2019-02-19

Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, że 18 lutego 2019 r. zmarła

mgr Józefa de Laval

starszy kustosz dyplomowany, były wieloletni dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku,
pełniący tę funkcję w latach 1981-2002.

Pani Dyrektor była z wykształcenia polonistą i bibliotekoznawcą, Człowiekiem słowa i książki. W latach 1991-2010 współtworzyła Gazetę AMG, jako zastępca redaktora naczelnego. Była również członkiem redakcji Annales Academiae Medicae Gedanensis (2006-2010).

Zawsze z pasją i oddaniem służyła społeczności akademickiej i środowisku uczelnianych bibliotek medycznych w Polsce. Wyróżniała się wybitną wiedzą zawodową, wyjątkowym charakterem, wrażliwością i serdecznością w stosunku do wszystkich, których spotykała na swojej drodze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23.02.2019 r. (sobota)
w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie, ul. Ks. St. Zawackiego 4.
Rozpoczęcie o godz. 10:30, msza św. o godz. 11:00, po czym nastąpi odprowadzenie na miejsce spoczynku na cmentarzu parafialnym.

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.