Konferencje problemowe bibliotek medycznych 2023-01-16

2022

XXXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wrocław, 5-6 września 2022 r.
Otwarta Nauka - Efektywna Współpraca - Dynamiczny Rozwój
 
2021 XXXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Olsztyn, 13-14 września 2021 r.
Biblioteka i nauka - partner czy infrastruktura?
 
2019

XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Medyczna Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bydgoszcz – Pelplin – Toruń, 16-18 września 2019 r.
Piśmiennicze dziedzictwo medycyny

 materiały konferencyjne:
Medical Library Forum 2019,
Issue 1, Volume 12,

p. 2-8, 26-35,
Medical Library Forum 2020,
Issue 1, Volume 13,

p. 26-36,
Medical Library Forum 2020,
Issue 2, Volume 13,

p. 29-42

2018

XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Lublin, 17-18 września 2018 r.
Biblioteki medyczne wobec współczesnych wyzwań: otwarta nauka – otwarta przestrzeń

materiały konferencyjne:
Medical Library Forum 2018,
Issue 1, Volume 11,

p. 25-30, 38-50,
Medical Library Forum 2018,
Issue 2, Volume 11,

p. 22-52
Medical Library Forum 2020,
Issue 1, Volume 13,

p. 2-17

wnioski

2017

XXXV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Łódź, 18-20 września 2017 r. 
Library as a Service

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2017,
R. 10, Nr 1(19),
str. 121-128, 173-191, 200-241, 400-445, 454-485

 wnioski

2016

XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Białystok, 29 czerwca - 1 lipca 2016 r.
Biblioteka przyszłości

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2016,
R. 9, Nr 1(17),
str. 7-271

wnioski

2015

XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdańsk-Sopot, 7-9 września 2015 r.
Medyczna biblioteka naukowa w morzu informacji,
potrzeb i możliwości

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2015,
R. 8, Nr 2(16),
str. 11-249

wnioski

2014

XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

15-17 września 2014 r.
Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google'a

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2014,
R. 7, Nr 2(14),
str. 12-351

 wnioski

2013

XXXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
16-18 września 2013 r.
Wyzwania współczesnego bibliotekarza
– gromadzenie zbiorów, nowe technologie, prawo

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2013,
R. 6, Nr 2(12),
str. 1-624

wnioski

2012

XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
10-12 września 2012 r.
Otwarta biblioteka - otwarta nauka

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2012,
R. 5, Nr 1(9),
str. 247-545

wnioski

materiały video

2011

XXIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
7-9 czerwca 2011 r.
Strategia kształtowania profilu bibliotekarza medycznego

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2011,
R. 4, Nr 1(7),
str. 285-574

wnioski

2010 

XXVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Akademii Medycznej we Wrocławiu
9-11 czerwca 2010 r.
Zasoby biblioteczne na wyciągnięcie ręki – model własnościowy a model otwarty

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2010,
R. 3, Nr 2 (6)
,
str. 135-446

wnioski

2009 

XXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
14-15 września 2009 r.
Działalność dydaktyczna oraz zarys dziejów, stan obecny i perspektywy rozwoju bibliotek uczelnianych, instytutowych i innych naukowych w Polsce

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2010,
R. 3, Nr 1 (5)
,
str. 61-694 

wnioski

2008

XXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Medyczna Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
15-17 września 2008 r.
Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej

materiały konferencyjne

2007

European Association for Health Information & Libraries
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
12-15 września 2007 r.
PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce

 materiały konferencyjne

2006

XXV Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 r.
Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia

 materiały konferencyjne
Seria Materiały Konferencyjne EBIB
  wnioski
Forum Bibl. Med. 2009,
R. 2, Nr 1 (3),
str. 302

2005

XXIV Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
7-9 września 2005 r.
Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med. 2008,
R. 1, Nr 2
, str. 271-469

wnioski

2004

XXIII Problemowa Konferencja Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
21-22 czerwca 2004 r.
Polityka gromadzenia i profilowania zbiorów w polskich bibliotekach medycznych w dobie nowoczesnych technologii informatycznych

 materiały konferencyjne
Seria Materiały Konferencyjne EBIB

wnioski

2003

XXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie
23-24 czerwca 2003 r.
Rozwój zintegrowanych usług bibliotecznych

materiały konferencyjne
Forum Bibl. Med.
2008, R. 1, Nr 1, str. 113-261

 wnioski

2002

XXI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
28-29 listopada 2002 r.
Biblioteki medyczne wobec problemu bibliometrycznej oceny dorobku naukowego uczelni

 materiały konferencyjne

wnioski

2001

XX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
6-8 czerwca 2001 r.
Elektroniczne systemy dystrybucji dokumentów. Umowy konsorcjalne. Współpraca bibliotek w zakresie wymiany dokumentów w Polsce i na świecie

 wnioski

2000

XIX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu
31 maja-2 czerwca 2000 r.
Perspektywy współpracy bibliotek medycznych w dobie elektronicznych technologii

 

1999

XVIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Krakowie
26-28 maja 1999 r.
Możliwości współpracy bibliotek naukowych i świadczenia usług w oparciu o rozległe sieci komputerowe

 

1998

XVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
3-5 czerwca 1998 r.
Dydaktyczne funkcje biblioteki głównej akademii medycznej z uwzględnieniem wykorzystania technik informatycznych

 wnioski

1997

XVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
26-28 maja 1997 r.
Zbiory specjalne a elektroniczne nośniki informacji

 wnioski

1995

XV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi
7-9 czerwca 1995 r.
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych i bibliografie medyczne

 

1994

XIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
20-22 czerwca 1994 r.
Polska bibliografia medyczna - tradycje, współczesność i przyszłość

 wnioski

1993

XIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
23-25 czerwca 1993 r.
Działalność naukowa bibliotek medycznych. Komputeryzacja procesów biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach medycznych

 wnioski

1992

XII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
10-11 września 1992 r.
Analiza doświadczeń bibliotek ze współpracy z firmami pośredniczącymi w prenumeracie czasopisma zagranicznych

 

1991

XI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Warszawie
21-22 czerwca 1991 r.
Współpraca bibliotek medycznych w zakresie udostępniania zbiorów i informacji naukowej

 

1990

X Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy
27-28 września 1990 r.
Prenumerata czasopism i automatyzacja procesów bibliotecznych

  

1989

IX Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
22-23 czerwca 1989 r.
Specjalizacja zbiorów w naukowych bibliotekach medycznych

 wnioski

1988

VIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
16-17 czerwca 1988 r.
Automatyzacja bibliotek oraz wybrane zagadnienia gromadzenia zbiorów

 

1987

VII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Krakowie
23-25 września 1987 r.
Problemy zaopatrywania bibliotek w czasopisma oraz zagadnienia czytelnictwa czasopism medycznych

 

1986

VI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Lublinie
25-26 września 1986 r.
Biblioteka centralna i biblioteki współpracujące w dziedzinie medycyny. Szkolenie studentów w bibliotekach medycznych w Polsce

 wnioski

 1985

V Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Poznaniu
5-7 grudnia 1985 r.
Problemy naukowej informacji medycznej. Międzynarodowe sympozjum z okazji dziesięciolecia systemu MEDINFORM

 

1984

IV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej we Wrocławiu
20-21 września 1984 r.
Bibliografia i informacja naukowa w medycynie

 wnioski

 1983

III Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Łodzi
15-16 września 1983 r.
Biblioteki zakładowe z systemie biblioteczno-informacyjnym wyższych uczelni medycznych

 wnioski

 1982

II Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
23-24 września 1982 r.
Wypożyczenia międzybiblioteczne

 wnioski

1981

I Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych
Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
5 grudnia 1981 r.
Wymiana informacji o posiadanych zbiorach

 wnioski

 

top


  • mapa serwisu
  • wersja do druku

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblioteka.sekretariat@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2023-01-16 mgr A. Krzyżelewska-Kowalewska . Biblioteka Główna © 2009 . omilian&blukis