2018-12-10

23 listopada 2018 roku ukazała się książka Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne pod redakcją naukową
dra hab. n. med. Wojciecha Lepperta, prof. UMP oraz prof. dra hab. n. med. Mikołaja Majkowicza
. Jak podkreśla
prof. dr hab. n.
med. Jerzy Wordliczek w opinii nt. tej publikacji, jest to pierwszy podręcznik, który przedstawia problematykę bólu
w szerszym ujęciu, a więc nie tylko z perspektywy medycznej, ale także psychologicznej, socjalnej i duchowej. Bowiem:
 

Takie spojrzenie wydaje się najpełniej odzwierciedlać sytuację chorych, u których występuje ból o charakterze przewlekłym. Konsekwencją takiego podejścia jest stosowanie optymalnego leczenia, które obejmuje nie tylko farmakoterapię, czy fizykalne bądź interwencyjne metody leczenia bólu, ale wykorzystuje również wszelkiego rodzaju wsparcie psycho-socjalne i duchowe. Dopiero takie, interdyscyplinarne, całościowe podejście, może zapewnić chorym, ale także ich rodzinom i opiekunom, rzeczywiste i najbardziej skuteczne leczenie, które można przełożyć na istotną poprawę jakości życia pacjentów i opiekunów chorych.

Spotkanie promujące tę publikację, odbyło się 13 grudnia bieżącego roku w Bibliotece Głównej GUMed. Licznie przybyli goście mieli okazję zapoznać się z kilkoma prezentacjami, wygłoszonymi m.in. przez prof. dra hab. n. med. Mikołaja Majkowicza (Zakład Badań nad Jakością Życia, Zakład Psychologii Klinicznej), dra hab. n. med. Wojciecha Lepperta, prof. UMP, prof. dr hab. Krystynę
de Walden-Gałuszko (Klinika Psychiatrii Dorosłych), prof. dra hab. Andrzeja Basińskiego (Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej), prof. dr hab. Janinę Suchorzewską (Zakład Etyki) oraz dr Agatę Zdun-Ryżewską (Zakład Badań nad Jakością Życia).

Jednak celem spotkania była nie tylko promocja książki, przedstawienie jej treści w bardzo skrótowej formie, ale także możliwość rozmowy ze studentami, wśród których przy okazji zostały rozlosowane darmowe egzemplarze podręcznika.

Bardzo dziękujemy The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) – Poland, Oddział Gdańsk
oraz Wydawnictwu PZWL za współorganizowanie tego spotkania.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy też do zapoznania się z fotorelacją:


ZOBACZ WIĘCEJ AKTUALNOŚCI


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.