2018-09-06

Choroby tropikalne  

Autorzy wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska, M. Omilian-Mucharska
Zdjęcia: D. Kasprowicz

 

Choroby tropikalne – to wystawa, która towarzyszyła promocji książki Daniela Kasprowicza "Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać". Zaprezentowaliśmy na niej najczęstsze choroby, dziesiątkujące ludność tropikalnych stref klimatycznych: dengę, dur brzuszny, glistnicę, tasiemczycę, dżumę, malarię, trąd, schistomatozę, HIV i AIDS oraz filariozy: brugiozę, loajozę, onchocerkozę, wuchereriozę...
Pokrótce przedstawiliśmy obraz kliniczny tych chorób, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie.

Wystawę wzbogaciły zdjęcia z Madagaskaru, autorstwa Daniela Kasprowicza, dokumentujące warunki życia i przechowywania żywności na Czerwonej Wyspie.

Materiały na wystawę zostały opracowane na podstawie serwisu Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego: http://www.medycynatropikalna.pl/choroby

Wszystkich gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą wystawą:

Gdziekolwiek jestem wybieram bibliotekę   

Autorka wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska
Plakat: M. Omilian-Mucharska

  

Wybieram bibliotekę! – to hasło XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rokrocznie włącza się w obchody Tygodnia Bibliotek  i z tej okazji w 2015 r. przygotowała wystawę prezentującą nietypowe biblioteki z całego świata: bibliotekę na ośle, na słoniu, na wielbłądzie, Street Books, biblioteki pływające, bibliobusy i wiele innych.

W krajach Trzeciego Świata mobilne biblioteki to często jedyna okazja na kontakt z drukowanym słowem.
Na szczęście objazdowe biblioteki docierają nawet do najdalej położonych i najsłabiej zaludnionych zakątków świata: Kenii (The Camel Library), Benin (bibliobus), Kolumbii (Biblioburro)…

Mają cztery koła lub cztery nogi, pokonują dziennie dziesiątki kilometrów, pełnią jednak istotną rolę w popularyzacji wiedzy i rozpowszechniają kulturę czytelniczą. Poza tym skutecznie walczą z wciąż wysokim analfabetyzmem, szczególnie wśród ludów prowadzących koczowniczy tryb życia.

W krajach rozwiniętych mobilne biblioteki są dodatkowo wykorzystywane do propagowania nowoczesnych źródeł informacji, zawierają więc nie tylko książki, ale również sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, telewizor i filmy. Rola takich bibliotek jest podobna, różny jest zaś zasób oraz sposób udostępniania oferowanych zbiorów i usług bibliotecznych.

Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wystawą:

Eponimy medyczne

Autorka wystawy: A. Krzyżelewska-Kowalewska
Plakat na podstawie "La Gioconda" Leonardo da Vinci: M. Omilian-Mucharska

 

Czy można coś powiedzieć o danej jednostce chorobowej na podstawie samej jej nazwy?
Czy zawsze jest ona adekwatna w stosunku do występujących objawów? Na ile wymowne są poszczególne terminy medyczne, jak chociażby dermatoza Kopciuszka, taniec św. Wita, zespół chińskiej restauracji, ucho Mozarta, czy paznokcie Hipokratesa, i co je ze sobą łączy?

Wspomniane wyżej określenia to eponimy medyczne, które opisują przede wszystkim jednostki i objawy chorobowe oraz pojęcia anatomiczne i fizjologiczne. Ich nazwy pochodzą od nazwisk ludzi, najczęściej lekarzy, którzy opisali je po raz pierwszy, niekiedy również od nazwisk pacjentów, postaci mitologicznych lub literackich.

Eponimy medyczne w medycynie zachodniej są stosowane już od wieków. Ułatwiają zapamiętywanie nazwy choroby, czasami zastępują niepoprawną powszechną jej nazwę, są także wyrazem pamięci o lekarzach zasłużonych dla medycyny.

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.