ARTYKUŁY 2019-05-17

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

 

Szukając artykułów, korzystaj z narzędzi, zasobów i możliwości:

 

MULTIWYSZUKIWARKA 


 

/ ogólnodostepne

  / dostęp w sieci GUMed i przez serwer proxy

  / dostęp dla pracowników:UCK, UCMMiT oraz ochrony zdrowia z woj. pomorskiego

  / dostęp tylko w sieci GUMed

 

BAZY PODSTAWOWE z linkami do pełnych tekstów

Polska Bibliografia Lekarska (PBL)   

 
     

Medline: PubMed / OVID / Web of Science / EBSCO


 

Baza opracowywana w National Library of Medicine (NLM) w Stanach Zjednoczonych; największa na świecie bibliograficzna baza danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych; podstawowe źródło naukowej informacji medycznej; zawiera kilkadziesiąt milionów rekordów bibliograficznych z czasopism medycznych i biomedycznych wydawanych w USA i w innych krajach.

Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 1946+

PubMed
Medline w oprogramowaniu tworzonym i administrowanym bezpośrednio przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w NLM; w stosunku do zawartości bazy Medline, PubMed oferuje dodatkowo m.in. opisy bibliograficzne artykułów, które są w trakcie przygotowań do umieszczenia ich w Medline tzw. [PubMed 
 in process]; więcej o różnicach między Medline i PubMed
Interfejs: angielski
Tutorial: ang

Medline jest udostępniany dodatkowo w następujących oprogramowaniach:

Medline / EBSCOhost
>> wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy /  

>> wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. /  /wymagana rejestracja/

Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Tutorial:
ang, pol

Medline / Ovid /
Medline dostępny na platformie Ovid
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Medline / Web of Science /
Medline dostępny na platformie Web of Science
Interfejs: angielski
Tutorial:
ang

Scopus

 
     

UpToDate

 
     

Web of Science

 
     
wszystkie bazy danych    
     

 

CZASOPISMA, w których znajduje się artykuł

Czasopisma online:

Czasopisma w wersji drukowanej:

ŹRÓDŁA WERYFIKACJI DANYCH BIBLIOGRAFICZNYCH ARTYKUŁU

ARTYKUŁ, którego brak w zasobach BG GUMed