2018-11-23

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak skutecznie pozyskiwać informacje z zakresu medycyny w oparciu o nowoczesne źródła informacji i narzędzia informatyczne lub też udoskonalić już posiadane umiejętności informacyjne, skorzystaj z organizowanych przez Bibliotekę bezpłatnych szkoleń.  
 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW

>> patrz przedmioty nauczania

 

SZKOLENIA GRUPOWE NA ŻYCZENIE – zgodnie z zapotrzebowaniem

Tematyka, zakres, forma i terminy szkoleń, zgodnie z potrzebami zainteresowanych osób, są każdorazowo indywidualnie ustalane z bibliotekarzami prowadzącymi szkolenia. Istnieje możliwość prowadzenia szkoleń zarówno w siedzibie Biblioteki, jak i bezpośrednio w klinikach i zakładach GUMed.

 

SZKOLENIA W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ – oferta stała

 Przykładowa tematyka szkoleń:

1. Potrafię za Ciebie zrobić przypisy i bibliografię w dowolnym stylu! (tworzenie bibliografii załącznikowej w oparciu o program Mendeley)

2. Google to nie wszystko! Jak i gdzie szukać materiałów do pracy magisterskiej/licencjackiej

3. Tyle tych baz… Która jest najlepsza dla mojej dziedziny? Wyszukiwanie informacji w wybranych zasobach Biblioteki

4. Jak wybrać czasopismo, aby nie dać się oszukać drapieżnym wydawcom

5. Mam dostęp czy nie mam dostępu do pełnego tekstu artykułu/książki? Gdzie i jak znaleźć materiały subskrybowane przez Bibliotekę lub dostępne bezpłatnie w Internecie

6. Bibliografia GUMed wraz z modułami analizy bibliometrycznej i rankingów oraz baza Journal Citation Reports

7. Witryna internetowa Biblioteki Głównej oraz dostępne za jej pośrednictwem zasoby i usługi

8. Baza Polska Bibliografia Lekarska – prezentacja i możliwości wyszukiwawcze

9. Zagraniczne bibliograficzno-abstraktowe bazy danych: Medline i Scopus – prezentacja platform, struktury baz, metody prowadzenia wyszukiwań, stosowane narzędzia informatyczne (LinkSource)

10. Bazy czasopism pełnotekstowych – serwisy, platformy, dostępy i strategie wyszukiwawcze, narzędzie Full Text Finder

  • maksymalna liczba uczestników: do 20 osób,

  • czas trwania szkolenia: 60 minut (można dostosować do indywidualnych potrzeb),

  • miejsce szkolenia: Biblioteka Główna,

  • zapisy: Oddział Informacji Naukowej i Promocji
    tel. 58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl.

Terminy szkoleń zostaną ustalone po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby zainteresowanych osób. Do udziału w zajęciach zachęcamy szczególnie młodych pracowników nauki oraz studentów przygotowujących się do pisania prac dyplomowych.

Nie znalazłeś wśród poniższych tematów interesującego Ciebie zagadnienia?
Zaproponuj temat szkolenia >>

 

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45,
biblinf@gumed.edu.pl 

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.