Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bazy danych E 2018-01-23

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y

Z


EBSCOhost
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia
z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

Platforma firmy Ebsco, udostępniająca kolekcję baz danych (pełnotekstowych i bibliograficznych).
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol

Bazy EBSCO:

 • Academic Search Complete / opis
 • Agricola / opis
 • AHFS Consumer Medication Information / opis
 • Business Source Complete / opis
 • Dentistry & Oral Sciences Source / opis
 • ERIC / opis
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750 / opis
 • GreenFILE / opis
 • Health Source: Nursing/Academic Edition / opis
 • Health Source - Consumer Edition / opis
 • Library, Information Science & Technology Abstracts / opis
 • MasterFILE Premier / opis
 • MEDLINE / opis
 • MEDLINE Complete / opis
 • Newspaper Source / opis
 • Regional Business News / opis
 • Teacher Reference Center / opis

e-doktoraty  i e-habilitacje (w BG GUMed)
Zbiór
pełnych tekstów prac habilitacyjnych i doktorskich powstałych w GUMed, możliwy do wygenerowania i przeszukiwania w katalogu online dzięki zawężaniu wyszukiwania do kolekcji cyfrowych: e-doktoraty i e-habilitacje.
Zakres dziedzinowy: medycyna i nauki pokrewne
Zakres chronologiczny: 2005-obecnie
Interfejs: polski
Dostęp: ogólnodostępna


Elibrary
Platforma książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier, na której udostępniono 13 podręczników elektronicznych w języku polskim:

 •  Atlas anatomii człowieka Nettera. Polskie mianownictwo anatomiczne, F. Netter
 • Chirurgia, O.J. Garden, A.W. Bradbury, J.L.R. Forsythe, R.W. Parks
 • Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii wyd. IV, A. Dembińska-Kieć, J.W. Naskalski, B. Solnica
 • Diagnoza kliniczna. Macleod, A.G. Japp, C. Robertson
 • Embriologia i wady wrodzone, K.L. Moore, T.V.N. Persaud, M.G. Torchia
 • Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej, Zbigniew Kmieć
 • Histologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, M. Zabel
 • Konturek Fizjologia czlowieka. Podrecznik dla studentów medycyny, wyd. II, S. Konturek
 • Macleod. Badanie kliniczne wyd. II, G. Douglas, F. Nicol, C . Robertson
 • Mikrobiologia, P. Murray,  K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller
 • Patofizjologia, I. Damjanov
 • Pediatria, G. Clayden, T. Lissauer
 • Stomatologia dziecięca, A. C. Cameron,  R. P. Widmer

Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: polski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: pol


Elsevier - zob. ScienceDirect


Eric (EBSCOhost)
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia
z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

Baza ERIC (Educational Resource Information Center) udostępniana na platformie EBSCOhost zapewnia dostęp do zasobów z zakresu szeroko pojętej edukacji; zawiera prawie 1,5 miliona rekordów i oferuje dostęp do ponad 224.000 artykułów w pełnym tekście.
Zakres dziedzinowy: edukacja, pedagogika
Zakres chronologiczny: 1988 +
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


Esp@cenet (Urząd Patentowy RP)
Baza pełnotekstowa tworzona przez Urząd Patentowy RP we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, zawierająca patenty zgłoszone w Polsce.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1924 +
Interfejs: polski
Dostęp:
ogólnodostępna
Tutorial: ang


Esp@cenet (Europejski Urząd Patentowy)
Baza pełnotekstowa tworzona przez Europejski Urząd Patentowy; zawiera ponad 60 milionów dokumentów patentowych.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1836 +
Interfejs: angielski
Dostęp: ogólnodostępna
Tutorial: ang


European Views of the Americas: 1493 to 1750 (EBSCOhost)
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia
z woj. pom.
(wymagana rejestracja)

Ta nowa bibliograficzna baza danych udostępniana na platformie EBSCOhost stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk. Baza, zawierająca ponad 32 000 pozycji, powstała we współpracy z John Carter Brown Library, na podstawie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750”, autorytatywnej bibliografii, dobrze znanej i cenionej przez uczonych na całym świecie.
Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: 1493-1750
Interfejs: polski, wyszukiwanie w języku angielskim

Dostęp:
sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed