Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Nowe nabytki 2018-02-07

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2018
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Optymalny Model Kompleksowej Rehabilitacji i Wtórnej Prewencji : raport z prac zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego / Piotr Jankowski [i 20 pozostałych]. 2013.
Zmiana poziomu ekspresji wybranych genów pod wpływem pola elektromagnetycznego w tkance izolowanego serca poddanego niedotlenieniu a następnie reperfuzji / Dariusz Biały ; Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 2018.
Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego / Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 2018.
Trzy siostry lęku : agresja, nienawiść i trauma = Three sisters of fear : aggression, hatred and trauma / pod redakcją Jadwigi Jośko-Ochojskiej. 2018.
Endoskopia przewodu pokarmowego : terminologia, definicje i klasyfikacje w opisie badań diagnostycznych i terapeutycznych z ujednoliconym systemem raportowania / redaktorzy: Jerome D. Waye, Zdeněk Mařatka, José Ramón Armengol Miró ; współautorzy: Zdeněk Mařatka (pierwotny autor) [i 7 pozostałych] ; fotografie: J. R. Armengol Miró [13 pozostałych] ; wersja angielska: D. Colin-Jones, P. F. Ridgway ; redakcja naukowa wydania polskiego: Andrzej Dąbrowski ; tłumaczenie: Krzysztof Kurek [i 4 pozostałych]. 2018.
Żyj 15 lat dłużej : 7-elementowa strategia ANTI-AGING zgodna z zasadą hormezy / Berndt Kleine-Gunk ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka. copyright 2018.
Basic medical microbiology / Patrick R. Murray. cop. 2018.
Zgony na nowotwory złośliwe w regionie Polski południowo-wschodniej w latach 1979-1996 / Jan Gawełko. 2018.
Alergologia : kompendium / pod redakcją Rafała Pawliczaka. 2018.
Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży / pod redakcją Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik. 2018.
Zabiegi w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego pod kontrolą ultrasonografii : kończyna dolna / [redaktor]: Luca Maria Sconfienza, Davide Orlandi, Enzo Silvestri ; redaktor naukowy Piotr Nowakowski ; przekład Magdalena Stusińska. copyright 2018.
Pomiary w ultrasonografii : podręcznik praktyczny / redaktorzy Paul S. Sidhu, Wui K. Chong, Keshthra Satchithananda ; tłumaczenie Michał Błaż. 2018.
Reumatologia 2018 - nowe trendy / pod redakcją Piotra Wilanda. 2018.
Jaskra / redakcja wydania polskiego Marek Rękas ; American Academy of Ophthalmology ; tłumaczenie z języka angielskiego: Joanna Jabłońska [i 5 pozostałych]. copyright 2018.
Podróż choroby : homeopatyczna koncepcja uzdrawiania i tłumienia / Mohinder Singh Jus ; przekład z języka niemieckiego Arkadiusz Stankiewicz. 2018.
Mykologia medyczna / redakcja Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski. cop. 2018.
Sposób na hashimoto : jak w 31 dni zwalczyć objawy choroby / Karen Frazier ; tłumaczenie: Agnieszka Skowron. 2018.
Mukowiscydoza : choroba wieloukładowa / pod redakcją Doroty Sands. 2018.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed