2018-09-06

System Open Researcher and Contributor ID (ORCID) jest uniwersalnym systemem identyfikacji autorów prac naukowych poprzez nadanie rejestrującym się indywidualnego unikalnego oznaczenia alfanumerycznego.
Celem tego bezpłatnego międzynarodowego rejestru jest precyzyjna identyfikacja autora i właściwe powiązanie jego osoby z publikacjami w bazach danych.

Korzyści płynące z posiadania identyfikatora ORCID to przede wszystkim eliminacja problemów związanych z:

  • wieloma wersjami nazwiska i imienia, co wynika z błędnych zapisów danych autora,

  • występowaniem dwóch lub wielu autorów o tym samym nazwisku i imieniu ew. inicjale imienia,

  • zmianą nazwiska lub afiliacji.


Zgodnie z zarządzeniem nr 37/2018 Rektora GUMed z 28.06.2018 r., nauczyciele akademiccy i doktoranci GUMed przekazują informację o numerze identyfikatora ORCID, aby umieścić go w bazie Bibliografia GUMed, do:


>> instrukcja postępowania przy rejestracji profilu ORCID

>> instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science

Pracownia Bibliograficzna:
pok. nr 1, tel. 58 349 10 43
bibliografia@gumed.edu.pl

SEE ALSO

Researcher ID

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

Due to the entry into force of The Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) the Main Library informs that:

1. The administrator of your personal data is Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector in Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have the access to the content of your data, the right to demand rectification them, the right to remove or limit of their use, the right to transfer them, the right to post an objection in relation to their processing and the right to withdraw legal consent at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection, if it is justified that your personal data are processed by the administrator in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.