2019-02-26

 "Kaszka dla Malgaszka" to autorski projekt Daniela Kasprowicza, studenta I roku pielęgniarstwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz absolwenta dietetyki. Projekt zrodził się w 2014 roku przed jego pierwszym wyjazdem na długoterminową misję na Madagaskar.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości artykułów medycznych i preparatów specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla niedożywionych dzieci z kliniki medycznej "Flamboyant" z Madagaskaru.

 

CO ZBIERAMY? Kaszki mleczno-ryżowe, materiały opatrunkowe, podstawowe lekarstwa, suplementy diety, przemysłowe diety w proszku, zestawy do iniekcji i inne. Szczegóły na plakacie obok.

Niestety wysyłka 20 kg paczki to koszt około 186 zł. W związku z tym można składać również dobrowolne datki finansowe na pokrycie kosztów związanych z przesłaniem zebranych materiałów.
Szczegóły: Kaszka dla Malgaszka / zrzutka.pl

 

GDZIE MOŻNA SKŁADAĆ DARY?

  1. w Bibliotece Głównej GUMed (hol wejściowy)
  2. w Katedrze Pielęgniarstwa GUMed (szatnia)
  3. w Dziale Informacji i Promocji GUMed (Rektorat)

Gorąco zachęcamy
do wzięcia udziału w akcji!

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.