2018-09-06

Twarze ksiażek – wystawa beletrystyki  

towarzysząca uruchomieniu profilu BG GUMed na facebooku
Autorka wystawy: K. Błaszkowska; plakat: M. Omilian-Mucharska

 

Czy można coś wyczytać z twarzy książek – tak jak z twarzy mijanych codziennie przechodniów?
Książki, tak jak twarze, bywają skupione, blade, nieprzeniknione, pogodne, znajome, rozpalone, srogie, szczere, zmięte, wyraziste…

Czyż nie? Sprawdźcie Państwo sami! Każda z prezentowanych na wystawie książek ma coś wypisane na twarzy…

>> zobacz listę książek zaprezentowanych na wystawie

Poczet chorób królów polskich 

Autorki wystawy: K. Błaszkowska, M. Omilian-Mucharska

Królowie polscy to bardzo różnorodna grupa, są wśród nich popadający ze skrajności w skrajność sangwinicy i cholerycy (głównie Piastowie i królowie elekcyjni) oraz zrównoważeni melancholicy (Jagiellonowie).

Szukając wspólnych cech polskich królów, zauważa się głównie otyłość. Szczególnie otyli królowie to Jan III Sobieski, Kazimierz Wielki, Stefan Batory, Zygmunt III, Stanisław Leszczyński. Przyczyną było rzecz jasna łakomstwo, np. Michał Korybut Wiśniowiecki potrafił za jednym posiedzeniem zjeść 1000 pomarańczy. Właśnie przejedzenie było prawdopodobnie powodem jego śmierci.

„Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego – De humani corporis fabrica”

Wystawa przygotowana przez Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; kuratorzy wystawy: dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, dr hab. Michał Szpinda, dr Krzysztof Nierzwicki

Na wystawie zaprezentowano tablice anatomiczne (powiększone do naturalnych rozmiarów człowieka) zaczerpnięte z pierwszego podręcznika do anatomii, napisanego na podstawie sekcji zwłok ludzkich. Do przygotowania ilustracji do dzieła zaangażowani zostali artyści z kręgu Tycjana.

Twórca nowoczesnej anatomii – jak określa się często Vesaliusa – urodził się przed pięciuset laty i właśnie następujące po sobie rocznice 470-lecie pierwszego wydania „De humani corporis…”

(przypadająca w roku 2013) oraz 500-lecie urodzin i 450-lecie śmierci Vesaliusa (przypadające w roku 2014) stały się pretekstem do przygotowania niniejszej wystawy.

Pierwsze wydanie dzieła „De humani corporis fabrica” Adreasa Vesaliusa miało miejsce w 1543 roku. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu posiada w swoich zbiorach egzemplarz drugiego wydania z roku 1555. W zbiorach Biblioteki Głównej GUMed znajduje się z kolei opublikowana w roku 1934 w Monachium pozycja zatytułowana „Andreae Vesalii Bruxellensis icones anatomicae” – reprint tablic anatomicznych z dzieła Vesaliusa.

Podkreślić należy fakt, że w organizację tego przedsięwzięcia zaangażowali się reprezentanci anatomii, historii medycyny i historii książki. Kuratorami wystawy są bowiem Kierownik Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, dr hab. Walentyna Krystyna Korpalska, Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej CM UMK, dr hab. Michał Szpinda, prof. UMK oraz dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, dr Krzysztof Nierzwicki, który przybył na uroczyste otwarcie, aby przedstwić historię życia i dzieła Vesaliusa. Przeniesienie wystawy z Torunia do Biblioteki Głównej GUMed na okres od marca do maja 2014 r. stało się wynikiem współpracy Katedry Anatomii GUMed, Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych GUMed oraz Biblioteki Głównej GUMed.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z otwarcia wystawy.

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.