2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2019
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Abrahams' and McMinn's clinical atlas of human anatomy / Peter H. Abrahams, Jonathan D. Spratt, Marios Loukas, Albert-Neels van Schoor. © 2020.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii : Gdański Uniwersytet Medyczny : 10 lat działalności : Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. 2019.
Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation / Walter R. Frontera, Julie K. Silver, Thomas D. Rizzo, Jr. copyright © 2019.
Gross anatomy / Nancy L. Halliday, Harold M. Chung. 2019.
Haematology & immunology / Olivia Vanbergen, Gus Redhouse White. 2019.
DeLee, Drez, & Miller's orthopaedic sports medicine : principles and practice. Mark D. Miller, Stephen R. Thompson. copyright © 2020.
Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów = The Polish Genetic Database of the Totalitarianisms' Victims / redakcja: Anna Beata Czerniawska ; współpraca: Andrzej Ossowski, Kinga Brandys ; tłumaczenie: Jolanta Aleksandruk-Foldus, Elżbieta Plucińska. 2019.
Metabolism and nutrition / Olivia Vanbergen, Gareth Wintle. 2019.
Microbiology in your pocket : quick pathogen review / Melphine Harriott. copyright 2018.
Anatomy / Kelly M. Harrell, Ronald Dudek. copyright © 2019.
Zaburzenia dotyczące snu u personelu medycznego wykonującego pracę zmianową z uwzględnieniem aktywności okołodobowej / Joanna Strzemecka. 2019.
Przegląd aktualnych rekomendacji EULAR/ACR w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w chorobach reumatycznych / pod redakcją Piotra Głuszko i Ewy Stanisławskiej-Biernat. copyright © 2019.
DeLee, Drez, & Miller's orthopaedic sports medicine : principles and practice. Mark D. Miller, Stephen R. Thompson. copyright © 2020.
The A-Z guide to food as medicine / Diane Woznicki Kraft. © 2019.
Interpretacja zapisu EKG w stanach nagłych. Dariusz Kozłowski. 2019.
Multidisciplinary medico-legal death investigation : role of consultants / edited by Lakshmanan Sathyavagiswaran, Christopher B. Rogers. copyright © 2018.
EAPC atlas of palliative care in Europe 2019 / Natalia Arias-Casais [i 9 pozostałych]. 2019.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.