katalog online
biblioteka online

Bazy danych C 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

Chemical Abstracts (CAS SciFinder)
Zintegrowany dostęp do baz danych tworzonych i udostępnianych przez Chemical Abstracts Service (CAS) - oddział American Chemical Society) na platformie CAS SciFinder. Jest to największa na świecie chemiczna baza danych, indeksująca czasopisma, książki naukowe, materiały konferencyjne, raporty, sprawozdania i patenty. Zawiera zarówno dane bibliograficzne, jak i informacje o związkach i reakcjach chemicznych. Oprócz nauk chemicznych w bazie reprezentowane są także nauki biologiczne, farmaceutyczne, rolnicze, a także ochrona środowiska, geologia, górnictwo, energetyka.
Platforma obejmuje następujące bazy:

 • CA Plus (literatura naukowa i patenty)
 • CAS Registry (substancje chemiczne)
 • CASREACT (reakcje chemiczne)
 • CHEMCATS (katalog komercyjnych związków chemicznych z cenami i danymi adresowymi dostawców)
 • CHEMLIST – informacje o 312 tys. zarejestrowanych substancji chemicznych dostępnych na światowych rynkach od 1980 r.
 • CIN (Chemical Industry Notes)
 • MARPAT - ponad milion przeszukiwalnych struktur Markusha z 439 tys. patentów od 1988 r.

Zakres dziedzinowy: chemia i nauki pokrewne
Interfejs: angielski

Dostęp: sieć Wydz. Farm.
(wymagana rejestracja)
Tutorial: ang


 ClinicalKey
to zintegrowana platforma informacji medycznej, udostępniona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje z 52 specjalizacji medycznych. Jest to także wyjątkowe narzędzie wspomagające rozwój zawodowy oraz codzienną praktykę lekarzy w zakresie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych.

Baza wśród licznych zasobów zawiera:

 • narzędzie diagnostyczne FirstConsult (FC) z opisami stanów chorobowych
 • bazę procedur medycznych ProceduresConsult wraz z opisami i materiałami video (ponad 9000 filmów)
 • ponad 500 najbardziej aktualnych czasopism, w tym całą serię The Clinics of North America
 • bestsellery książkowe
 • ponad 1 000 wiodących podręczników w formie e-booków (m.in. Braunwald’s Heart Disease, Nelson Textbook of Pediatrics, Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Sabiston Textbook of Surgery, Textbook of Family Medicine)
 • bazę danych leków opartą na Gold Standard
 • ponad 4000 wytycznych dla lekarzy (guidelines)
 • ok. 1 mln 800 tys. zdjęć, tablic, wykresów i filmów
 • ponad 5200 ulotek dla pacjentów
 • najnowsze wiadomości w formie RSS lub newsletterów
 • dostęp do indywidualnego kształcenia CME (Continuing Medical Education)

Ogromna baza źródłowa ClinicalKey wymusiła zastosowanie unikalnej technologii wyszukiwania informacji opartej na nowej taxonomii ELSEVIER MERGED MEDICAL TAXONOMY, która skróciła czas wyszukiwania do minimum. Dodatkowo dzięki nowej technologii wyszukiwarka potrafi znaleźć nie tylko informacje zawierające wyszukiwane słowa-klucze, ale także inne istotnie powiązane z wyszukiwanym tematem informacje pomijane przez tradycyjne, konwencjonalne wyszukiwarki.
Baza zawiera funkcję Presentation Maker pozwalającą przygotowywać prezentacje PowerPoint bezpośrednio z zasobów multimedialnych ClinicalKey, z zachowaniem praw autorskich i informacji o cytowaniach.
Zakres dziedzinowy: medycyna
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Cochrane Library
Bazy danych z zakresu Evidence Based Medicine, czyli medycyny opartej na dowodach; tworzone przez The Cochrane Collaboration – niezależną międzynarodową organizację typu non-profit; bazy zawierają systematyczne przeglądy i krytyczne analizy prowadzonych na całym świecie randomizowanych badań klinicznych, raporty i protokoły badawcze; informacje zawarte w bazach ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji dotyczących przyjęcia odpowiedniego postępowania medycznego dla konkretnego przypadku.

The Cochrane Library tworzą następujące bazy:

 • The Cochrane Database of Systematic Reviews - protokoły i przeglądy systematyczne oceniające skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych,
 • The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness - abstrakty przeglądów systematycznych wzbogacone o ich krytyczną ocenę recenzentów z brytyjskiego Centre for Reviews and Dissemination,
 • The Cochrane Central Register of Controlled Trials - informacje o odbywających się na całym świecie badaniach z grupą kontrolną,
 • Cochrane Methodology Register - bibliografia publikacji dotyczących metodologii badań zastosowanych podczas badań z grupą kontrolną,
 • Health Technology Assessment Database - informacje o zakończonych i prowadzonych w ramach INAHTA projektach oceny technologii medycznych w aspekcie medycznym, społecznym, etycznym i ekonomicznym,
 • NHS Economic Evaluation Database - baza tworzona przez brytyjski Centre for Reviews and Dissemination; zawiera analizy ekonomiczne z całego świata oceniające relacje pomiędzy poniesionymi nakładami a efektywnością interwencji zdrowotnych,

Zakres dziedzinowy: medycyna
Zakres chronologiczny: różny dla poszczególnych baz

Interfejs: angielski

Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial: ang


Conference Proceedings Citation Index- Science - CPCI-S (Web of Science)
Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk ścisłych.
Zakres dziedzinowy: medycyna, biologia, biochemia, chemia, fizyka, informatyka
Interfejs: angielski
Dostęp:
sieć GUMed i proxy
Tutorial:
ang


Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities - CPCI-SSH (Web of Science)
Baza bibliograficzno-abstraktowa należąca do pakietu Web of Science produkowanego przez Clarivate Analytics. Baza zawiera informacje o konferencjach naukowych i cytowaniach materiałów konferencyjnych w obrębie nauk społecznych.
Zakres dziedzinowy: ekonomia, historia, filozofia, prawo, politologia, polityka, socjologia
Interfejs: angielski
Dostęp: sieć GUMed i proxy
Tutorial:
ang
 

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed