2018-08-31

REPOZYTORIA

to tematyczne lub instytucjonalne elektroniczne archiwa budowane przez środowiska akademickie, grupy badawcze czy też inne instytucje naukowe, które gromadzą preprinty, postprinty, artykuły recenzowane, prace dyplomowe oraz raporty z badań naukowych i udostępniają je bezpłatnie wszystkim użytkownikom
Przykładowe repozytoria:

REPOZYTORIA POLSKIE

 

Repozytorium CeON
prace udostępniane przez polskich naukowców na Platformie Otwartej Nauki. Repozytorium udostępnia materiały naukowe, takie jak artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy doktorskie.

 

POLECANE REPOZYTORIA ZAGRANICZNE

PubMed Central
otwarte archiwum informacji z zakresu nauk biomedycznych pochodzących z czasopism U.S. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM).

Europe PMC
otwarte archiwum literatury biomedycznej, bazujące na PubMed Central, przeszukuje również kilkadziesiąt tysięcy grantów biomedycznych

HighWire
platforma czasopism i książek naukowych wydawców uniwersyteckich z zakresu nauk medycznych i pokrewnych

Zenodo
stworzone przez Komisję Europejską repozytorium artykułów naukowych i danych badawczych, których źródłem finansowania są projekty unijne; deponowanie zasobów przez naukowców ma na celu zarchiwizowanie ich, zapewnienie wolnego dostępu  oraz ponowne wykorzystanie danych badawczych w świecie nauki

DART-Europe
dostęp do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie

RCIN
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Medicine and Health Sciences Commons™
repozytorium zawierające m.in. artykuły recenzowane, prace naukowe i wyniki badań z ponad 200 amerykańskich uniwersytetów i instytutów naukowych

E-LIS
E-prints in Library and Information Science – repozytorium pełnych tekstów z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

 

KATALOGI I WYSZUKIWARKI OA

DOAJ - Directory of Open Access Journals / baza indeksująca recenzowane czasopisma naukowe OA; umożliwia także wyszukiwanie pełnych tekstów artykułów

OAIster / katalog ogólnodostępnych zasobów cyfrowych z całego świata

ROAR / katalog (agregat) repozytoriów OA

BASE / wyszukiwarka zasobów naukowych OA

DOAB / wyszukiwarka e-książek w wolnym dostępie

CORE / wyszukiwarka publikacji OA dostępnych w repozytoriach i na stronach wydawców czasopism

DOI / wyszukiwarka artykułów naukowych za pomocą numeru DOI (Digital Object Identifier)

Paperity / wyszukiwarka artykułów naukowych opublikowanych w otwartych czasopismach (typu gold i hybrydowych)

 

Informacja Naukowa:
tel. 58 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl

Regulations of collecting personal data in Medical University of Gdańsk

On 27 April 2016 Regulation (EU) 2016/679 of the European Union and of Council came into force. It relates to data processing for natural persons and the freedom of movement of such data. In the light of this and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), the Main Library would like to draw your attention to the following:

1. The administrator of your personal data is The Medical University of Gdańsk based in Gdańsk, Marii Skłodowskiej-Curie 3A, 80-210 Gdańsk,

2. The Data Protection Inspector at The Medical University of Gdańsk is Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Your personal data will be processed using the Tricity Libraries IT System (Stanisław Moniuszko Academy of Music, Gdynia Maritime University, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Medical University of Gdansk, Gdansk University of Physical Education and Sport, European Solidarity Centre) in order to enable the use of library resources on the basis of art. 6 par. 1 lit. A of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

4. Your personal data will not be disclosed to other entities, except for entities authorized under the law, debt collection companies or companies supporting IT services,

5. Your personal data will be kept for a period required by law,

6. You have access to the content of your data and the right to demand its rectification. You have the right to remove data or limit its use. Further you have the right to transfer data and to raise an objection on how your data is processed. You may withdraw your legal consent for the use of your data at any time,

7. You have the right to make a complaint to the Office for Personal Data Protection if your complaint is justified and the administrator is found to be in breach of the general regulation of personal data of 27 April 2016,

8. Providing personal data is voluntary, however, the refusal to provide them may result in the refusal to provide the service.