2018-11-24

Informujemy, że uchwałą Senatu GUMed nr 39/2018 z 24.09.2018 r. wprowadzona została w naszym Uniwersytecie Polityka Otwartości Polskiej Platformy Medycznej, zgodna z realizowanym projektem „Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”.  Polityka ta, w jednolitej treści, uchwalona została lub w najbliższym czasie będzie, we wszystkich instytucjach partnerskich wspólnie realizujących ww. projekt unijny, tj. w uniwersytetach medycznych Wrocławia (lider projektu), Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

Dokument ten wskazuje, że pracownicy, doktoranci i studenci GUMed, tak jak i pozostałych partnerów projektu, powinni dążyć do zapewnienia otwartego dostępu: jako autorzy publikacji – do treści tych prac niezwłocznie po ich opublikowaniu, a jako twórcy danych badawczych – do danych zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych w trakcie badań.

Polityka ta jest jednocześnie instytucjonalną polityką otwartości GUMed.

Pełen tekst dokumentu znaleźć można w naszym serwisie na stronie Polityka Otwartości GUMed.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.