katalog online
biblioteka online

Bazy danych W 2017-01-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Web of Science
Platforma naukowa firmy Thomson Reuters, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Udostępnia bazy do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów, a także narzędzia wspomagające prace naukowca. Zasoby można przeszukiwać oddzielnie lub łącznie, a wyniki przenosić bezpośrednio do zintegrowanego z bazami programu EndNote.
W skład pakietu wchodzą następujące:

 • MEDLINE® (1950-present) / opis
 • Web of ScienceTM Core Collection (1945-present) wraz z indeksami cytowań:
  • (SCIE) Science Citation Index Expanded (1945-present) / opis
  • (SSCI) Social Sciences Citation Index  (1956-present) / opis
  • (A&HCI) Arts & Humanities Citation Index  (1975-present) / opis
  • (CPCI-S) Conference Proceedings Citation Index- Science  (1990-present) / opis
  • (CPCI-SSH) Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (1990-presen) / opis
 • (JCR) Journal Citation Reports  / opis
 • EndNote - program do tworzenia bibliografii  / opis
 • Korean Journal Database KCI - baza publikacji naukowych z Korei Południowej,
 • SciELO Citation Index  - baza publikacji z zakresu nauk społecznych, sztuki, nauk humanistycznych z czasopismz Ameryki Łacińskiej, Portugalii, Hiszpanii i Afryki Południowej
 • Citation Connection -pakiet, który obejmuje następujące dodatkowe bazy:
  • BIOSIS Citation Index: 2010-present
  • Current Contents Connect
  • Data Citation Index: 2010-present
  • Derwent Innovations Index (DII): 2010-present
  • Zoological Records (ZR): 2010-present
  • Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities): 2010-present
  • Current Chemical Reactions (CCR)
  • Index Chemicus (IC)

Zakres dziedzinowy: wielodziedzinowa
Zakres chronologiczny: różny
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang, pol


WHOSIS - WHO Statistical Information System
Interaktywna baza danych statystycznych zawierająca podstawowe dane w odniesieniu do zdrowia pochodzące z 193 krajów-członków WHO.
Zakres dziedzinowy: zdrowie, zdrowie publiczne, statystyka
Zakres chronologiczny: 1990 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
ogólnodostepna


Wiley Online Library
Platforma wydawnictwa Wiley, zawierająca czasopisma pełnotekstowe, e-książki i inne zasoby elektroniczne; możliwy jest dostęp do poziomu pełnego tekstu artykułu tylko w przypadku czasopism objętych subskrypcją.
Zakres dziedzinowy: medycyna, chemia
Zakres chronologiczny: 1998 +
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN)
Zasoby objęte ogólnopolską licencją dla instytucji akademickich (finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), w skład których wchodzą zasoby wydawców:

 • Elsevier / opis
 • Springer (e-książki, e-czasopisama) / opis
 • Wiley / opis
  a także:
 • bazy EBSCO (pakiet podstawowy) / opis
 • baza Scopus / opis
 • zasoby Web of Science / opis
 • czasopismo Nature (bieżący rocznik i 4 roczniki archiwalne)
 • czasopismo Science (bieżący rocznik i archiwa od 1997 r.)

Interfejs: polski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy


Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
mgr Piotr Krajewski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2017-04-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed