Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Konfiguracja przeglądarki dla serwera PROXY 2016-04-25

Kontakt:
Administrator usługi zdalnego dostępu

  (58) 349 10 45
biblinf@gumed.edu.pl
Nr GG: 9938031

Informatycy (58) 349 11 43

Mozilla
Firefox
Internet Explorer

Google Chrome

Opera
Safari
Apple Mac
         
Android          

Mozilla Firefox

 

 
 

 skonfiguruj ręcznie według instrukcji:
 

 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz Narzędzia > Opcje
 3. Z menu wybierz Zaawansowane, a następnie zakładkę Sieć
 4. Kliknij przycisk Ustawienia
 5. Zaznacz opcję Adres URL automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 6. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie

Internet Explorer

 

 


skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

 • przy użyciu sieci LAN
 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz Narzędzia > Opcje internetowe
 3. Otwórz zakładkę Połączenia i kliknąć Ustawienia sieci LAN
 4. W sekcji Konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 5. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie
 • przy połączeniach za pomocą modemu
 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz Narzędzia > Opcje internetowe
 3. Otwórz zakładkę Połączenia i w okienku Ustawienie połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej kliknij Wykorzystywane połączenie i naciśnij przycisk Ustawienia.
 4. W nowopowstałym oknie Połączenia telefoniczne Ustawienia zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji i wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 5. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie

Google Chrome
 

 


 

 skonfiguruj ręcznie według instrukcji:
 

 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Wybierz przycisk Ustawienia Google Chrome po prawej stronie ekranu
 3. Z menu wybierz Opcje, a następnie zakładkę Dla zaawansowanych
 4. Kliknij przycisk Zmień ustawienia proxy
 5. Kliknij przysisk Ustawienia sieci LAN
 6. W sekcji Konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 7. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie

Opera

 

 

skonfiguruj ręcznie według instrukcji:
 

 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz Narzędzia > Preferencje
 3. Otwórz zakładkę Zaawansowane, z menu wybierz Sieć i kliknij przycisk Serwery Proxy.
 4. Zaznacz opcję Użyj automatycznej konfiguracji proxy oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 5. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie

Safari
 

 

   

skonfiguruj ręcznie według instrukcji:

 • w systemie Windows:
 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz opcję Edycja > Preferencje
 3. Z menu wybrierz Zaawansowane, a następnie PROXY: Zmień ustawienia
 4. W oknie Właściwości: Internet kliknij Ustawienia sieci LAN
 5. W sekcji konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 6. Zatwierdź, klikając przycisk OK na tym i kolejnym ekranie
 • w systemie MacOs:
 1. Uruchom przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybierz Preferencje
 3. Z menu wybierz Zaawansowane, a następnie PROXY: Zmień ustawienia
 4. W oknie Właściwości: Internet kliknij Ustawienia sieci LAN
 5. W sekcji konfiguracja automatyczna zaznacz opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisz adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

Apple Mac (Mac OS X 10.4.8 i wyżej)
 
 
 1. Wybierz System Preferences z menu Apple
 2. Kliknij ikonę Network w obszarze Internet & Network
 3. Wybierz Configure
 4. Wybierz Proxies
 5. Ustaw proxy poprzez wybranie opcji Using a PAC file
 6. Wprowadź http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac
 7. Zapisz zmiany

Jeżeli używana przeglądarka nie występuje na ww. liście, to należy:
 
 
 1. Znaleźć w menu przeglądarki pozycję związaną z jej ustawieniami, np. Preferencje lub Opcje internetowe
 2. W ustawieniach wybrać opcję związaną z obsługą sieci np. połączenia, sieć lub zaawansowane
 3. Wybrać ustawienia PROXY
 4. W sekcji konfiguracja automatyczna zaznaczyć opcję Użyj skryptu automatycznej konfiguracji oraz wpisać adres serwera proxy: http://proxy.biblioteka.gumed.edu.pl/proxy.pac

 

Uwaga:
Czasami dla uwzględnienia ustawień proxy wymagane jest tzw. wyczyszczenie cache’a czyli usunięcie tymczasowych plików internetowych przeglądarki.

Aby to wykonać należy:
 

 1. Uruchomić przeglądarkę internetową
 2. Z menu wybrać Narzędzia > Opcje internetowe
 3. Otworzyć zakładkę Ogólne i kliknąć Usuń pliki
 4. Zaznaczyć opcję Usuń całą zawartość offline i kliknąć przycisk OK

 


Android
 


 
 1. Należy wejść w Ustawienia -> Sieci zwykłe i bezprzewodowe -> Ustawienia Wi-Fi
 2. Następnie tapnąć i przytrzymać na nazwie sieci Wi-Fi, z którą tablet lub telefon jest obecnie połączony. Wybrać Modyfikuj sieć
 3. Zmienić Ustawienia serwera proxy na Ręcznie
 4. Poniżej w polu Nazwa hosta serwera proxy wpisać proxy.biblioteka.gumed.edu.pl
 5. W polu Numer portu serwera proxy wpisać 9600.
 6. Zapisać zmiany.

Ten opis może się nieznacznie różnić w zależności od wersji Androida.

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed