katalog online
biblioteka online

Praktyki, staże, wycieczki 2015-11-12

 Biblioteka Główna organizuje:

  • miesięczne praktyki zawodowe dla studentów studiów magisterskich i licencjackich - kierunek lub specjalizacja bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
     
  • zajęcia praktyczne z zakresu informacji naukowej studiów magisterskich i licencjackich - kierunek lub specjalizacja bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (głównie Uniwersytet Gdański)
     
  • praktyki doskonalące oraz staże zawodowe dla bibliotekarzy zatrudnionych w innych bibliotekach, w tym naukowych
     
  • wycieczki po Bibliotece dla zorganizowanych grup zainteresowanych funkcjonowaniem biblioteki naukowej, w tym wycieczki szkolne

  

 

 

 

 

 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed