2018-09-06

Pokonkursowa wystawa logotypów zaprojektowanych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Od 6 do 10 czerwca br. w holu katalogowym Biblioteki Głównej można było zapoznać się z trzynastoma logotypami przygotowanymi przez studentów Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku na potrzeby różnych akcji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na otwarciu wystawy zorganizowanej przez mgr Annę Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej GUMed i prof. Jacka Bigdę, dyrektora Biura ds. Strategii i Współpracy Międzynarodowej przy współpracy z prof. Małgorzatą Sznitowską, kierownikiem Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, prof. Tomaszem Zdrojewskim, kierownikiem programu SOPKARD oraz mgr Klaudią Suligowską, koordynatorem programu SOPKARD zaprezentowane zostały logotypy do projektu Hospitality, zwycięski i wyróżniony dla programu SOPKARD oraz propozycje dla Koła Naukowego „ISPE-Farmacja Przemysłowa”.

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

  

 

 

Ekspozycja projektów loga dla programu SOPKARD

Autorzy prac: studenci prof. Tomasza Bogusławskiego z Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Plakat wystawy: M. Omilian-Mucharska

Organizatorzy w celu poznania opinii, które projekty zgłoszonych prac podobają się najbardziej, umożliwili wszystkim, którzy odwiedzili wystawę zagłosowanie na wybrany logotyp.

Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób  cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży SOPKARD, realizowany jest wśród uczniów sopockich szkół podstawowych, przez Gdański Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta w Sopocie.

Początkowo (w 1999 r.) projekt obejmował grupę dorosłych, zaś od 2006 r. programem objęci są uczniowie klas II sopockich gimnazjów, a od 2015 r. wszyscy V-klasiści  sopockich publicznych szkół podstawowych.

Pakiet programu obejmuje wykonanie bezpłatnych badań: antropometrycznych, stomatologicznych, ortopedycznych, psychologicznych, laboratoryjnych krwi i moczu, pomiarów ciśnienia tętniczego i tętna, EKG oraz echokardiografii serca.
Ponadto w trakcie trwania programu odbywają się spotkania informacyjno-edukacyjne z dziećmi i rodzicami.

Zakłady współpracujące z programem SOPKARD ze strony GUMed:

  • Zakład Prewencji i Dydaktyki

  • Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

  • Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca

  • Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

 

oraz

Prace studentów i ich wystawa w Bibliotece są efektem  porozumienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o współpracy w zakresie wzajemnej prezentacji osiągnięć studentów obu uczelni oraz edukacji artystycznej i prozdrowotnej.

Zapraszamy do zapoznania się z pracami konkursowymi:

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.