2020-02-07

5 lutego 2020 r. w Bibliotece Głównej GUMed odbyła się promocja książki Zatrzymane w biegu prof. dr. hab. Jacka Jassema. Autor już od przeszło 50 lat jest związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Z początku jako student, potem jako doktorant, a od 1996 roku już jako profesor nauk medycznych, kiedyś Akademii Medycznej w Gdańsku, a obecnie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. W 1990 roku objął stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii. Jest autorem ponad 700 pełnotekstowych prac naukowych, członkiem wielu towarzystw, w tym Lions Clubu oraz laureatem licznych nagród, m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, którą otrzymał z rąk śp. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza oraz tegorocznej Nagrody Zaufania Złoty Otis w kategorii Lekarz i Społecznik. Człowiek nauki, ale i altruista o wyjątkowej wrażliwości.

Spotkanie poświęcone książce Zatrzymane w biegu poprowadził redaktor Aleksander Gosk, obecnie zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, a jej fragmenty czytał aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku Jarosław Tyrański. Swoją obecnością spotkanie zaszczyciły m.in. władze Uczelni w osobach rektora prof. dr. hab. Marcina Gruchały, byłego rektora prof. dr. hab. Wiesława Makarewicza, prorektora ds. nauki prof. dr. hab. Tomasza Bączka, kanclerza Marka Langowskiego, licznie zgromadzeni profesorowie, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski, były minister zdrowia dr Krzysztof Chlebus oraz przyjaciele i rodzina prof. Jacka Jassema, w tym jego żona – prof. dr hab. Ewa Jassem. Przybyłych powitała dyrektor Biblioteki Głównej mgr inż. Anna Grygorowicz. Następnie głos zabrał Zbigniew Canowiecki – spiritus movens opublikowania zapisków prof. Jacka Jassema oraz autor wstępu do nich, który przestawił zgromadzonym okoliczności powstania dziennika, pierwotnie nazywanego Chłoniakiem.

Sam Autor, wywołany do odpowiedzi przez Aleksandra Goska, wytłumaczył, że jego pierwsza nienaukowa książka służy odczarowaniu raka. Przyznał też, że nie wie, czy jest wyleczony – jest w remisji, bo tak należy mówić o chłoniaku. Podkreślił też, jak ważna w walce z rakiem jest pomoc psychologiczna oraz wsparcie. Na szczęście prof. Jacek Jassem otrzymał ogromne wsparcie i to nie tylko ze strony najbliższych – żony, dzieci, ale również od współpracowników, przyjaciół, pacjentów, a nawet wielu nieznanych mu osób. Jak przyznał, to go dodatkowo zmobilizowało do walki z chorobą.

Trudno opisać słowami wyjątkowo wzruszającą atmosferę, panującą tego wieczoru w Bibliotece. Chociaż mowa była o przeżyciach, które często sprawiają, że człowiek przewartościowuje swoje życie, to było to spojrzenie pełne wiary w to, że rak to nie wyrok – batalię  z nim można wygrać! Wszyscy daliśmy się zarazić energią życiową naprawdę wyjątkowej osobowości, jaką jest Pana Profesora, który, gdy znalazł się po drugiej stronie lustra, to zwolnił, zatrzymał się w biegu... na chwilę.

W ramach promocji wszyscy przybyli mieli możliwość nabycia najnowszej książki Autora oraz książki W biegu... Barbary Kanold, która stanowi dziesiątą część cyklu Znani gdańszczanie i przedstawia sylwetkę prof. Jacka Jassema – człowieka nietuzinkowego, z wielkim apetytem na życie, wybitnego przedstawiciela swojej dziedziny.

Organizatorami wydarzenia byli: Wydawnictwo Region Jarosław Ellwart, Gdański Kantor Wydawniczy, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim uczestników spotkania, zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją:


 

 

   

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.