Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Bazy danych W 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Web of Science
Platforma naukowa firmy Clarivate Analytics, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca. Zasoby można przeszukiwać oddzielnie lub łącznie, a wyniki przenosić bezpośrednio do zintegrowanego z bazami programu EndNote.
W skład pakietu wchodzą następujące bazy:

 • Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) wraz z indeksami cytowań:
  • Science Citation Index Expanded (1945-present) / opis
  • Social Sciences Citation Index  (1956-present) / opis
  • Arts & Humanities Citation Index  (1975-present) / opis
  • Conference Proceedings Citation Index- Science  (1990-present) / opis
  • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-presen) / opis
  • Book Citation Index– Science (2010-present)
  • Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2010-present)
  • Emerging Sources Citation Index (2015-present)
  • Current Chemical Reactions (2010-present; Includes Institut National de la Propriete Industrielle structure data back to 1840)
  • Index Chemicus (2010-present)
 • BIOSIS Citation Index (2010-present)
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index (2010-present)
 • Derwent Innovations Index (2010-present)
 • KCI - Korean Journal Database (1980-present)
 • MEDLINE® (1950-present) / opis
 • Russian Science Citation Index (2005-present)
 • SciELO Citation Index  (1997-present)
 • Zoological Records (2010-present)
 • EndNote - program do tworzenia bibliografii  / opis

Ponadto z platformy jest dostęp do:

 • Journal Citation Reports  / opis
 • Essential Science Indicators
 • Publons
 • EndNote

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang, pol


WHOSIS - WHO Statistical Information System
Interaktywna baza danych statystycznych zawierająca podstawowe dane w odniesieniu do zdrowia pochodzące z 193 krajów-członków WHO.
Zakres dziedzinowy: zdrowie, zdrowie publiczne, statystyka
Zakres chronologiczny: 1990 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
ogólnodostepna


Wiley Online Library
Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki  (zob. wykaz dostępnych książek) i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
Informacja o bazach bibliograficznych, czasopismach i książkach dostępnych zarównow w licencji krajowej, jak i licencjach konsorcyjnych instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley (e-książki, e-czasopisama) / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)

Interfejs: polski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy


Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed