Polskie biblioteki medyczne 2021-04-28

biblioteki uczelni medycznych
inne biblioteki medyczne:
       instytutów medycznych
       biblioteki innych uczelni z wydziałami medycznymi i nauk o zdrowiu

biblioteki uczelni medycznych


Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Jest to największa biblioteka o profilu naukowo-medycznym w województwie podlaskim. Gromadzi  i udostepnia zasoby drukowane i elektroniczne zgodne z zakresem działalności naukowej oraz dydaktycznej prowadzonej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
Biblioteka powstała w 1950 r., wraz z utworzeniem uczelni, jej siedzibą jest osiemnastowieczny Pałac Branickich.

 • Powierzchnia: 1.430 m²
 • Książki: 129.539 wol.
 • Czasopisma: 49.829 wol.
 • Zbiory specjalne:
  7.969 jedn. inwent.
 • Zbiory elektroniczne:
  8.423 tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 121
 • Uczestnictwo w: Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biblioteka mieści się na parterze budynku dawnego Rektoratu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, na terenie kompleksu Szpitala im. dr A. Jurasza. Powstała w grudniu 1984 roku, chociaż jako filia Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku funkcjonowała już od 1975 roku.

Od 1 lutego 1986 do końca września 2002 roku dyrektorem Biblioteki był dr Eugeniusz Janowicz. W latach 2003-2010 Zastępcą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej był dr Krzysztof Nierzwicki, który począwszy od lipca 2010 roku został dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, nadal sprawując pieczę nad Biblioteką Medyczną.

W 2006 r. powołano przy Bibliotece Medycznej Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM) mające na celu wspomaganie rozwoju naukowego osób związanych ze środowiskiem medycznym z terenów województwa kujawsko-pomorskiego. Od roku 1999 r. Biblioteka wydaje czasopismo uczelniane „Wiadomości Akademickie”.

 • Filie: brak
 • Powierzchnia: 1.150 m²
 • Książki: 85 tys. wol
 • Czasopisma: 17,5 tys. wol.
 • Zbiory specjalne:
  4,5 tys. jedn. inwent.
 • Zbiory elektroniczne:
  200 tys. tyt. e-czasopism (razem z UMK)
 • Liczba miejsc: 105
 • Uczestnictwo w: Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, Regionalnym Centrum Informacji Medycznej, Repozytorium UMK

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka GUMed – największa biblioteka o profilu medycznym w woj. pomorskim – gromadzi wydawnictwa z zakresu: medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniarstwa, nauk o zdrowiu oraz nauk pokrewnych, tj. chemii, fizyki, biologii, psychologii itp. Ponadto Biblioteka posiada, jako jedna z nielicznych bibliotek naukowych, zbiór beletrystyczny w liczbie blisko 30 tys. woluminów.

Biblioteka została otwarta w kwietniu 1945 roku, równocześnie z uruchomieniem oddziałów szpitalnych ówczesnej Akademii Lekarskiej i początkowo mieściła się na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego. W 1968 roku została przeniesiona do nowego gmachu przy ul. Dębinki 1,  gdzie mieści się do chwili obecnej. W 2016 r. została zmodernizowana i rozbudowana o dodatkowa czytelnię.

 • Filie: 1
 • Powierzchnia: 3.979 m²
 • Książki: ponad 240 tys. wol.

 • Czasopisma: 105 tys. wol.
 • Zbiory specjalne:
  103 tys. jedn. inwent.
 • Zbiory elektroniczne:
  24 tys. tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 246
 • Uczestnictwo w: Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, Trójmiejskim Zespole Bibliotek

Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Biblioteka powstała wraz z Uczelnią w lipcu 1948 r. na terenie Rokitnicy Bytomskiej. Obecnie Biblioteka obejmuje sieć czterech agend w pięciu lokalizacjach: w Katowicach w Katowicach-Ligocie, Zabrzu, Zabrzu-Rokitnicy oraz Sosnowcu. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się w centrum Katowic, w zabytkowym budynku, wybudowanym w 1900 r., obecnie przystosowanym do potrzeb Biblioteki.

Zbiory Biblioteki SUM to najbogatszy na Śląsku księgozbiór z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Na podkreślenie zasługuje bogata i ciągle poszerzana oferta udostępnianych on-line baz medycznych oraz czasopism zagranicznych. Usługi proxy oraz zdalna praca pozwalają użytkownikom na korzystanie ze wszystkich dostępnych w sieci zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka oferuje czytelnikom kilka źródeł informacji powstających w instytucji. Są to: Katalog Rozpraw Doktorskich SUM wraz z klasyfikacją działową i streszczeniami rozpraw doktorskich powstałych w Uczelni od 1996 r., Baza Bibliografia Publikacji Pracowników SUM oraz unikalna w skali kraju baza Cytowania Publikacji Pracowników SUM.

W Bibliotece SUM realizowana jest także działalność naukowo-badawcza, obejmująca dokumentowanie dorobku medycyny i farmacji na Górnym Śląsku, której odzwierciedleniem jest internetowa baza Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji.

 • Filie: 3
 • Książki: 155.741 wol.
 • Czasopisma: 32.560 wol.
 • Zbiory specjalne: 1.349 jednostek
 • Zbiory elektroniczne:
  6.955 tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 259
 • Uczestnictwo w:
  Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie

Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum swoje początki bierze z Biblioteki Wydziału Lekarskiego UJ utworzonej w 1810 r. Jako samodzielna jednostka Akademii Medycznej powstała w 1950 roku. Przez ponad 3 dekady biblioteka wielokrotnie zmieniała swoje lokalizacje, a jej zbiory były rozproszone. Od 1984 r. mieści się budynku przy ul. Medycznej 7 na terenie uniwersyteckiego campusu medycznego w dzielnicy Prokocim.

Jest największą w województwie małopolskim specjalistyczną biblioteką o profilu medycznym. Gromadzi i udostępnia literaturę z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego oraz nauk pokrewnych, w wersji drukowanej i elektronicznej. Posiada cenne kolekcje XIX-wiecznych, polskich i obcojęzycznych książek i czasopism, pozyskanych jako dary profesorów i absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ oraz Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego.

Prowadzi szereg serwisów informacji naukowej w tym: Cyfrową Bibliotekę Medyczną z kolekcją prac doktorskich w wersji pełnotekstowej, usługi SDDE tj. skanowanie materiałów bibliotecznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną oraz szkolenia dla użytkowników. Biblioteka realizowała wiele projektów i przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym.
Biblioteka umożliwia użytkownikom korzystanie ze swoich zasobów na miejscu oraz zdalnie poprzez serwer proxy i extranet.

 • Powierzchnia:
  4775 m2 (dot. BM)
 • Filie: 3 biblioteki instytutowe
 • Książki: 301.499 wol.
 • Czasopisma: 96.925 wol.
 • Zbiory specjalne:
  31.236 jednostek
 • Zbiory elektroniczne: 5.954
  w tym 5.119 tyt. e-czasopism
 •  Liczba miejsc: 143
 • Uczestnictwo w: Krakowskim Zespole Bibliotecznym

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Biblioteka UM w Lublinie wywodzi się z biblioteki Wydziału Lekarskiego UMCS, przekształconego w 1950 r. w samodzielną uczelnię medyczną. Zajmuje dawny budynek fabryczny z 1952 r., zaadaptowany na potrzeby biblioteczne
w 2000 r.
Biblioteka uczestniczy w regionalnym projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna i tworzy Bibliotekę Cyfrową i Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 

 • Powierzchnia: 1.274 m²
 • Książki: 161,3 tys. wol.
 • Czasopisma: 68,5 tys. wol.
 • Zbiory specjalne:
  ok. 39 tys. wol.
 • Zbiory elektroniczne: ok. 7 tys. tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 142

Centrum Informacyjno-Biblioteczne w Łodzi

Centrum Informacyjno-Biblioteczne w Łodzi zostało zorganizowane w 1950 roku, pod nazwą Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2002 roku funkcjonuje na bazie scalonych księgozbiorów bibliotek dwóch uczelni medycznych: cywilnej Akademii Medycznej w Łodzi oraz Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. dr hab. Bolesława Szareckiego, z których utworzono Uniwersytet Medyczny w Łodzi (pod tą nazwą do 2015 roku).

Księgozbiór – druki zwarte, wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne, dostęp do źródeł elektronicznych – baz danych i pełnotekstowych czasopism, tworzą warsztat pracy naukowej realizujący oczekiwania medycznej uczelni akademickiej. Biblioteka od 1977 roku posiada samodzielny gmach, który poddano termomodernizacji w roku akademickim 2012/2013, a drugi etap remontu przewidziany jest w 2015 roku.

 • Filie: do 31.12.2013 r. było 21 bibliotek zakładowych, w tym 3 wydziałowe
 • Powierzchnia: 4.271 m²

 • Książki: 230.254 wol.
 • Czasopisma: 94.713 wol.
 • Zbiory specjalne:
  59.987 jedn. inwent.
 • Zbiory elektroniczne:
  42.687 tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 100
 • Uczestnictwo w:  Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu powstała w 1952 r. Obecnie strukturę systemu biblioteczno-informacyjnego tworzą: Biblioteka Główna, Filia nr 1, dwie biblioteki wydziałowe oraz 20 bibliotek szpitalnych i zakładowych.

Dostosowując się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań użytkowników, Biblioteka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. W 2010 r. przeprowadziła się do przestronnego, nowoczesnego gmachu, dzięki któremu stała się placówką na miarę XXI wieku.

Biblioteka czynna jest przez 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00 do 24.00, skrócony czas pracy – do godz.18.00 obowiązuje wyłącznie przez 1 miesiąc w okresie wakacji letnich.
 

 • Filie: 3
 • Książki: 270.828 wol.
 • Czasopisma: 76.804 wol.
 • Zbiory specjalne: 9.793 jednostek
 • Zbiory elektroniczne: 16.237 tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 590
 • Uczestnictwo w: Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych, Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jest naukową biblioteką uczelnianą, tworzącą wraz z Filią nr 1 usytuowaną na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 system biblioteczno-informacyjny. Pełni zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

Biblioteka Główna powstała w pierwszym roku założenia Pomorskiej Akademii Medycznej, tj. w roku akademickim 1948-1949. Od początku istnienia do 2007 roku mieściła się w budynku Rektoratu przy ul. Rybackiej 1. We wrześniu 2007 r. biblioteka przeniosła się do wyremontowanego budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 20.

Biblioteka gromadzi literaturę naukową z zakresu medycyny, stomatologii, analityki medycznej, biotechnologii, dietetyki, fizjoterapii, kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego. Jako jedyna biblioteka w województwie zachodniopomorskim udostępnia zbiory z zakresu medycyny i nauk o zdrowiu w tak szerokim zakresie.

 • Filie: 1
 • Powierzchnia: 3.130 m²
 • Książki: 246.414 wol.
 • Czasopisma: 47.227 wol.
 • Zbiory specjalne: 4.639 jednostek
 • Zbiory elektroniczne: 3.865 tyt. e-czasopism

 • Liczba miejsc: 292
 • Uczestnictwo w: Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej, Zachodniopomorskim Systemie Informacji Regionalnej i Naukowej, Zachodniopomorskim Porozumieniu Bibliotek

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego to – nowoczesna, hybrydowa biblioteka naukowa oraz centrum naukowej informacji medycznej – wykorzystujące najnowocześniejsze formy realizacji przekazu wiedzy i informacji. Łącząc elementy biblioteki tradycyjnej, elektronicznej i cyfrowej, zapewnia szybki, bezpośredni dostęp do kilkuset tysięcy e-zasobów oraz piśmiennictwa drukowanego – światowego i krajowego z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Wraz z bibliotekami specjalistycznymi: wydziałów, instytutów, katedr, klinik i innych jednostek organizacyjnych tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny uczelni.

Biblioteka Główna powstała w 1950 r. jako jednostka Akademii Medycznej z siedzibą w lokalu zajmowanym wspólnie z Zakładem Medycyny Sądowej. Od 2012 r. funkcjonuje w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym – nowoczesnym budynku pozbawionym barier funkcjonalnych i architektonicznych.

W bibliotece udostępnia się: mikroskopy, korpus tułowia ludzkiego, czaszki. Na szczególną uwagę zasługują zbiory specjalne – zwłaszcza 98 wol. starych druków, głównie w jęz. łacińskim, niemieckimi i francuskim, są to druki z dziedziny anatomii, chirurgii czy botaniki. Najstarszy egzemplarz pochodzi z II poł. XVI w.

W niszowym zakresie – biblioteka stara się: rozwijać wrażliwość użytkownika na literaturę piękną - Przystanek beletrystyka – kącik z książkami do wymiany, rozbudzać ciekawość historią medycyny, poprzez prowadzenie okazjonalnych wykładów z historii medycyny.

 • Filie: 3
 • Powierzchnia: 2.630 m²
 • Książki: 313.837 wol.
 • Czasopisma: 134.267 wol.
 • Zbiory specjalne:
  15.743 jednostek
 • Zbiory elektroniczne:
  7.443 tyt. e-czasopism
 • Liczba miejsc: 306

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


  inne biblioteki medyczne

Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

 • biblioteki instytutów medycznych

Biblioteka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

Biblioteka Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa

Biblioteka Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

Biblioteka Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec

Biblioteka Instytutu Medycyny Wsi, Lublin

Biblioteka Instytutu Żywności i Żywienia, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Biologii Medycznej PAN, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław

Biblioteka Naukowa Instytutu Kardiologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Matki i Dziecka, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy, Łódź

Biblioteka Naukowa Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Instytutu Reumatologii, Warszawa

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Leków, Warszawa

Biblioteka Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Warszawa

Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

Biblioteka Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Warszawa

Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN, Kraków

 • biblioteki innych uczelni z wydziałami medycznymi i nauk o zdrowiu

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

top


 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2021-09-01 mgr E. Kraszewska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis