Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2019
  • maj
  • czerwiec
  • lipiec
  • sierpień
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Tachdjian : procedury operacyjne w ortopedii pediatrycznej / John Anthony Herring ; współautorzy: Daniel J. Sucato, Mark C. Gebhardt, Christine Ho, Charles E. Johnston, Lori A. Karol, Karl E. Rathjen, Anthony I. Riccio, B. Stephens Richards, Philip L. Wilson ; redakcja wydania polskiego Wojciech Marczyński ; tłumaczenie z języka angielskiego Katarzyna Płocieniak. © copyright 2018.
Farmakopea Polska : suplement 2018 / Rzeczpospolita Polska. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 2018.
History of pathology - a meeting point between medicine, art, museum and a look at the future : 5th International Annual Meeting on History of Pathology and Medicine of the European Society of Pathology, Gdańsk, June 29-30, 2018 / edited by Adam Szarszewski, Ewa Iżycka-Świeszewska, Piotr Paluchowski, Jacek Gulczyński, Agnieszka Pawłowska-Kubik, Marek Bukowski. 2018.
Zarys otoneurologii. pod redakcją Waldemara Narożnego i Henryka Skarżyńskiego. 2018.
Zarys otoneurologii. pod redakcją Waldemara Narożnego i Henryka Skarżyńskiego. 2018.
Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach / Jarosław Abramow-Newerly ; współpraca naukowa, przypisy, uzupełnienie wspomnień, wybór i opis zdjęć Irena Frączek. 2018.
Uwarunkowania zachowań ryzykownych u młodzieży leczonej w szpitalach warszawskich / Joanna Sadowska-Mazuryk. 2018.
Medycyna stylu życia / redakcja naukowa Daniel Śliż, Artur Mamcarz ; autorzy Anna Adamska-Wełnicka [i 48 pozostałych]. 2018.
Uroginekologia / redakcja naukowa Włodzimierz Baranowski, Artur Rogowski. 2018.
13th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists : book of abstracts / redaktor: Monika Oleksiuk, Bogumiła Szewczak, Sylwia Bajko, Katarzyna Łuka, Aleksandra Basaj, Ewa Tałataj, Wioletta Bociuk, Katarzyna Dłużewska, Grzegorz Polech. 2018.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl