2020-09-22

Każdy zainteresowany może na miejscu, w Strefie Nauki, skorzystać z:

  • książek, czasopism bieżących, prasy codziennej i modeli anatomicznych zgromadzonych w czytelniach w wolnym dostępie,

  • książek i czasopism archiwalnych zgromadzonych w magazynie, po odnalezieniu ich sygnatur w katalogu online lub zdigitalizowanym katalogu kartkowym i wypełnieniu odpowiedniego rewersu*,

  • materiałów sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – odbiór u bibliotekarza,

  • zasobów elektronicznych i sprzętu komputerowego, po zalogowaniu analogicznie, jak do serwisu ekstranetowego Uczelni (indywidualnie lub przez bibliotekarza w Czytelni Informacji Naukowej),

  • bibliotecznej sieci bezprzewodowej, która umożliwia korzystanie z e-zasobów BG na własnych urządzeniach mobilnych,

  • pokoi pracy, po wypożyczeniu klucza u bibliotekarza w Czytelni 1 (tylko dla posiadaczy kont bibliotecznych).


* książki – na każdy tom oddzielny rewers;
  czasopisma – oddzielny rewers na każdy zeszyt z podaniem: sygnatury czasopisma, rocznika, wolumenu, numeru, stron artykułu

 

Wypożyczalnia:
tel. 58 349 10 51
biblwyp@gumed.edu.pl

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.