2018-10-10

Sprawdź, o jakie nowe pozycje wzbogaciły się zbiory Biblioteki.


  • 2019
  • wrzesień
  • październik
  • listopad
  • grudzień
Profesor Antoni Hlavaty : w 99. rocznicę urodzin / Michał T. W. von Grabowski, Tomasz Mazurek ; Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. 2019.
Dietetyka kliniczna / redakcja naukowa Marian Grzymisławski. 2019.
Toksykologia i ocena bezpieczeństwa kosmetyków / Kamil Jurowski, Wojciech Piekoszewski. 2019.
Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw / Beata Przygoda, Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow. 2019.
Leki współczesnej terapii / Jan Podlewski, Alicja Chwalibogowska-Podlewska. 2019.
Podstawy receptury aptecznej : materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji / pod redakcją Moniki Gajewskiej i Małgorzaty Sznitowskiej ; zespół autorów: Hanna Bartylak, Agnieszka Chodkowska, Monika Gajewska, Joanna Karolewska-Szalbierz, Maciej Małecki, Danuta Partyka, Marcin Płaczek, Elżbieta Rutkowska, Małgorzata Sznitowska, Janina Szulc, Katarzyna Winnicka, Eliza Wolska. 2019.
Optymalizacja farmakoterapii : kompendium dla farmaceuty : komunikacja z pacjentem : praktyczny przewodnik / autorzy: Piotr Merks [i 17 pozostałych]. 2019.
Roślinne surowce kosmetyczne / Romuald Czerpak, Agata Jabłońska-Trypuć. copyright 2019.
Praktyka zawodowa fizjoterapeuty : formalności, obowiązki, wzory dokumentów / Marzena Pytlarz. copyright 2019.
Radiologia stomatologiczna / Friedrich Anton Pasler ; redakcja wydania polskiego Kazimierz Szopiński ; tłumaczenie z języka niemieckiego Kamila Ścisłowicz. © copyright 2019.
Techniki operacyjne w chirurgii naczyniowej / Ronald L. Dalman editor, Michael W. Mulholland editor-in-chief ; redakcja wydania polskiego: Arkadiusz Jawień ; ilustracje: Body Scientific International ; tłumaczenie z języka angielskiego: Maciej Antkiewicz, Katarzyna Frączkowska, Dominika Pupka. © copyright 2019.
Choroba Parkinsona / Iris Reuter ; tłumaczenie z języka niemieckiego: Małgorzata Góral - rozdz. 1-9, Marta Nowakowska-Kotas - rozdz. 10-16. © copyright 2019.
Ortodoncja w praktyce : teksty wybrane = Clinical orthodontics : selected texts. redakcja Agnieszka Machorowska-Pieniążek. 2019.
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii / Frank Flake, Boris A. Hoffmann ; współpraca Peter Benöhr ; redakcja wydania polskiego Jerzy Robert Ładny, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz ; tłumaczenie z języka niemieckiego Alicja Derleta. © 2019.
Toksyna botulinowa / redakcja Alastair Carruthers, Jean Carruthers, Jeffrey S. Dover, Murad Alam ; tłumaczenie z języka angielskiego: Marek Ziarkiewicz. © copyright 2019.
Wstyd podczas sesji terapeutycznej / redakcja Ronda L. Dearing i June Price Tangney ; redakcja wydania polskiego Katarzyna Kucharska ; tłumaczenie z języka angielskiego: Piotr Grzegorzewski, Sławomir Sidorowicz. © copyright 2019.
Ortodoncja w praktyce : teksty wybrane = Clinical orthodontics : selected texts. redakcja Agnieszka Machorowska-Pieniążek. 2019.
Masaż klasyczny / Marek Kowalcze. 2018.
Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń / redakcja naukowa Arkadiusz Trzos. 2019.
Atlas dermatoskopii / Jacek Dąbkowski, Dariusz Czubiński. cop. 2019.
Neurokognitywistyka rozwoju : wprowadzenie / Mark H. Johnson, Michelle de Haan ; przekład Alicja Niedźwiecka ; redakcja merytoryczna wydania polskiego: Ewa Pisula, Przemysław Tomalski ; konsultacja w zakresie neurobiologii Michał Fiedorowicz. 2018.
Neuroradiologia / Anne G. Osborn, Kathleen B. Digre ; redaktorzy polskiego wydania Jerzy Walecki, Elżbieta Jurkiewicz ; przekład Ewelina Mackiewicz, Tomasz Bulski. copyright 2019.

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych:

tel. 58 349 10 49,
biblgromad@gumed.edu.pl

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Piotr Małecki (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.