2019-05-06

JoVE (Journal of Visualized Experiments) i Biblioteka Główna GUMed zapraszają użytkowników GUMed do skorzystania z 30-dniowego dostępu testowego do pełnej bazy JoVE. Zyskują Państwo nieograniczony dostęp do pierwszego i jedynego (od 2006 roku) magazynu video-artykułów typu peer-review z Impact Factor (IF) w dziedzinie chemii, biologii, medycyny i inżynierii. W ramach dostępu mogą Państwo skorzystać z ok. 10.000 recenzowanych video-artykułów Video Journal oraz z ok. 700 wizualizacji Science Education.

 

Video Journal to magazyn 13 sekcji video-artykułów mających na celu zwiększenie produktywności badań naukowych.

zob. Poradnik użytkownika VJ

Science Education to baza 9 sekcji wizualizacji przeznaczonych do pracy ze studentami podczas zajęć.

zob. Poradnik użytkownika SE


Dlaczego JoVE?

  • 17.000+ autorów z renomowanych uczelni i instytucji badawczych
  • Impact Factor (IF=1.184)
  • JoVE znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji (poz. 7543), zdobywając 30 punktów z listy A
  • artykuły są indeksowane w Web of Science, PubMed, Medline, Scopus etc.

 

Dostęp będzie aktywny w dniach 06.05-04.06.2019 r.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.