2018-09-06

„Było, więc minęło. Joanna Penson – dziewczyna z Ravensbrück, kobieta Solidarności, lekarka Wałęsy”

Wystawa towarzysząca promocji i spotkaniu z bohaterką książki Remigiusza Grzeli

Autorzy wystawy: M. Florianowicz, P. Krajewski
Plakat: M. Omilian-Mucharska

3 grudnia 2013 r., w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie. Na rozmowę z Panią Profesor Joanną Muszkowską-Penson – wybitnym lekarzem nefrologiem, wieloletnim wykładowcą naszej Uczelni – przybyło grono znamienitych, byłych i obecnych członków naszej społeczności akademickiej.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, na której znalazły się publikacje Szacownego Gościa oraz zilustrowane "rozdziały życia".

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników, zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.

  

 

Wróćmy do ziół deptanych po drodze!

Autorzy wystawy: Katedra i Zakład Farmakognozji, K. Błaszkowska,  B. Rybitw, G. Miętkiewicz
Plakat: M. Omilian-Mucharska

Zioła to skuteczne i bezpieczne lekarstwa. Dzięki postępowi technologii analitycznych możemy dziś zbadać nawet najbardziej złożone wyciągi i fitopreparaty, potwierdzając tę znaną od wieków prawdę. Współczesna nauka śmiało dziś mówi: Wróćmy do ziół deptanych po drodze!

Biblioteka ma w swoich zbiorach wiele książek i czasopism związanych z ziołolecznictwem. Wybrane z nich zaprezentowano na wystawie. Szczególnej uwadze polecamy dzieło Szymona Syreńskiego z 1613 roku Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew Krzewin y korzenia ich, Kwiatu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania Takze Trunkow, Syropow, Wodek Lekiwarzow, Konfektow (zob. w PBC). 

Wystawa została przygotowana wspólnie z Katedrą i Zakładem Farmakognozji, skąd pochodzą autorzy prezentacji:

 

Awanturnicy, kucharze, szachiści i inni bibliotekarze

Autorzy wystawy: K. Błaszkowska, P. Krajewski, M. Florianowicz, M. Omilian-Mucharska, J. Marchlewicz, J. Wąsicka

Wystawa towarzyszyła obchodom Tygodnia Bibliotek 2013 i prezentowała postaci znane ze swych dokonań: literackich, muzycznych, naukowych i innych..., mało znane natomiast z tego, że mają one w swoich biografiach epizod biblioteczny.

 

Z pasji do ludzi, z pasji do podróży - cykl fotografii ulicznej z podróży do Indii Elizy Taworskiej

Autorka, a zarazem prezes zarządu fundacji Global Language wystąpiła na Wieczorze w Bibliotece 10 maja 2013 r. i przybliżyła ideę wolontariatu zagranicznego oraz współdziałania biznesu i organizacji pożytku publicznego.

Więcej o fundacji można dowiedzieć sie na stronie: http://www.globallanguage.pl

Wystawę prezentowaną w maju w Czytelni Głównej BG GUMed można obejrzeć online za pośrednictwem wirtualnej galerii.

 
     
  
 

 

Od ZZ-tów do tabletów. Książka anatomiczna XIX i XX wieku ze zbiorów GUMed

Autorzy wystawy: K. Błaszkowska, B. Siek
Plakat: M. Omilian-Mucharska

ZZ-ty czyli zbiory zabytkowe to książki i inne dokumenty biblioteczne wydrukowane w okresie od roku 1801 do końca drugiej wojny światowej. Przez niemal półtora wieku rozwój techniki drukarskiej sprawił, że książka anatomiczna przede wszystkim nabrała kolorów. Wszelkie nowe techniki ilustracyjne były natychmiast wykorzystywane przez wydawców atlasów, kompendiów i podręczników do nauki anatomii.

Wystawa od „ZZ-tów do tabletów” była swoistym dopełnieniem prezentowanej w PAN Bibliotece Gdańskiej wystawy „Alchemicy, medycy, uczeni. Medycyna na przestrzeni wieków”, na której prezentowano druki i rękopisy poświęcone naukom medycznym ze szczególnym uwzględnieniem anatomii.

Rozwój cyfrowych środków przekazu sprawił, że książka przestała być papierowa, a multimedialne atlasy anatomiczne dostępne są on-line dla wszystkich użytkowników Biblioteki Głównej GUMed.

Wystawa towarzyszyła organizowanej 27 lutego 2013 r. przez GUMed i Muzeum Narodowe w Gdańsku sesji naukowej „Joachim Oelhaf i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce”.

 

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.