katalog online
biblioteka online

E-podręczniki 2016-11-10

Wybrane zdigitalizowane podręczniki dostępne tylko na:

  • 2 stanowiskach w Czytelni Czasopism i Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej
  • 1 stanowisku w Bibliotece Wydziału Farmaceutycznego

Anatomia głowy

Anatomia głowy i tułowia na przekrojach tomokomputerowych / O. Narkiewicz, M. Grzybiak; ryciny wykonała Sylwia Scisłowska

Gdańsk: MAKmed, 1992

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 1, Głowa i szyja / Torsten B. Moeller, Emil Reif; red. nauk. wyd. pol. Bogdan Ciszek; przekł. Irena Plucińska

Warszawa: Medipage, cop. 2007

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 2, Klatka piersiowa, serce, jama brzuszna i miednica / Torsten B. Moeller, Emil Reif; red. nauk. wyd. pol. Ryszard Aleksandrowicz; przekład Irena Plucińska, Przemysław Jaźwiec

Warszawa: Medipage, cop. 2007

Atlas anatomii / aut.: Anne M. Gilroy, Brian R. MacPherson, Lawrence M. Ross; współaut.: Michael Schuenke, Erik Schulte, Udo Schumacher; il.: Markus Voll, Karl Wesker ; [tł.: Tomasz Cecot et al.]

Wyd. 1 pol. / red. Janusz Moryś.
Wrocław: MedPharm Polska, cop. 2011

Atlas anatomii radiologicznej człowieka / Bohdan Daniel

Wyd. 3 popr. i uzup.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996

Atlas histologiczny / pod red. Andrzeja Myśliwskiego; [aut.] Andrzej Myśliwski [et al.]; Akademia Medyczna w Gdańsku. Katedra Histologii i Immunologii

Gdańsk: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2002

Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej: podręcznik dla studentów farmacji / Zdzisław Stefan Szmal, Tadeusz Lipiec

Wyd. 7 popr. i unowocześnione
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996

Chemia ogólna z elementami biochemii: dla studentów kierunków medycznych i przyrodniczych / Teresa Kędryna

Kraków: Wydaw. ZamKor, 2004

Choroby przyzębia: zapobieganie, diagnostyka i leczenie / pod red. Zbigniewa Jańczuka; aut. Jadwiga Banach [et al.]

Wyd. 5.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

Choroby wewnętrzne: podręcznik multimedialny oparty na zasadach EBM. [T. 2] / pod red. Andrzeja Szczeklika; [aut. Małgorzata Bała et al.

Kraków: Medycyna Praktyczna, 2006

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych / Edward Szczeklik, Andrzej Szczeklik

Wyd. 7.
Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1979

Diagnostyka ultrasonograficzna / pod red. P. E. S. Palmera; z jęz. ang. tł. zespół pod red. Zbigniewa Kaliny; aut.: B. Breyer [et al.]

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 1997

Dostępność farmaceutyczna i dostępność biologiczna leków / Stanisław Janicki, Małgorzata Sznitowska, Waldemar Zieliński

Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej "Polfa", 2001

Elektrokardiogram bez tajemnic / Andrzej Stanke

Gdańsk: Via Medica, cop. 1999

Embriologia lekarska / T. W. Sadler; tł. i oprac. nauk. Stanisław Moskalewski [et al.]

Warszawa: Med. Tour Press International, 1993

Fizjologia człowieka / red. nauk. Jan Górski; aut.: Michał Caputa [et al.]

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

Kieszonkowy atlas anatomii radiologicznej: w przekrojach tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. T. 3, Kręgosłup, kończyny i stawy / Torsten B. Moeller, Emil Reif; przekład Irena Plucińska, Przemysław Jaźwiec

Wyd. pol. / red. nauk. Bogdan Ciszek.
Warszawa: Medipage, cop. 2007

Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska

Wyd. 6.
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2001

Medycyna fizykalna / Gerard Straburzyński, Anna Straburzyńska-Lupa

Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000

Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa / red. Zbigniew Jethon, Andrzej Grzybowski; [aut. Krystyna Dłużniewska i in.]

Wyd. 2, popr. i uzup.
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2000

Mikrobiologia: podręcznik dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych / pod red. Piotra B. Heczko ; aut. Maria Basta; koordynacja prac nad przygotowaniem publikacji Agata Pietrzyk

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006

Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków / Jagna Czochańska

Lublin: Wydawnictwo Folium, 1995

Okulistyka: podstawy kliniczne / Maria Hanna Niżankowska; współpr. ikonograf. Jacek J. Kański

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007

Zarys współczesnej ortodoncji : podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów / red. nauk. Irena Karłowska ; [aut. Hanna Bielawska-Victorini et al.].

Wyd. 3 uaktual. i rozszerz.
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

Patologia: słowo o chorobie. T. 1, [Patologia] / Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Lekarski

Wyd. 2, zm. i popr.
Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 2008

Patologia: znaczy słowo o chorobie. T. 2, [Patologia] / Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Lekarski

Wyd. 2, zm. i popr.
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2009

Podręcznik do ćwiczeń z chemii farmaceutycznej / Zygmunt Dudzik

Wyd. 3 popr. i rozszerz.
Warszawa: Państ. Zakł. Wydaw. Lekarskich, 1966

Podstawy pielęgniarstwa: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 1, Założenia teoretyczne / pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek; [aut. Wiesława Ciechaniewicz et al.]

Lublin: Wydawnictwo CZELEJ, 2004

Podstawy pielęgniarstwa: podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. T. 2, Wybrane działania pielęgniarskie / pod red. Barbary Ślusarskiej, Danuty Zarzyckiej, Kazimiery Zahradniczek

Wydawca Lublin: Wydawnictwo CZELEJ, 2004

Położnictwo i ginekologia: repetytorium / red. nauk. Grzegorz H. Bręborowicz

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

Promocja zdrowia: praca zbiorowa / red. Jerzy B. Karski ; aut. Zdzisław Chromiński [i in.]

Wyd. 3 nowe
Warszawa: Wydaw. IGNIS, 1999

Podstawy wykonawstwa prac protetycznych: prace stałe, protezy szkieletowe, prace kombinowane / Tomasz Ciaputa, Andrzej Ciaputa

Katowice: Wydawnictwo Elamed, 2009

Protezy stałe: zarys postępowania klinicznego i laboratoryjnego / Herbert T. Shillingburg, Sumiya Hobo, Lowell D. Whitsett; tł. Halina Panek

Warszawa: Wydaw. Kwintesencja, 1994

Psychiatria: repetytorium / Adam Bilikiewicz, Jerzy Landowski, Piotr Radziwiłłowicz

Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003

Radiologia: diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; aut. Bogusława Benendo-Kapuścińska [et al.]

Wyd. 2 unowocześnione (dodr.)
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008

Ratownik medyczny: podręcznik / pod red. Juliusza Jakubaszki ; [aut. Andrzej Boznański et al.]

Wyd. 2
Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007

Receptura dla studentów medycyny i stomatologii / Marian Wielosz

Wyd. 3 zm.
Lublin: Lubelskie Tow. Nauk., 1998

Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego / Marek Pertkiewicz [et al.; red. Marek Pertkiewicz, Teresa Korta; współaut. Krzysztof Bogucki et al.]; Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005

Stomatologia: podręcznik dla studentów medycyny / red. J. Bardach
Wyd. 2 popr. i uzup.

Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968

Podstawy szycia chirurgicznego / Marek Trybus

Wyd. 3
Kraków: Medycyna Praktyczna, cop. 2006

Żywienie człowieka: podstawy nauki o żywieniu. [Cz. 1] / red. Jan Gawęcki, Lech Hryniewiecki; aut. Stanisław Berger [i in.]

Wyd. 2 popr.
Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000

Żywienie człowieka zdrowego i chorego. [Cz. 2] / red. Jan Hasik, Jan Gawęcki; aut. Magdalena Białkowska [i in.]

Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 2000
 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-20 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed