizacją GUMed – Wypożyczalnia kliknąć Zamów,

 • zalogować się do swojego konta czytelnika podając:

  • numer karty bibliotecznej: 55000 a następnie nr albumu,

  • hasło: data urodzenia w formacie RRMMDD

 • książki można odebrać z Wypożyczalni, gdy na koncie zmieni się status książek na "do odbioru".

 

ZDALNY DOSTĘP Z DOMU

>> korzystaj z e-książek i innych zasobów elektronicznych dzięki zdalnemu dostępowi poprzez system HAN

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE  

Studenci I roku zobowiązani są do odbycia do 5.11.2021 r. zajęć z realizowanego przez Bibliotekę przedmiotu Edukacja informacyjna / Szkolenie biblioteczne online. Zajęcia odbywają się przez Internet, a treść szkolenia dostępna jest poprzez witrynę internetową Biblioteki w zakładkach Usługi / przedmioty nauczania oraz Studenci.

Zachęcamy do jak najwcześniejszego zapoznania się z treścią przedmiotu, co zapewne ułatwi zamawianie potrzebnych podręczników i korzystanie z agend i usług Biblioteki.

Szkolenie składa się z dwóch części:

 1. część pierwsza, ogólnodostępna, zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania Biblioteki, jej zbiorach tradycyjnych i elektronicznych, świadczonych usługach, a przede wszystkim o sposobach wyszukiwania, zamawiania i wypożyczania potrzebnych podręczników,

 2. część drugą stanowi składający się z 20 pytań i wypełniany online test dostępny po zalogowaniu się imieniem, nazwiskiem i numerem albumu; warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście, maksymalnie w 3 próbach.

Wszelkie potrzebne informacje znaleźć można w serwisie online Biblioteki, szczególnie w zakładce >> Studenci.


2021-09-28


2021-09-27

Serdecznie zapraszamy na stanowisko z anglojęzycznymi podręcznikami medycznymi do lokalu kawiarenki.

Sprzedaż prowadzona będzie przez firmę ABEBooks w dniach 27.09-31.10.2021 w godzinach 10.00-16.00.

 


2021-09-20

Słabe szarpnięcie oznajmiło, że winda zjechała na poziom minus jeden. To już tutaj.
Otwierając drzwi, wkroczyli do świata do tej pory całkowicie nierealnego.
Do świata, który w opowiadaniach starszych kolegów trochę straszył, ale jednocześnie
 – w jakiś niezwykły sposób – rozpalał młodzieńczą wyobraźnię.
Sunąc przez przedsionek Zakładu Anatomii, zastanawiał się, ile w tych wszystkich opowieściach było prawdy,
a ile popisów i przechwałek młodych ludzi dumnych z faktu przekroczenia progów tej dziwnej krainy.
Bo większość z tych historii już na wstępie była podejrzanie absurdalna...

– wspomina dr Paweł Kabata w swojej książce O chirurgii inaczej.


Serdecznie zapraszamy na spotkanie autorskie z najsłynniejszym chirurgiem wśród pisarzy, dr. Pawłem Kabatą – chirurgiem onkologiem, adiunktem w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed, w mediach społecznościowych znanym jako @Chirurg Paweł.

Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Głównej 23.09.2021 r. o godz. 16:00.

Dr Paweł Kabata podzieli się swoimi doświadczeniami, z pewnością zweryfikuje też liczne mity związane z zawodem chirurga, opowiadając ciekawe historie z życia medyków i pacjentów, oparte na prawdziwych zdarzeniach.


Wszystkich miłośników medycyny oraz twórczości Autora serdecznie zapraszamy na czwartkowe spotkanie!

 

   

 


2021-09-10

Biblioteka Główna zaprasza do skorzystania z dostępu testowego do czasopism z grupy Lancet:

 • Child & Adolescent Health,

 • Diabetes & Endocrinology,

 • Gastroenterology & Hepatology,

 • Haematology,

 • HIV,

 • Psychiatry,

 • Respiratory Medicine,

 • Rheumatology.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z szerszymi informacjami dotyczącymi tej grupy czasopism:


Dostęp do powyższych tytułów będzie aktywny do 12.10.2021 r.

 
   

2021-07-01


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.