Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

2018-11-06

Zachęcamy do korzystania z dostępu testowego do ebooków dostępnych na platformie ProQuest Ebook Central oraz do czasopism wydawnictwa de Gruyter.

 

PROQUEST EBOOK CENTRAL

Dostęp do ponad 13 tysięcy ebooków z różnych dziedzin, w tym z medycyny, farmacji, nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, psychologii, anatomii oraz fizjologii. Są to książki wiodących wydawców, takich jak: Elsevier, Springer, Wiley, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Thieme, Wolters Kluwer, Oxford University Press i wielu innych.

Kolekcja dostępna jest na platformie Proquest Ebook Central, w sieci GUMed oraz poprzez serwer proxy. W celu zapisania pełnych tekstów publikacji, wymagane jest utworzenie indywidualnego konta. Bez logowania możliwe jest jedynie wyszukiwanie i czytanie książek online.

Więcej:

 
Dostęp testowy będzie aktywny do 8.12.2018 r.

 

WYDAWNICTWO DE GRUYTER

Dostęp do 21 tytułów czasopism medycznych wydawnictwa de Gruyter, w tym między  innymi do czasopisma Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, które jest jednym z najważniejszych tytułów z zakresu Medical Laboratory Technology.

Więcej:

 

Dostęp testowy będzie aktywny do 5.01.2019 r.

 

ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI