2018-08-24

zdigitalizowane wersje najczęściej wykorzystywanych, wydanych przez GUMed, drukowanych skryptów ze zbiorów BG GUMed

 1.

Analiza fitochemiczna
Cisowski W. [et al.]
1995

2.

Anestezjologia dla studentów
red. Wujtewicz M., Kwiecińska B.; [aut. Dylczyk-Sommer A. et al.]
2005

3.

Chemiczna analiza ilościowa
red.  Wesołowski M.; [et al.]
2002

4.

 

Chemiczna analiza jakościowa
red. Piękoś R.; [aut. Piękoś R. et al.]
2005

5.

 

Chemiczne metody identyfikacji środków leczniczych
Kraczkowska A. [et al.]
2002

6.

 

Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki medycznej: dla studentów medycyny i farmacji
red. Terlecki J.
1996

7.

 

Ćwiczenia z botaniki: cytologia, histologia i organografia
red. Ochocka J. R.; [aut. rozdz. Buliński M. et al.]  
1999

8.

 

Ćwiczenia z mikrobiologii: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Werel W., Wroczyńska-Pałka M.; [zespół aut. Czajkowska A. et al.] 
2003

9.

 

Ćwiczenia z pediatrii
red. Korzon M.; [aut. Bako W. et al.]
2003

10.

 

Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki: dla studentów farmacji
red. Damasiewicz B., Kaliszan R.; [oprac. zespół aut. Damasiewicz B. et al.]
2002

11.

 

Epidemiologia: zagadnienia wybrane
red. Zaborski L.; [aut. Bartosińska M. et al.]
2004

12.

Kardiologia dziecięca: skrypt dla studentów IV, V, VI roku Wydziału Lekarskiego
red. Ereciński J.
2004

13.

Materiały do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego AMG
red. Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.
2006

14.

Materiały do zajęć z anatomii ośrodkowego układu nerwowego z elementami neurobiologii
red. Moryś J.
1999

15.

Neonatologia: skrypt dla studentów
red. Szczapa J.
2005

16.

Neurosurgery for medical students
Zieliński P.
2005

17.

Patofizjologia: materiały do zajęć dla studentów Wydziału Lekarskiego
red. Hoppe A.
2001

18.

Podstawy genetyki sądowej
Szczerkowska Z., Pawłowski R.
2002

19.

Psychologia w medycynie (wybrane zagadnienia)
red. Borys B., Majkowicz M.
2006

20.

Radiologia: diagnostyka obrazowa. Cz. 2
red. Studniarek M.
2001

21.

Rehabilitacja podstawy diagnostyki funkcjonalnej, usprawniania leczniczego i reintegracji społecznej
red. Szawłowski K.
1998

22.

Skrypt do ćwiczeń morfologiczno-anatomicznych z farmakognozji: dla studentów Wydziału Farmaceutycznego
Cisowski W. [et al.]
1999

23.

Standardy postępowania leczniczego i pielęgnacyjnego chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby niedokrwiennej serca: skrypt dla studentów
Siondalski P. [et al.]
2006

24.

Wprowadzenie do nauki pediatrii
red. Korzon M.
2003

25.

Wybrane zagadnienia etyki lekarskiej z elementami prawa w medycynie: dla studentów Wydziału Lekarskiego AMG
red. Suchorzewska J., Michowska M., aut. Basińska K. [et al.]
2006

26.

Wybrane zagadnienia z gastroenterologii dziecięcej
red. Korzon M.
1997

 27.

Wybrane zagadnienia z medycyny wieku rozwojowego
red. Korpal-Szczyrska M., Balcerska A.
2006

28.

Zarys dziejów farmacji: z elementami zagadnień metodologicznych dla studentów farmacji
Drygas A.
1994

29.

Zbiór zadań ze statystyki dla studentów Akademii Medycznej w Gdańsku
Tosik M., Bautembach I., Grzonkowski H.
2004

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.