2018-09-06

 1. Antczak, M.: Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa: jak tworzyć i stosować: podręcznik, Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. Sygn. V D 027, V E 010-Inf

 2. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 1, Planowanie i prowadzenie badań / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/a-Inf

 3. Badania i publikacje w naukach biomedycznych. T. 2, Przygotowanie publikacji / Cezary Watała [et al.], [alfa]-Medica Press, cop. 2011. Sygn. V E 013/b-Inf

 4. Bartkowiak L.: Redagowanie pracy magisterskiej: poradnik dla studentów. Poznań: Akademia Medyczna, 1998. Sygn. 690117

 5. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków: UNIVERSITAS, 1998. Sygn. 686210-Inf

 6. Kolman R.: Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji: (magisteria, doktoraty, habilitacje). Bydgoszcz; Gdańsk: Oficyna Wydaw. BRANTA, 2004. Sygn. 696138-Inf

 7. Kozłowski R.: Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych: z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Polska, 2009

 8. Kuziak M., Rzepczyński S.: Jak mówić, jak pisać? Bielsko-Biała: Park, 2005.

 9. Kwaśniewska K.: Jak pisać prace dyplomowe: (wskazówki praktyczne). Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2005

 10. Lindsay D.: Dobre rady dla piszących teksty naukowe. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1995

 11. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1996

 12. Młyniec W.: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań: Wydaw. SORUS, 2003

 13. Morison M.: Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw., 1999

 14. Narojczyk K.: Dokument elektroniczny i jego opis bibliograficzny w publikacjach humanistycznych. Olsztyn: WM, 2005

 15. Pułło A.: Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003

 16. Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Wydaw. Akad. Ekonomicznej, 1994

 17. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2005

 18. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską?: poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005

 19. Wojcik, K.: Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską,  Lex a Wolters Kluwer business, 2012

 20. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej. Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, [2009]

 

>> Mendeley krok po kroku – jak pobierać rekordy z baz danych, wstawiać je w pracy jako przypisy i automatycznie tworzyć bibliografię załącznikową

 

 

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.