Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Lista polskich czasopism indeksowanych w JCR (Science Edition) 2017-06-20

 wraz z wartością wskaźnika Impact Factor w 2016 r.

Lp. Tytuł czasopisma ISSN

Impact Factor
2016

1.

ACTA ARITH

0065-1036

0.563

2.

ACTA ASTRONOM

0001-5237

3.043

3.

ACTA BIOCHIM POL

0001-527X

1.159

4.

ACTA BIOL CRACOV BOT

0001-5296

0.491

5.

ACTA CHIROPTEROL

1508-1109

1.040

6.

ACTA CHROMATOGR

1233-2356

0.755

7.

ACTA GEOL POL

0001-5709

0.917

8.

ACTA GEOPHYS

1895-6572

0.968

9.

ACTA ICHTHYOL PISCAT

0137-1592

0.670

10.

ACTA NEUROBIOL EXP

0065-1400

1.207

11. ACTA BIOENG BIOMECH 1509-409X 0.914

12.

ACTA ORNITHOL

0001-6454

0.896

13.

ACTA PALAEONTOL POL

0567-7920

1.565

14.

ACTA PARASITOL

1230-2821

1.160

15.

ACTA PHYS POL A

0587-4246

0.469

16.

ACTA PHYS POL B

0587-4254

0.904

17.

ACTA POL PHARM

0001-6837

0.745

18.

ACTA PROTOZOOL

0065-1583

1.481

19.

ACTA SCI POL-HORTORU

1644-0692

0.523

20.

ACTA SOC BOT POL

0001-6977

0.917

21.

ACTA THERIOL

0001-7051

0.968

22.

ADV CLIN EXP MED

1899-5276

1.179

23. ADV COGN PSYCHOL 1895-1171 1.357

24.

ADV MED SCI-POLAND

1896-1126

1.364

25.

ANIM SCI PAP REP

0860-4037

0.725

26. ANN AGR ENV MED 1232-1966 0.829
27. ANN ANIM SCI 2300-8733 0.731
28.  ANN POL MATH  0066-2216  0.387
29.  ANN SOC GEOL POL  0208-9068  0.833

30.

ANN TRANSPL

1425-9524

1.252

31.

ANN ZOOL

0003-4541

0.699

32.

ARCH ACOUST

0137-5075

0.816

33.

ARCH CIV MECH ENG

1644-9665

2.216

34. ARCH CONTROL SCI 2300-2611 0.705

35.

ARCH ENVIRON PROT

2083-4772

0.708

36.

ARCH IMMUNOL THER EX

0004-069X

2.040

37.

ARCH MECH

0373-2029

1.157

38.

ARCH MED SCI

1734-1922

1.969

39. ARCH METALL MATER 1733-3490 0.571
40. ARCH MIN SCI 0860-7001 0.550
41. ARGUM OECON 1233-5835 0.091

42.

AUTEX RES J

1470-9589

0.716

43.

B POL ACAD SCI-TECH

0239-7528

1.156

44.

B VET I PULAWY

0042-4870

0.462

45.

BIOCYBERN BIOMED ENG

0208-5216

1.031

46.

BIOL SPORT

0860-021X

1.436

47.

CARDIOL J

1897-5593

1.256

48.

CELL MOL BIOL LETT

1425-8153

1.260

49.

CEM WAPNO BETON

1425-8129

0.556

50.

CENT EUR J BIOL

1895-104X

1.016

51. CENT EUR J CHEM 1895-1066 1.460

52.

CENT EUR J ENERG MAT

1733-7178

1.041

53.

CENT EUR J GEOSCI

2081-9900

1.071

54.

CENT EUR J IMMUNOL

1426-3912

0.776

55.

CENT EUR J MATH

1895-1074

0.489

56.

CENT EUR J MED

1895-1058

0.116

57.

CENT EUR J PHYS

1895-1082

0.765

58.

CHEM PROCESS ENG-INZ

0208-6425

0.971

59.

COLLOQ MATH-WARSAW

0010-1354

0.555

60.

DENDROBIOLOGY

1641-1307

0.776

61.

DISCUSS MATH GRAPH T

1234-3099

0.302

62.

DISS MATH

0012-3862

1.062

63.

DREWNO

1644-3985

0.642

64. EAST EUR COUNTRYSIDE 1232-8855 0.722

65.

ECOL CHEM ENG S

1898-6196

0.717

66.

EKSPLOAT NIEZAWODN

1507-2711

1.145

67.

ENDOKRYNOL POL

0423-104X

1.341

68.

ENVIRON PROT ENG

0324-8828

0.514

69.

FIBRES TEXT EAST EUR

1230-3666

0.626

70.

FOLIA BIOL-KRAKOW

0015-5497

0.581

71.

FOLIA HISTOCHEM CYTO

0239-8508

1.389

72.  FOLIA HORTIC  0867-1761  0.359

73.

FOLIA MORPHOL

0015-5659

0.341

74.

FOLIA NEUROPATHOL

1641-4640

1.093

75.

FUND INFORM

0169-2968

0.687

76.

FUND MATH

0016-2736

0.609

77.

GEOCHRONOMETRIA

1733-8387

1.426

78.

GEOL Q

1641-7291

1.129

79.

GINEKOL POL

0017-0011

0.576

80.

GOSPOD SUROWCAMI MIN

0860-0953

0.481

81.

HERED CANCER CLIN PR

1731-2302

1.590

82.

INT AGROPHYS

0236-8722

0.967

83.

INT J AP MAT COM-POL

1641-876X

1.420

84.

INT J OCCUP MED ENV

1232-1087

0.930

85. INT J OCCUP SAF ERGO 1080-3548 0.469

86.

J ANIM FEED SCI

1230-1388

1.024

87.

J APIC SCI

1643-4439

0.722

88.

J APPL GENET

1234-1983

1.655

89.

J CONTEMP BRACHYTHER

1689-832X

1.496

90.

J ELEMENTOL

1644-2296

0.641

91.

J HUM KINET

1640-5544

0.798

92.

J PHYSIOL PHARMACOL

0867-5910

2.883

93.

J THEOR APP MECH-POL

1429-2955

0.683

94.

KARDIOL POL

0022-9032

1.341

95. MAMMAL RES 2199-2401 1.068

96.

MATER SCI-POLAND

2083-1331

0.610

97.

MED PR

0465-5893

0.416

98.

MED WETER

0025-8628

0.161

99.

METROL MEAS SYST

0860-8229

1.598

100.

NEUROL NEUROCHIR POL

0028-3843

0.857

101. NORD STUD ALCOHOL DR 1455-0725 0.746

102.

NUKLEONIKA

0029-5922

0.760

103.

OCEANOL HYDROBIOL ST

1730-413X

0.544

104.

OCEANOLOGIA

0078-3234

1.500

105.

OCHR SR

1230-6169

0.630

106. OPEN CHEM 2391-5420 1.027
107. OPEN GEOSCI 2391-5447 0.475
108. OPEN LIFE SCI 2391-5412 0.448
109. OPEN MATH 2391-5455 0.682
110. OPEN MED-WARSAW 2391-5463 0.294
111. OPEN PHYS 2391-5471 0.745

112.

OPT APPL

0078-5466

0.641

113.

OPTO-ELECTRON REV

1230-3402

1.449

114.

PHARMACOL REP

1734-1140

2.587

115.

PHYSICOCHEM PROBL MI

1643-1049

0.901

116. POL ARCH MED WEWN 0032-3772 2.191

117.

POL J CHEM TECHNOL

1509-8117

0.725

118.

POL J ECOL

1505-2249

0.639

119.

POL J ENVIRON STUD

1230-1485

0.793

120.

POL J FOOD NUTR SCI

1230-0322

1.276

121.

POL J MICROBIOL

1733-1331

0.746

122.

POL J PATHOL

1233-9687

0.990

123.

POL J VET SCI

1505-1773

0.697

124.

POL MARIT RES

1233-2585

0.776

125.

POL POLAR RES

0138-0338

0.636

126. POL SOCIOL REV 1231-1413 0.140

127.

POLIMERY-W

0032-2725

0.778

128.

POSTEP DERM ALERGOL

1642-395X

1.683

129.

POSTEP HIG MED DOSW

0032-5449

0.690

130.

POSTEP KARDIOL INTER

1734-9338

0.917

131.

POSTEP MIKROBIOL

0079-4252

0.311

132. POSTEPY BIOL KOMORKI 0324-833X 0.064
133. POZ STUD CONTEMP LIN 1897-7499 0.205

134.

PROBAB MATH STAT-POL

0208-4147

0.150

135. PROBL EKOROZW 1895-6912 0.688

136.

PRZEM CHEM

0033-2496

0.385

137.

PSYCHIATR POL

0033-2674

1.010

138.

REP MATH LOGIC

0137-2904

0.083

139.

REP MATH PHYS

0034-4877

0.604

140.

REPROD BIOL

1642-431X

1.513

141.

ROCZ OCHR SR

1506-218X

0.705

142.

STUD LOGICA

0039-3215

0.589

143.

STUD MATH

0039-3223

0.535

144.

SYLWAN

0039-7660

0.481

 145. 

TOPOL METHOD NONL AN

1230-3429

0.667

146.

TRANSL NEUROSCI

2081-3856

0.922

 147. VIDEOSURGERY MINIINV 1895-4588 0.493

 

 

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-10 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed