2018-09-06

Zachęcamy autorów i redaktorów do współpracy z Biblioteką Główną GUMed i ogranizowania spotkań autorskich, promujących nowo wydane publikacje.

Kontakt: Oddział Informacji Naukowej i Promocji
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel. 58 349 10 45


 

„HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”
Daniela Kasprowicza

Ortopedia i traumatologia
pod. red. Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka

"Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać"
Daniela Kasprowicza

„Było, więc minęło. Joanna Penson – dziewczyna z Ravensbrück, kobieta Solidarności, lekarka Wałęsy”
Remigiusz Grzela

„Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych”
pod red. Janiny Suchorzewskiej i Marka Olejniczaka

HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy

aut. Daniel Kasprowicz

W Bibliotece Głównej GUMed odbyło się kolejne (bo już trzecie) spotkanie z Danielem Kasprowiczem – dietetykiem (absolwentem GUMed) i założycielem kliniki medycznej na Madagaskarze, który od pięciu lat pracuje na misji, gdzie opiekuje się niedożywionymi dziećmi, chorymi na malarię, dur brzuszny, trąd i młodzieżą z domu dziecka.

Na spotkanie przybyli m. in.: Rektor Gdańskiego Uniwersyteru Medycznego JM prof. dr hab. Marcin Gruchała, pani prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, pani dyrektor Pedagodicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku mgr Małgorzata Kłos, a także reprezentanci środowiska naukowego naszej Uczelni, studenci, absolwenci i inni goście z Trójmiasta.

Tym razem Daniel promował swoją drugą książkę pt. „HAZO MENA. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”. Nowa publikacja to historia o procesie powstawania kliniki „Flamboyant”, której budowa była współfinanasowana przez Polską Fundację dla Afryki, zmaganiach z afrykańską korupcją i kulejącym systemie państwa, ale przede wszystkim o pacjentach kliniki, głodzie, chorobach tropikalnych i marzeniach chorych dzieci.

Z wielkim przejęciem wysłuchaliśmy prelekcji autora, z której dowiedzieliśmy się m.in. o czym marzą mieszkańcy Czerwonej Wyspy, o problemach, z jakimi musieli się zmierzyć podczas budowy kliniki i o wielu innych trudach życia "na krańcu świata".

Jak słusznie zaznaczył Daniel Kasprowicz, marzenia zmieniają się wraz z nami i w zależności od tego, jakie kto z nas odczuwa w życiu braki. Dzieci na Madagaskarze marzą więc głównie o tym, aby pójść do szkoły, dostać jakąś zabawkę lub chociażby mydło albo, żeby zjeść coś innego niż ryż. Dla nas są to banalne marzenia, ale dla wielu Malgaszy często nieosiągalne. Bywa też tak, że niektórzy już nie potrafią marzyć... Kto by z nas przypuszczał, że nawet jak coś jest legalne, to i tak niekiedy trzeba za to zapłacić łapówkę? Niestety z takim paradoksem musiał się zmierzyć Daniel, chcąc zatrudnić legalnie profesjonalny personel medyczny kliniki. Na szczęście ośrodek uzyskał pozwolenie na przeprowadzanie szczepień, co jest dużym sukcesem, ponieważ dotychczas zajmowały się tym wyłącznie placówki państwowe.

Daniel Kasprowicz zwrócił też uwagę na fakt, że świat potrzebuje wszystkich nas, ale żeby zostać wolontariuszem i wyjechać na Madagaskar, to niezbędna jest m.in. znajomość języka francuskiego
i gotowość niesienia wszelkiego rodzaju pomocy, w zależności od stale zmieniającej się, chociażby ze względu na warunki klimatyczne, sytuacji na wyspie.

W ramach promocji wszyscy przybyli mieli również możliwość nabycia najnowszej książki autora (ze zniżką i dedykacją!), obejrzenia wystawy zdjęć i wzięcia udziału w aukcji charytatywnej z prawdziwymi skarbami Madagaskaru. W charytatywnej licytacji udało się zebrać blisko 4.000 pln, które w całości Daniel przeznacza na finansowanie leczenia najbiedniejszych Malgaszy w przychodni, którą zarządza.

Zachęcamy do obejrzenia zapisanej transmisji wideo z prelekcji Daniela: https://tinyurl.com/hazo-mena

Galeria zdjęć ze spotkania:

 

Ortopedia i traumatologia

pod. red. Andrzeja Nowakowskiego i Tomasza Mazurka

Niemal 60 lat od wydania pierwszego polskiego podręcznika do ortopedii (Zarys ortopedii ogólnej, pod red. prof. Zygmunta Ambrosa) ukazała się najnowsza książka do nauczania tego przedmiotu, która powstała przy współudziale naukowców z naszej Uczelni.

W Bibliotece Głównej GUMed 15 marca 2017 r. odbyło się spotkanie promujące ten podręcznik, podczas którego można było zapoznać się z krótką prezentacją prof. Tomasza Mazurka, kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed (red. naukowego tejże publikacji), a także nabyć książkę w promocyjnej cenie 70 zł.

Chociaż podtytuł publikacji wskazuje jako odbiorców studentów medycyny, to jest ona kierowana także do rezydentów, lekarzy rodzinnych i innych specjalistów zainteresowanych problemami narządu ruchu.

Podręcznik składa się z wersji papierowej i elektronicznej, która umożliwia korzystanie z dodatkowych materiałów, takich jak:

  • słownik terminologiczny,

  • fotografie,

  • filmy,

  • około 300 pytań testowych.

Na marginesie książki zaznaczono symbolem ->www odniesienia do materiałów tematycznych zamieszczonych na stronie internetowej podręcznika www.ortopediaitraumatologia.pl.

 

Poszczególne zagadnienia napisane zostały przystępnie przez uznane autorytety w ortopedii i traumatologii narządu ruchu o wieloletnim doświadczeniu klinicznym. Każdy rozdział kończy się streszczeniem najważniejszych informacji, które student medycyny powinien bezwzględnie zapamiętać.

Podręcznik powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w ramach ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. Współtworzony jest przez lekarzy specjalistów ośrodków klinicznych z: Białegostoku, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Otwocka, Piekar Śląskich, Poznania,  Rzeszowa,  Szczecina,  Warszawy  i  Wrocławia.

Wyjątkowość projektu polega na jego ogólnokrajowym wymiarze, nowoczesnym ujęciu problematyki oraz wykorzystaniu technik multimedialnych. Użytkownik ma szeroki dostęp do najnowszych informacji krajowych i zagranicznych z zakresu ortopedii i traumatologii, interesujących filmów, materiałów szkoleniowych oraz specjalistycznych publikacji tematycznych.

 

 

Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczył mnie kochać

aut. Daniel Kasprowicz

Tytuł swojej książki rozszyfrował Daniel Kasprowicz (absolwent dietetyki GUMed) – podczas jej oficjalnej premiery, 23 października 2015 r. w Bibliotece Głównej GUMed.

Książka, w formie dziennika, jest relacją z rocznego pobytu Autora na Madagaskarze, podczas którego jako misjonarz świecki pomagał potrzebującym mieszkańcom Czerwonej Wyspy. Jego praca polegała m.in. na sprawowaniu opieki nad podopiecznymi domu dziecka Kilasymandry oraz pomaganiu chorym.

Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, głównie dzięki przybyłej dość tłumnie publiczności – osób zaprzyjaźnionych i od dawna wspierających Daniela w jego działaniach oraz uśmiechom malgaskich dzieci. Mogliśmy podziwiać je na fotografiach podczas prezentacji autora oraz usłyszeć, o tym jak wygląda codzienne życie na Madagaskarze.
Kolejnym punktem programu była rozmowa z autorem, poprowadzona przez Joannę Śliwińską z Sekcji Informacji i Promocji GUMed. Dowiedzieliśmy się z niej m.in.: co było najtrudniejsze przy pisaniu książki, co najprzyjemniejsze oraz poznaliśmy najbliższe plany Autora. Już w grudniu Daniel po raz trzeci wyjeżdża na Madagaskar, gdzie tym razem będzie uczestniczył w budowie laboratorium, które ma służyć wszystkim zmagającym się z tropikalnymi chorobami.
Hojność uczestników spotkania, okazana podczas licytacji zdjęć z pobytu Autora na Madagaskarze, przerosła nasze oczekiwania. Niemal każdy uczestnik spotkania chciał też zakupić książkę, zdobyć dedykację i pod tym pretekstem zamienić kilka słów z Autorem. Wielu uczestników wsparło także charytatywny projekt „Kaszka dla Malgaszka", przynosząc na spotkanie lekarstwa, środki opatrunkowe i produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Cały dochód z licytacji oraz ze sprzedaży książki wesprze potrzebujące dzieci z malgaskiego domu dziecka.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przybyli na spotkanie, uczestniczyli w licytacji oraz tak aktywnie wzięli udział w zbiórce darów, a także Danielowi Kasprowiczowi, że zaszczycił nas wyborem Biblioteki Głównej GUMed na miejsce tego niezwykłego spotkania autorskiego. DZIĘKUJEMY!

GDZIE MOŻNA KUPIĆ KSIĄŻKĘ?
Książkę można zamawiać bezpośrednio u autora, poprzez profil na Facebooku.

Oto, jak Daniel Kasprowicz zachęca do przeczytania swojej książki:
Chcę, byś Czytelniku przeszedł tę wędrówkę razem ze mną. Chcę byś poznał mój punkt widzenia na niektóre sprawy, zakochał się w moich przyjaciołach, a być może nawet zapłakał i wzruszył się w momentach, które i ze mnie wycisnęły łzy...

Zachęcamy do kupna książki; wkrótce tytuł ten zagości także w zasobach naszej Biblioteki!

 

Było, więc minęło. Joanna Penson – dziewczyna z Ravensbrück, kobieta Solidarności, lekarka Wałęsy 

aut. Remigiusz Grzela

3.12.2013 r. w naszej Bibliotece odbyło się wyjątkowe spotkanie z Panią Profesor Joanną Muszkowską-Penson – wybitnym lekarzem nefrologiem, wieloletnim wykładowcą naszej Uczelni. Rozmowę z Panią Profesor, opartą na kanwie wspomnień zebranych przez Remigiusza Grzelę w książce „Było, więc minęło”, prowadziła redaktor Maria Mrozińska. Fragmenty książki czytały: Agata Bykowska, aktorka Teatru Wybrzeże i Agata Armatowska, uczennica XX LO w Gdańsku.

Wśród gości spotkania znalazło się wielu profesorów, którzy w młodości byli studentami, a później współpracownikami Pani Profesor, a także Jej dawni pacjenci i sąsiedzi oraz my – bibliotekarze. Warto podkreślić, iż obecność Pani Profesor w murach Biblioteki Głównej miała dla nas – pracujących w niej bibliotekarzy - dodatkowe znaczenie, bowiem Profesor Jan Muszkowski – ojciec naszego Gościa Honorowego – był wybitnym bibliologiem, bibliografem, osobą wielce zasłużoną dla polskiego bibliotekoznawstwa. Dzięki jego dokonaniom bibliologia uzyskała status samodzielnej dyscypliny naukowej.

Zainteresowanie słuchaczy wzbudziła niezwykła biografia Pani Profesor – ściśle spleciona zarówno z historią Polski XX wieku, jak i z historią naszej Uczelni. Jednak największe wrażenie wywarła postawa życiowa Gościa spotkania – pełna skromności, ale emanująca siłą, pogodą ducha i energią, jakby na przekór metryce i ciężkim doświadczeniom, których w życiu Pani Profesor Penson przecież nie brakowało. Na zakończenie, wszyscy obecni zgotowali Bohaterce wieczoru owację na stojąco, która i tak nie była w stanie oddać uznania dla Jej osoby. A kolejka chętnych do otrzymania autografu Pani Profesor i dedykacji w książce Jej poświęconej, zdawała się nie mieć końca.

Trudno wyrazić słowami wyjątkowo wzruszającą i ciepłą atmosferę panującą tego wieczoru, a choć mowa była o przeżyciach ludzi mających za sobą 80, 90 lat i niewiele mniej aktywności zawodowej i społecznej, nie czuło się tzw. „jesieni życia”, a raczej radość ze spotkania po latach i energię życiową naprawdę wyjątkowych osobowości.

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników spotkania, zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:

 

Humanizacja medycyny. Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania przedmiotów humanistycznych na uczelniach medycznych

pod red. Janiny Suchorzewskiej i Marka Olejniczaka

Promocja publikacji odbyła się w Bibliotece 26.03.2012 r. Rozmowę z redaktorami książki poprowadziła red. Katarzyna Żelazek. Fragmenty książki przeczytała aktorka Teatru Wybrzeże, Marta Jankowska.

Zapraszamy do zapoznania się z:

 

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.