Regulaminy Biblioteki 2017-09-27


regulaminy
zarządzenia Dyrektora Biblioteki


regulaminy dot. korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki

1

Regulamin Udostępniania Zbiorów Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)

2

Regulamin Wypożyczalni

3

Regulamin Czytelni 1 i 2

4

Regulamin Czytelni Informacji Naukowej

5

Regulamin korzystania z pokoi pracy

6

Regulamin korzystania z szafek szatni samoobsługowej

7

Regulamin udostępniania zbiorów w bibliotekach wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego (PDF)


pozostałe regulaminy Biblioteki

1 Regulamin Organizacyjny Systemu Biblioteczno-Informacyjnego GUMed (PDF)
2 Regulamin Rady Bibliotecznej GUMed (PDF)
3

Regulamin Pracowni Bibliograficznej


zarządzenia Dyrektora Biblioteki

Zarządzenie dot. wypożyczania zbiorów pracownikom UCK i UCMMiT (PDF)
Zarządzenie dot. regulowania opłat za usługi biblioteczne (PDF)