katalog online
biblioteka online

Bazy danych H 2017-12-12

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U W X Y Z

Health Source - Consumer Edition (EBSCOhost) wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza udostępniana na platformie EBSCOhost, zawierająca wieloaspektowe informacje w zakresie zdrowia skierowana do szerokiego kręgu odbiorców; oferuje pełnotekstowe artykuły z popularno-naukowych magazynów, broszur, książek, raportów o tematyce zdrowia publicznego.
Zakres dziedzinowy: zdrowie publiczne, żywienie, opieka nad dziećmi, medycyna sportowa
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCOhost)
wejście dla użytkowników sieci GUMed i proxy
wejście dla pracowników: UCK, UCMMiT, ochrony zdrowia z woj. pom. (wymagana rejestracja)

Baza z kolekcji EBSCOhost zawiera ok. 550 pełnotekstowych czasopism naukowych głównie z zakresu pielęgniarstwa w wielu dyscyplinach medycznych; baza udostępnia także przewodnik w języku angielskim Lexi-PAL Drug Guide, zawierający informacje edukacyjne dla pacjentów na temat leków generycznych.
Zakres dziedzinowy: pielęgniarstwo, medycyna
Zakres chronologiczny: różny; możliwe embargo np. 3, 6 lub 12-miesięczne
Interfejs: polski; wyszukiwanie w języku angielskim
Dostęp: sieć GUMed i proxy oraz zarejestrowani pracownicy ochrony zdrowia
Tutorial: ang, pol


 

Przypominamy, że zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie dostępu przez dystrybutora.

W przypadku wystąpienia trudności w dostępie do baz prosimy o kontakt:
dr Piotr Rysztowski, tel. (58) 349 10 46, e-mail: biblbazy@gumed.edu.pl

 

topBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-06-15 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed