Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2018
Nowotwory głowy i szyi / redaktor wydania Małgorzata Wierzbicka. 2018.
Guz liściasty piersi / redaktor wydania Wojciech M. Wysocki. 2017.
Chirurgia onkologiczna. redakcja naukowa Arkadiusz Jeziorski, Piotr Ł. Rutkowski, Wojciech M. Wysocki. 2018.
Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej / redakcja naukowa Ewa Straburzyńska-Migaj, Maciej Lesiak. © 2018.
Atlas anatomii głowy i szyi dla stomatologów Nettera / Neil S. Norton ; ilustracje Frank H. Netter ; współtwórcy ilustracji Carlos A. G. Machado, Kip Carter, Andrew E. B. Swift, William M. Winn, Tiffany S. DaVanzo, James A. Perkins, John A. Craig ; tłumaczenie z języka angielskiego: Klaudia M. Walocha. © 2018.
Diagnostyka obrazowa w ortopedii : dla lekarza praktyka / Adam Greenspan, Javier Beltran ; aktualizacja przekładu: Katarzyna Dźwiarek, Agnieszka Pomianowska, Magdalena Stusińska. © 2018.
Przewodnik przezskórnej ultrasonografii cewy pokarmowej / Andrzej Smereczyński. 2018.
Review of medical microbiology & immunology : a guide to clinical infectious diseases / senior author Warren Levinson ; authors Peter Chin-Hong, Elizabeth A. Joyce, Jesse Nussbaum, Brian Schwartz. copyright © 2018.
Mikrobiologia / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller ; [tłumaczenie z języka angielskiego Marzenna Bartoszewicz i 11 pozostałych]. © copyright 2018.
Standardy opieki ambulatoryjnej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie : zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego / redaktor prowadzący Róża Borecka. 2018.
Dermoskopia diagnostyczna : przewodnik ilustrowany / Jonathan Bowling ; redakcja naukowa wydania polskiego Grażyna Kamińska-Winciorek ; tłumaczenie: Grażyna Kamińska-Winciorek. copyright 2018.
Fizjologia człowieka : zintegrowane podejście / Dee Unglaub Silverthorn ; współpraca: Bruce R. Johnson oraz koordynator ilustracji William C. Ober, ilustrator Claire E. Ober, konsultant kliniczny Andrew C. Silverthorn ; redakcja naukowa wydania polskiego: Beata Ponikowska ; tłumacze Adrian Lis [i 15 pozostałych]. 2018.
Anatomia topograficzna i kliniczna twarzy / Joel E. Pessa, Rod J. Rohrich ; ilustracje Amanda Yarberry Behr ; przekład Aleksandra Kowalczyk, Aleksandra Mickielewicz. copyright 2018.
Chirurgia ortognatyczna / redakcja : Tomasz Gedrange, Jan Zapała, Marzena Dominiak ; autorzy: Marcin Baran, Marzena Dominiak, Krzysztof Dowgierd, Tomasz Gedrange, Hanna Gerber, Karin Habersack, Asbjörn Hasund, Maciej Jagielak, Henryk Kaczkowski, Beata Kawala, Kazimierz Kobus, Katarzyna Kobus-Zaleśna, Marcin Kozakiewicz, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Wiesław Kurlej, Agnieszka Lasota, Bartłomiej W. Loster, Małgorzata Majewska, Piotr Majewski, Wojciech Mudyna, Rafał Nowak, Gerhard W. Paulus, Wojciech Pawlak, Katarzyna Sporniak-Tutak, Paweł Szczurowski, Joanna Szyper-Szczurowska, Tomasz Tomaszewski, Marcin Tutak, Konrad Walerzak, Barbara Warych, Krzysztof Woźniak, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała ; autor rysunków: Iga Martynów ; przedmowa: Marzena Dominiak, Tomasz Gedrange ; wstęp: Barbara Warych, Tomasz Gedrange. copyright 2018.
Podstawy biochemii / Jerzy Kączkowski. 2017.
Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej : dawkowanie, miejsca iniekcji, stosowanie / Gerhard Sattler, Bernard C. Kolster (redaktor) ; redakcja naukowa wydania polskiego Lidia Majewska. © 2018.
Zmiany skórne w chorobach ogólnoustrojowych. pod redakcją Andrzeja Kaszuby. 2018.
Pomiary i klasyfikacje w radiologii układu mięśniowo-szkieletowego / Simone Waldt, Klaus Woertler, przy współpracy Matthiasa Eibera ; redaktorzy naukowi polskiego wydania: Rafał Obuchowicz, Marek Synder ; przekład: Maria Kaczorowska. copyright 2018.
Profilaktyka stopy cukrzycowej : praktyczne rady / Waldemar Karnafel. © 2018.
Farmakologia w zadaniach : receptura i postacie leków / redakcja naukowa Małgorzata Berezińska, Anna Wiktorowska-Owczarek ; autorzy Anna Wiktorowska-Owczarek, Małgorzata Berezińska, Marta Jóźwiak-Bębenista, Michał Seweryn Karbownik, Bożena Karolewicz. 2018.
Otępienia i organiczne zaburzenia psychiczne : w praktyce lekarza POZ / redakcja naukowa Marek Jarema ; autorzy Mikołaj Achremczyk, Agnieszka Borzym, Marek Jarema, Michał Lew-Starowicz, Grzegorz Michalak, Monika Michalak, Małgorzata Urban-Kowalczyk, Adam Woźniak. 2018.
Przewodnik antybiotykoterapii 2018 / pod redakcją Danuty Dzierżanowskiej. 2018.
Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych / redakcja naukowa Elżbieta Rutkowska. 2018.
Częstość rytmu serca / pod redakcją Jacka Lewandowskiego i Artura Mamcarza. 2018.
Diagnostyka obrazowa w traumatologii : a survival guide / Nigel Raby, Laurence Berman, Simon Morley, Gerald de Lacey ; redakcja wydania polskiego Jerzy Walecki, Bartosz Mruk ; tłumaczenie z języka angielskiego Michał Frączek, Piotr Kotarski, Bartosz Mruk, Małgorzata Serek. 2018.
Język łaciński dla lekarzy / Beata Olędzka. 2018.
Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną / redakcja naukowa Edyta Janus ; autorzy Aneta Bac, Edyta Janus, Agnieszka Smrokowska-Reichmann, Agnieszka Żychowicz, Paweł Żychowicz. 2018.
Antybiotykoterapia w intensywnej terapii : podręcznik dla lekarzy / pod redakcją Urszuli Zielińskiej-Borkowskiej i Jarosława Woronia. 2018.
Ortopedia w pytaniach i odpowiedziach / Surena Namdari, Stephan G. Pill, Samir Mahta ; redaktor naukowy polskiego wydania Marek Synder ; przekład Olga Gutkowska, Jerzy Bednarski. © 2018.
Biochemistry / Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer with Gregory J. Gatto. © 2012.
Gerontologopedia / redakcja naukowa Waldemar Tłokiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. 2018.
Diuretyki : leki interdyscyplinarne / pod redakcją Anny Adamskiej-Wełnickiej, Marcina Wełnickiego, Stanisława Niemczyka, Artura Mamcarza ; zespół autorów Anna Adamska-Wełnicka [i 11 pozostałych]. 2018.
Stopa i staw skokowo-goleniowy w praktyce ortopedycznej / redakcja naukowa Marek Napiontek. 2018.
Nadciśnienie tętnicze u kobiet / pod redakcją Agnieszki Olszaneckiej i Danuty Czarneckiej ; autorzy Danuta Czarnecka, Barbara Gryglewska, Piotr Jankowski, Marek Klocek, Agnieszka Olszanecka, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Wiktoria Wojciechowska. 2018.
Mirabegron w terapii nadreaktywności pęcherza moczowego / Tomasz Rechberger, Paweł Miotła, Andrzej Wróbel. 2018.
Migotanie przedsionków : przewodnik klinicysty / pod redakcją Jarosława Drożdża ; autorzy Michał Barański [i 29 pozostałych]. 2018.
NOAC w praktyce klinicznej : vademecum lekarza pierwszego kontaktu / pod redakcją Marka Kucha, Piotra Puszczyka, Tomasza Hryniewieckiego. 2018.
Natręctwa / Maciej Żerdziński. 2018.
Słownik medyczny angielsko-polski, polsko-angielski / Przemysław Słomski, Piotr Słomski. 2018.
Jak uczyć chirurgii na studiach medycznych / Andrzej Żyluk ; współautorzy Włodzimierz Majewski (rozdział 6), Grzegorz Wallner (rozdział 10). 2018.
Położnictwo : algorytmy oparte na dowodach naukowych / Jyotsna Pundir, Arri Coomarasamy ; redaktor naukowy polskiego wydania Artur Jakimiuk ; przekład Tadeusz Issat. © 2018.
Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / napisali F. Krzyształowicz, E. Loth, K. W. Majewski, J. Markowski ; współautorzy I. Abramowicz, S. Hiller, J. Iwaszkiewicz, M. Reicher, W. Sylwanowicz ; przerobili i uzupełnili J. Jordan, W. Kubik, W. Łasiński, F. Miedziński, O. Narkiewicz, H. Szostakiewicz-Sawicka, S. Zawistowski ; pod redakcją Wiesława Łasińskiego. 2018.
Guyton and Hall textbook of medical physiology / John E. Hall, Arthur C. Guyton. cop. 2016.
Pediatria. redakcja naukowa Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek Kulus ; wykaz autorów tom 1-2: Ewa Adamska [i 86 pozostałych]. 2018.
Analiza przypadków klinicznych w alergologii : leczenie farmakologiczne w praktyce polskich lekarzy. redakcja naukowa Jerzy Kruszewski ; autorzy: Andrzej Bant [i 55 pozostałych]. 2018.
Zaburzenia snu w codziennej praktyce / Michał Skalski. 2018.
Trzewa / napisał Adam Bochenek ; przerobili i uzupełnili Stanisław Hiller, Wiesław Łasiński, Michał Reicher, Stanisław Zawistowski, Zofia Zegarska ; pod redakcją Wiesława Łasińskiego. 2018.
Choroby zatok przynosowych : patofizjologia, diagnostyka, postępowanie / J. Bożydar Latkowski, Piotr Kurnatowski, Zbigniew Kozłowski. 2018.
Choroby infekcyjne przewodu pokarmowego / redakcja naukowa Anatol Panasiuk. 2018.
Diagnostyka laboratoryjna w dietetyce / Lucyna Ostrowska, Karolina Orywal, Ewa Stefańska, Magdalena Lech, Napoleon Waszkiewicz ; redakcja naukowa Lucyna Ostrowska. 2018.
Pediatria. redakcja naukowa Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Marek Kulus ; wykaz autorów tom 1-2: Ewa Adamska [i 86 pozostałych]. 2018.
Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie / napisał Michał Reicher ; współautorzy T. Bilikiewicz, St. Hiller, E. Stołyhwo ; przerobili i uzupełnili E. Sieńkowski, T. Dierżykray-Rogalski, W. Łasiński, S. Zawistowski, Z. Zegarska ; pod redakcją Wiesława Łasińskiego. 2018.
Human parasitology / Burton J. Bogitsh, Clint E. Carter, Thomas N. Oeltmann. cop. 2019.
Netter's anatomy coloring book / John T. Hansen ; artists: Frank H. Netter, Carlos A.G. Machado, Dragonfly Media Group. © 2019.
Wrodzone zarośnięcie przełyku : praktyczny przewodnik / redakcja naukowa: Robert Śmigiel, Dariusz Patkowski. 2018.
Żywienie człowieka i analiza żywności : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Halina Grajeta. © copyright 2018.
Neuroscience / Claudia Krebs, Joanne Weinberg, Elizabeth Akesson, Esma Dilli. © 2018.
Metody badań i rehabilitacji w otorynolaryngologii / redakcja naukowa: Jerzy Kuczkowski ; autorzy: Wojciech Biernat [i 23 pozostałych]. 2018.
Anatomia Nettera do kolorowania / John T. Hansen ; redakcja wydania II polskiego Janusz Moryś ; modyfikacja rycin do kolorowania Carlos A. G. Machado oraz Dragonfly Media Group. © 2018.
Kodeks Dobrej Praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej : Szkoła Wrocławska / zespół autorski: Joanna Rymaszewska [i 7 pozostałych]. © 2018.
Pan od seksu / Zbigniew Lew-Starowicz ; współpr. Dominika Buczak. 2013.
Clinical obstetrics & gynaecology / Brian A. Magowan, Philip Owen, Andrew Thomson. 2019.
Wskazania do stosowania Ranisilver® : raport dotyczący przydatności, bezpieczeństwa, mechanizmów działania w leczeniu ran. Przykłady zastosowań klinicznych / Tomasz Banasiewicz. [2018].
Leangrade : internal assessment. A guide on how to write a perfect internal assessment. Developed for the International Baccalaureate Diploma Programme / Wojciech Nazar. 2018.
Organization and financing of public health services in Europe : country reports / edited by Bernd Rechel [i 7 pozostałych]. 2018.
Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych : od założeń do praktyki / pod redakcją naukową Scholastyki Baran i Katarzyny Bikowskiej. 2018.
Padaczka : etiologia / redakcja naukowa Joanna Jędrzejczak, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska. 2018.
Individualized drug therapy for patients : basic foundations, relevant software, and clinical applications / edited by Roger W. Jelliffe, Michael Neely. © 2017.
Fischer's mastery of surgery. editor Josef E. Fischer ; associate editors E. Christopher Ellison, Gilbert R. Upchurch Jr., Susan Galandiuk, Jon C. Gould, V. Suzanne Klimberg ; assistant editors Peter Henke, Steven N. Hochwald, Gregory M.Tiao ; manuscript editor Erica N. Slavin. copyright © 2019.
Fischer's mastery of surgery. editor Josef E. Fischer ; associate editors E. Christopher Ellison, Gilbert R. Upchurch Jr., Susan Galandiuk, Jon C. Gould, V. Suzanne Klimberg ; assistant editors Peter Henke, Steven N. Hochwald, Gregory M.Tiao ; manuscript editor Erica N. Slavin. copyright © 2019.
Nurse anesthesia / John J. Nagelhout, Sass Elisha. copyright © 2018.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl