2020-07-28

Jak korzystać z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej GUMed

W sytuacji ograniczonego dostępu do tradycyjnych zasobów, przypominamy zasady korzystania z publikacji w formie elektronicznej oraz dajemy praktyczne wskazówki.
Jeśli jesteś pracownikiem lub studentem GUMed i posiadasz konto biblioteczne, to wystarczy kilka prostych kroków, aby zyskać dostęp do setek tysięcy książek i podręczników online, a także artykułów naukowych z najbardziej renomowanych czasopism i licznych pomocy naukowych oferowanych przez dostawców baz danych.
 

  1. Należy wypełnić formularz rejestracyjny zdalnego dostępu do zasobów BG GUMed poprzez serwer proxy (jeżeli wcześniej nie uruchomiono tej usługi):
     
  2. Po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem aktywacji, odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę -


Wyszukiwanie potrzebnych materiałów najlepiej rozpocząć, korzystając z okna wyszukiwarki dostępnego na stronie głównej Biblioteki. Można przełączać się pomiędzy poszczególnymi sekcjami, w zależności od celu poszukiwań:
Multiwyszukiwarka – przeszukuje większość zasobów subskrybowanych przez Bibliotekę, po wpisaniu hasła wyszukiwawczego zostaniemy przeniesieni na stronę z wynikami, gdzie można zawęzić wyszukiwanie poprzez zastosowanie szeregu filtrów – instrukcja korzystania z Multiwyszukiwarki
e-czasopisma & e-książki – przeszukuje cyfrowe zasoby BG GUMed według kategorii, wpisujemy tytuł poszukiwanej książki lub czasopisma – link do?
Google Scholar – bezpłatna, ogólnodostępna wyszukiwarka publikacji naukowych. Po skonfigurowaniu wyświetla także linki biblioteczne – link do?

Źródeł naukowych można poszukiwać także bezpośrednio w poszczególnych bazach subskrybowanych przez Bibliotekę, alfabetyczna lista wraz z odnośnikami znajduje się tutaj: (link)

Najważniejsze bazy:
PBL (ograniczony dostęp do pełnych tekstów) – link np. do PNIM
PubMed – link do któregoś ze szkoleń
Baza bibliograficzna GUMed – link do instrukcji
IBUK Libra – link do filmików instruktażowych
Baza prac magisterskich i licencjackich GUMed (brak dostępu do pełnych tekstów)
 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Biblioteka Główna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Gdańsku 80-210, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Magdalena Dłużewska (iod@gumed.edu.pl),

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w systemie biblioteczno-informacyjnym Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (Akademia Muzyczna w Gdańsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności) w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym obsługę informatyczną,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnikami prawa,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.,

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.