2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2019
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Patolodzy / Paulina Łopatniuk. copyright © 2019.
Capillary electromigration separation methods / edited by Colin F. Poole. © 2018.
Okulistyka dla lekarzy rodzinnych / pod redakcją Justyny Izdebskiej i Jerzego Szaflika. 2019.
Osteoporoza w codziennej praktyce / redakcja naukowa Wojciech Pluskiewicz. 2019.
Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych : antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach ukryte / zestawił i napisał Krzysztof W. Zieliński ; opieką filologiczną w zakresie hellenistyki i indoeuropeistyki objęła Hanna Zalewska-Jura. copyright © 2019.
Chirurgia naczyniowa i wewnątrznaczyniowa : przegląd wiedzy. redaktorzy: Wesley S. Moore ; współredaktorzy: Peter F. Lawrence ; Gustavo S. Oderick ; redaktorzy wydania polskiego: Grzegorz Oszkinis, Wojciech Witkiewicz. copyright © 2019.
Choroby alergiczne w praktyce lekarza rodzinnego / pod redakcją Andrzeja Emeryka. copyright 2019.
Biotechnologia w onkologii : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Mackiewicza ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2018.
Niepożądane działania leków / Iris Hinneburg. cop. 2019.
Igłoterapia - podręcznik : suche igłowanie w terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych / John Sharkey ; redaktor i kierownik naukowy wydania polskiego: Małgorzata Chochowska ; tłumaczenie z języka angielskiego: Agata Nieboj ; autor przedmowy David G. Simons ; autor suplementu Anna Zubkowska-Rojszczak. 2019.
Leczenie bólu w praktyce lekarza POZ / pod redakcją Jana Dobrogowskiego, Jerzego Wordliczka, Jarosława Woronia. 2019.
Medycyna paliatywna / pod redakcją Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego. 2019.
Zespoły chorobowe w gastroenterologii związane z eponimami / redakcja: Anita Gąsiorowska. 2019.
Balansowanie tkanek miękkich w pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego / redaktorzy Roberto Rossi, Matteo Bruzzone ; redaktor naukowy wydania polskiego Jacek Kruczyński ; przekład Tomasz Jakutowicz. © 2019.
Żywienie młodego sportowca : co jeść, by zostać mistrzem / Justyna Mizera, Krzysztof Mizera. 2019.
Zabiegi wykonywane w gabinecie ginekologicznym : praktyczny przewodnik / redaktorzy: Paul D. Blumenthal, Jonathan S. Berek, Mary T. Jacobson ; redaktor naukowy wydania polskiego Wojciech Rokita ; przekład Jakub Młodawski, Marta Młodawska. copyright © 2019.
Tracheotomia przezskórna : podstawy, techniki, strategie / Dariusz Maciejewski. copyright © 2019.
Stany nagłe : pediatria / pod redakcją naukową Marcina Tkaczyka ; autorzy: Leokadia Bąk-Romaniszyn [i 36 pozostałych]. 2018.
Atlas reumatoidalnego zapalenia stawów / Luis Raul Lepori ; konsultacja medyczna wydania polskiego: Ewa Wielosz ; tłumaczenie: Dominika Abdalla Elnour, Iwona Wnętrzak. copyright 2019.
Wybrane techniki manualne wspomagające terapię ustno-twarzową / Anna Regner. 2019.
Metafory pamięci / [opracowanie] Grzegorz Marzec. 2017.
Historia samotności i samotników / Georges Minois ; przełożyła Wanda Klenczon. 2018.
Człowiek, który nie mógł przestać : opowieść o nerwicach natręctw / David Adam ; tłumaczenie Andrzej Homańczyk. 2016.
Wszystko jest w twojej głowie : opowieści o chorobach psychosomatycznych / Suzanne O'Sullivan ; tłumaczenie Katarzyna Dudzik. cop. 2017.
Duchowe życie mózgu : siedlisko religijnego i duchowego umysłu / Kenneth M. Heilman, Russell S. Donda ; przekład Małgorzata Guzowska ; redakcja naukowa polskiego wydania Michał Harciarek. 2019.
Robimy wszystko co w naszej mocy : opowieści z OIOM-u / Daniela Lamas ; tłumaczenie Grzegorz Ciecieląg. 2019.
Neuroerotyka : rozmowy o seksie i nie tylko / Jerzy Vetulani, Maria Mazurek. 2018.
Za grobem : historia życia po śmierci / Philip C. Almond ; przełożyła Anna Kunicka. 2017.
Edukacja i uczenie się : 16 największych mitów / Jeffrey D. Holmes ; przekład Ewa Czerniawska. 2019.
Nowe życie : jak największe umysły wszech czasów odkryły, skąd się biorą dzieci / Edward Dolnick ; przekład Aleksandra Czyżewska-Felczak. 2019.
Sprawy sercowe : historia serca w jedenastu operacjach / Thomas Morris ; przełożyła Jolanta Kozak. 2019.
Szpital na Łąkowej czyli Szpital Najświętszej Maryi Panny, Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 Akademii Medycznej w Gdańsku we wspomnieniach (1949-2003) / Zdzisław Wajda przy współudziale Andrzeja Basińskiego, Genowefy Częstochowskiej, Stanisława Hacia, Brunona Imielińskiego, Kazimierza Krajki, Barbary Krupa-Wojciechowskiej, Macieja Markuszewskiego, Bolesława Rutkowskiego, Aleksandra Stanka, Janiny Suchorzewskiej, Krzysztofa Sworczaka, Grażyny Świąteckiej. 2019.
Medycyna / [opracowanie] Grzegorz Marzec. 2018.
Prześcignąć parkinsona / Jon Palfreman ; tłumaczenie Katarzyna Sapeta-Czajka. 2018.
Rana postrzałowa : własne badania doświadczalne nad fenomenem postrzałowej jamy czasowej / Telesfor Piecuch. 2019.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.