AKTUALNOŚCI

2010-03-25

 

Biblioteka Brytyjska w Londynie, Uniwersytet Humboldta w Berlinie, Luwr w Paryżu…
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego dołączyła do instytucji zasilających w zasoby cyfrowe portal Europeana, czyli Europejską Bibliotekę Cyfrową. Stało się to możliwe dzięki uczestnictwu BG GUMed w projekcje Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (p_b_c).

Obecnie, pośród dokumentów elektronicznych znajdujących się w p_b_c, dostępnych jest 25 publikacji z naszych zbiorów. Kolekcja będzie wzbogacana sukcesywnie o kolejne pozycje.

>> zobacz zasoby BG GUMed w p_b_c


2010-02-10

Informujemy, że otwarta została Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN). Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, nasi użytkownicy znajdą w zakładce Zasoby/bazy danych.

Ogólnopolską licencją dla instytucji akademickich (zasoby finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) zostały objęte:

  • pakiet baz Web of Science obejmujący: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH),
  • baza Journal Citation Reports (JCR),
  • czasopisma wydawnictw Elsevier oraz Springer,
  • kolekcja baz EBSCO (pakiet podstawowy).

Nowością dla naszych użytkowników jest dostęp do Web of Science, czyli interdyscyplinarnych baz bibliograficzno-abstraktowych na platformie ISI Web of Knowledge, służących do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Uzyskaliśmy również możliwość korzystania z dostępnego na platformie Web of Knowledge programu do tworzenia bibliografii EndNote (wymaga indywidualnej rejestracji).

Nie zmieniły się zasady udostępniania dotychczas prenumerowanych przez Bibliotekę Główną baz: JCR i EBSCO oraz czasopism Elsevier i Springer, które obecnie objęte zostały licencją akademicką.

Zapraszamy do korzystania z nowych możliwości!


2008-12-02

Z radością informujemy, że projekt Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w którym Biblioteka Główna bierze udział, uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.


2008-11-12

Informujemy, że od listopada 2008 r. udostępniamy wszystkim uprawnionym użytkownikom opcję zapisania się do Biblioteki przez Internet za pomocą elektronicznego formularza zapisu
Zapraszamy!


2008-10-16

Informujemy, że od października 2008 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki rozszerzyła zakres swoich usług o elektroniczne sprowadzanie kopii artykułów z bibliotek zagranicznych poprzez system subito.

>> więcej o subito i usługach Wypożyczalni Międzybibliotecznej


2007-05-29

Głosami bibliotekarzy BG AMG wybrano dwa slogany:
Zostań lekarzem z bibliotekarzem! autorstwa Anety Świtaj (BG AMG) oraz
http://www.biblioteka.amg.come.to.me hasło Małgorzaty Omilian-Mucharskiej (BG AMG)

 

Zwycięzcom nagrody książkowe wręczył JM Rektor AMG, prof. Roman Kaliszan.

Kolejne miejsca zajęły slogany:

Zaloguj się do wiedzy. Hasło: Biblioteka AMG autor: M. Omilian-Mucharska (BG AMG)
Morze informacji? Może biblioteka? autor: A. Grygorowicz i E. Kraszewska (BG AMG)
Eee..., biblioteka? E-biblioteka! autor: E. Kraszewska (BG AMG)
Po co szukać - to się wie! Biblioteka AMG autor: M. Koberda (IV WL)

W odpowiedzi na nasz konkurs ogłoszony z okazji Tygodnia Bibliotek 2007 wpłynęło 59 sloganów, w tym 24 propozycje zostały zgłoszone przez studentów. 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspólną zabawę!


Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.