REGULAMINY BIBLIOTEKI 2018-08-31

REGULAMINY DOT. KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG

1.

Regulamin Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed  / PDF

2.

Regulamin Wypożyczalni

3.

Regulamin Czytelni 1 i 2

4.

Regulamin Czytelni Informacji Naukowej

5.

Regulamin korzystania z pokoi pracy

6.

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej

7.

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego / PDF

 

POZOSTAŁE REGULAMINY

1.

Regulamin Organizacyjny Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed  / PDF

2.

Regulamin Rady Bibliotecznej GUMed  / PDF

3.

Regulamin Pracowni Bibliograficznej