2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2019
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w anegdocie / pod redakcją Adama Szeląga i Ewy Chlebdy-Sieragowskiej. 2018.
Tajemnice pielęgniarek : prawda i uprzedzenia / Marianna Fijewska. 2019.
Lung protective tabulations / K. Scott Richey. copyright © 2018.
Nutrition in the prevention and treatment of disease / edited by Ann M. Coulston, Carol J. Boushey, Mario G. Ferruzzi, Linda M. Delahanty. copyright © 2017.
LDEK na 200 : zbiór zadań zamkniętych wraz z odpowiedziami : dla lekarzy przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Paweł Natora. 2018.
LDEK na 200 : zbiór zadań zamkniętych wraz z odpowiedziami : dla lekarzy przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Paweł Natora. 2018.
Organic chemistry / John McMurry. cop. 2016.
LDEK na 200 : zbiór zadań zamkniętych wraz z odpowiedziami : dla lekarzy przygotowujących się do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Paweł Natora. 2018.
Inorganic chemistry / Mark Weller, Tina Overton, Jonathan Rourke, Fraser Armstrong. copyright © 2018.
Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych / redakcja naukowa Barbara Steinborn. 2018.
Urologia : podręcznik dla studentów medycyny / redakcja naukowa Andrzej Borkowski ; autorzy Andrzej Borkowski [i 23 pozostałych]. 2015.
Transplantacje kończyny górnej i twarzy / redakcja naukowa Jerzy Jabłecki, Adam Chełmoński, Katarzyna Kowal. 2018.
Techniki małoinwazyjne w ginekologii plastycznej / Piotr Kolczewski, Michał Barwijuk, Rafał Kuźlik, Tomasz Basta, Piotr Zawodny. 2018.
Ostre stany kardiologiczne w elektrokardiografii : jak szybko rozpoznać i właściwie postępować / Dariusz Kozłowski. 2019.
Ostre zatrucia w praktyce ratownika medycznego / redakcja naukowa Magdalena Łukasik-Głębocka. 2018.
Human microbiota in health and disease : from pathogenesis to therapy / Bryan Tungland. copyright © 2018.
Brant and Helms' fundamentals of diagnostic radiology / editors Jeffrey S. Klein, William E. Brant, Clyde A. Helms, Emily N. Vinson ; section editors Wiliam E. Brant [i 15 pozostałych]. copyright © 2019.
Profesor Weigl i karmiciele wszy / Mariusz Urbanek. 2018.
Wybrane prawa lekarza / pod redakcją Karola Kolankiewicza ; Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. 2018.
Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego / redakcja naukowa Jan Górski ; autorzy Zdzisław Adach, Marcin Baranowski, Wioletta Brzenczek-Owczarzak, Krzysztof Duda, Jan Górski, Bruno Grassi, Anna Jegier, Krzysztof Klukowski, Marian Krawczyński, Anna Lubkowska, Joanna Majerczak, Bartosz Molik, Mariusz Naczk, Andrzej Pokrywka, Stanisław Poprzęcki, Jerzy Smorawiński, Zbigniew Szyguła, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Jerzy A. Żołądź. 2019.
Rzeźnicy i lekarze : makabryczny świat medycyny i rewolucja Josepha Listera / Lindsey Fitzharris ; tłumaczenie Łukasz Müller. 2018.
Aktualne problemy prawa medycznego : materiały z IV Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich / pod redakcją Karola Kolankiewicza. 2018.
Pielęgniarki : sceny ze szpitalnego życia / Christie Watson ; przełożyła Ewa Borówka. 2019.
Twoje życie w moich rękach : opowieść o polskiej służbie zdrowia / Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. copyright © 2018.
Przewodnik przetrwania dla lekarzy podczas dyżurów nocnych i świątecznych : pomoc doraźna / redakcja Agnieszka Gaczkowska. copyright 2018.
The echo manual / Joe K. Oh, Garvan C. Kane, James B. Seward, A. Jamil Tajik. copyright © 2019.
Feigenbaum's echocardiography / William F. Armstrong, Thomas Ryan. copyright © 2019.
Chirurgia onkologiczna. redakcja naukowa Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki. 2019.
Geriatria / Klaus Hager, Olaf Krause (red.) ; współpraca Meiken Brecht [i 21 pozostałych] ; tłumaczenie z języka niemieckiego Barbara Wencka - rozdz. 18-32, Elżbieta Zwierzyńska - rozdz. 1-17. copyright 2018.
Periodontologia : teksty wybrane / redakcja Beata Wierucka-Młynarczyk. 2018.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.