Książki i e-książki 2018-06-05

książki w wersji drukowanej
e-książki dostępne w sieci GUMed i poprzez proxy
e-skrypty i e-podręczniki
w formie zdigitalizowanej
e-książki w Internecie

książki w wersji drukowanej

 

katalog online

 

zdigitalizowane katalogi kartkowe
zbiory do 1991 r. (włącznie) nieujęte w katalogu online


e-książki dostępne w sieci GUMed oraz poprzez proxy
 

IBUK libra / zobacz wykaz
podręczniki akademickie, książki naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych - (wraz z darmowymi publikacjami z innych dziedzin - ponad 1.200 tytułów w
j. polskim)
           zobacz IBUK libra FAQ, pomoc

Elibrary / zobacz wykaz
kolekcja 13 podręczników w języku polskim wydawnictwa Elsevier Urban & Partner

ClinicalKey
ponad 1.100 książek wydawnictwa Elsevier, w tym podręczniki (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery,Textbook of Family Medicine)

Access Medicine
ponad 100 książkek medycznych wydawnictwa McGraw-Hill, ale też wiele innych zasobów: baza leków, zdjęcia i pliki audio-video, testy diagnostyczne, wytyczne, bank przypadków klinicznych, testy kontrolne USMLEasy

ProQuest Ebook Central
kolekcja ebooków różnych wydawców, w tym 19 subskrybowanych tytułów, dostępna po założeniu indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central";
dostęp tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika

zobacz instrukcję

AccessPharmacy
dostęp do pełnej kolekcji, ponad 50 podręczników z zakresu farmacji i farmakologii wydawnictwa McGraw-Hill

ScienceDirect
kolekcja publikacji grupy wydawniczej Elsevier: 1712 monografie z lat 2013 i 2014 (w tym ok. 200 tytułów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych) oraz 803 wolumeny serii książkowych lub poradnikowych,

Martindale: The Complete Drug Reference
Zawiera ponad 6 000 monografii leków stosowanych na całym świecie

 

European Pharmacopoeia, wyd. 9, 2018
UWAGA: Zaleca się korzystanie z przeglądarki Safari

 

Harrison's Online
Harrison’s Principles of Internal Medicine, wyd. 19 (w kolekcji Access Medicine)

kolekcja wydawnictwa Wiley / zobacz wykaz
prawie 2,5 tys. książek na platformie Wiley Online Library
 

kolekcja Books@Ovid
książki medyczne wydawnictwa LWW na platformie Ovid

 

kolekcja wydawnictwa Springer
26 serii książkowych obejmujące 10 558 wolumenów do rocznika 2008, a także 16.653 e-książki anglojęzyczne wydane przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011 i ok. 9.600 wydanych w 2017 r.

Wyszukiwarka e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011.


  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Poradnik dla świadczeniodawców,
      red. merytoryczna G. Moroz dostępne w sieci GUMed


e-skrypty i e-podręczniki
 

e-skrypty
dostępne
w sieci GUMed
zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed
e-skrypty
dostępne
w Extranecie GUMed
skrypty wydane przez GUMed w wersji elektronicznej

e-podręczniki
dostępne na wybranych stanowiskach

wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na komputerach:

  •  w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej /2 stanowiska/
  • w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego /1 stanowisko/

e-książki w Internecie
 

zasoby Biblioteki Głównej GUMed w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej (p_b_c)
 
e-książki
ogólnodostępne
naukowe książki, atlasy medyczne oraz serwisy www (w wyborze)

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie książek. Liczba jednorazowo pobranych stron powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl