Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Mendeley 2018-01-26

Kontakt w sprawie szkoleń i konsultacji indywidualnych oraz grupowych:
Czytelnia Informacji Naukowej BG GUMed
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel: (58) 349 10 45

DLACZEGO MENDELEY?

 1. Jest to program darmowy i kompatybilny z: Windows/Mac/Linux/mobile
 2. Pozwala na pracę z programem na wersji pulpitowej oraz online
 3. Gromadzi i zarządza dokumentami różnych typów (PDF!!!, WORD, PPT, EXCEL...)
 4. Umożliwia automatyczne pobieranie opisów bibliograficznych dokumentów z naukowych baz danych i Google Scholar
 5. Daje możliwość wstawiania odnośników (cytowań) do tekstu w edytorach Word i Libre Office oraz automatyczne tworzenie bibliografii załącznikowej
 6. Pozwala na zainstalowanie dowolnych styli bibliograficznych (w tym polskich) oraz tworzenie własnych
 7. Zapewnia oficjalne wsparcie techniczne

KROK 1 - ZAŁÓŻ KONTO / mendeley.com
 

 

Konto podstawowe / bezpłatne

domena

prywatna powierzchnia dyskowa

współdzielona powierzchnia dyskowa

liczba grup prywatnych

grupy prywatne

dowolna

2 GB

100 MB

5

do 25 osób


KROK 2 - POBIERZ WERSJĘ NA PULPIT I ZAINSTALUJ JĄ
https://www.mendeley.com/download-mendeley-desktop/


  KROK 3 - ZAINSTALUJ DODATKI

Otwórz wersję pulpitową Mendeleya i wybierz:

 • Tools / Install Web Importer
 • Tools / MS Word Plugin

  KROK 4 - ZGROMADŹ DOKUMENTY

 • zaimportuj rekordy z innych menedżerów cytowań >> Instrukcja migracji
 • Drag&Drop (Chwyć i Upuść) pliki zgromadzone na komputerze
 • wyszukuj w bazach danych oraz w Google Scholar interesujące publikacje i eksportuj je do Mendeleya w celu późniejszego cytowania
 • zgromadź swoje publikacje


  KROK 5 -  PRACUJ ZE ZGROMADZONYMI DOKUMENTAMI

 • sortuj je i filtruj
 • twórz foldery
 • zaznacz interesujące fragmenty w dokumetach pdf
 • dodaj notatki
 • taguj


KROK 6 - WSTAWIAJ CYTOWANIA DO SWOJEGO TEKSTU
                       I TWÓRZ BIBLIOGRAFIĘ ZAŁĄCZNIKOWĄ


KROK 7 - WYBIERZ STYL CYTOWANIA >> instrukcja


KROK 8 - DZIEL SIĘ ZGROMADZONYMI PUBLIKACJAMI W GRUPACH


KROK 9 - UTWÓRZ SWÓJ PROFIL NAUKOWCA


Kontakt w sprawie szkoleń i konsultacji indywidualnych oraz grupowych:
Czytelnia Informacji Naukowej BG GUMed
e-mail: biblinf@gumed.edu.pl, tel: (58) 349 10 45

 

INSTRUKCJE, POMOC:


 

 
 


 


 


 

 


 


 

 


 Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed