Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Paweł Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

katalog online
biblioteka online

Chemical Abstracts 2014-10-21

Zapraszamy użytkowników sieci na Wydziale Farmaceutycznym GUMed na platformę SciFinder do korzystania  z bazy Chemical Abstracts!

Uwaga! Korzystanie z bazy wymaga indywidualnej rejestracji:
(
wyłącznie z komputerów sieci Wydziału Farmaceutycznego)

  • rejestracja odbywa się online na platformie SciFinder
  • cały proces rejestracji musi odbywać się na tym samym komputerze z sieci Wydziału Farmaceutycznego, na którym został rozpoczęty
  • przy rejestracji wymagany jest uczelniany adres e-mail o domenie gumed.edu.pl lub amg.gda.pl
  • w trakcie rejestracji użytkownik sam wybiera sobie nazwę (username) i hasło, według następujących zasad:
    • nazwa użytkownika (username) powinna mieć od 5 do 15 znaków (kombinacja liter, cyfr i znaków specjalnych)
    • hasło użytkownika powinno mieć 7-15 znaków (kombinacja małych i wielkich liter, cyfr i znaków niealfanumerycznych)
    • po otrzymaniu potwierdzenia hasła i username na podany adres e-mail można korzystać z bazy wyłącznie z komputerów dostępnych w sieci Wydziału Farmaceutycznego.

Wejście dla już zarejestrowanych użytkowników https://scifinder.cas.orgBiblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-08-16 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed