katalog online
biblioteka online

Biblioteka informuje

2018-01-18 ProQuest Ebook Central - kolekcja nowych tytułów

Zachęcamy wszystkich studentów i wykładowców do korzystania z zasobów platformy ProQuest Ebook Central, na której obok wielu darmowych, dostępnych jest 19 nowych subskrybowanych  przez BG GUMed tytułów.

Korzystanie z kolekcji wymaga założenia indywidualnego konta - przycisk "Join Ebook Central", a dostęp możliwy jest tylko dla 1 jednoczesnego użytkownika.

zobacz instrukcję, jak dotrzeć do kolekcji zakupionych tytułów

zobacz listę tytułów


2018-01-11 Springer Open Choice tylko do końca marca 2018!

Przypominamy, że w ramach narodowego programu publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce, finansowanego przez MNiSW, wszyscy pracownicy i studenci afiliowani przy polskich instytucjach akademickich, edukacyjnych i naukowych otrzymują możliwość bezpłatnego publikowania artykułów naukowych w czasopismach wydawnictwa Springer na zasadzie Open Access.

Umowa pomiędzy ICM i wydawcą została przedłużona na rok 2018 z zastrzeżeniem, że MNiSW planuje przyznać środki na licencje krajowe 2018 w terminie do 30 marca 2018, a gdyby środki te były niewystarczające na pokrycie kosztów na okres do końca roku 2018, umowa może zostać zakończona wcześniej. Tylko do końca marca autorzy mogą zgłaszać artykuły w ramach programu na dotychczasowych zasadach. 

Zachęcamy do zapoznania się z wymogami i instrukcją korzystania z Springer Open Choice oraz ideą Open Access.


2018-01-09 IBUK libra - ponad 1200 książek, 67 nowych tytułów!

Informujemy, że użytkownicy sieci GUMed oraz dostepów proxy mają dostęp do kolejnych nowych tytułów w ramach czytelni on-line IBUK libra. Obecnie serwis liczy ponad 1200 pozycji, w tym 881 darmowych, 343 prenumerowane, a wśród nich 67 nowych tytułów z dziedziny medycyny.

  

Czytanie książek w IBUK LIBRA umożliwia dedykowane oprogramowanie, dzięki któremu wejście do udostępnionych publikacji odbywa się przez przeglądarkę WWW, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowych aplikacji. Zalecamy używanie aktualnej wersji Google Chrome, Firefox lub Safari. Uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies.

Domyślnie prezentowane są publikacje dostępne. Wystarczy kliknąć na wybraną publikację, aby zobaczyć informację o książce wraz z podglądem treści. Aby skorzystać z zaawansowanych funkcji pracy z książką, należy kliknąć na "+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK" i utworzyć swoje osobiste konto myIBUK.

zobacz listę wszystkich tytułów dostępnych w ramach prenumeraty 2018 na platformie IBUK libra


2017-12-16 Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne


2017-12-01 Test czasopism Royal Society of Chemistry

Zapraszamy do zapoznania się z kolekcją 45 czasopism wydawnictwa Royal Society of Chemistry.

Zasoby dostępne są z platformy wydawnictwa RSC pod adresem: http://pubs.rsc.org/

>> lista tytułów


2017-11-24 Dofinansowanie na Polską Platformę Medyczną

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskała dofinansowanie w wysokości: 4.329.656,06 PLN na realizację  projektu: Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym, który będzie realizowany wraz siedmioma bibliotekami partnerskimi. Łączna kwota dofinansowania dla całego projektu wynosi: 37.279.341,60 PLN. Wieloośrodkowy projekt, przygotowywany na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, w ocenie ekspertów zajął pierwsze miejsce wśród zgłoszonych wniosków, uzyskując 88 pkt.
 

    

Liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, a współpartnerami, oprócz GUMed są uniwersytety medyczne z: Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Celem zadania jest stworzenie wspólnej platformy typu Current Research Information System (CRIS) prezentującej i promującej osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy wszystkich jednostek uczestniczących, zarówno łącznie, jak i indywidualnie. Na jednej platformie, na zasadzie otwartości,  będą prezentowane informacje takie jak: profile pracowników naukowych, publikacje ich autorstwa, uzyskane patenty, surowe dane badawcze będące wynikiem prowadzonych badań, dane o posiadanej unikatowej aparaturze, eksperci dziedzinowi, realizowane projekty naukowe, pozyskane granty itp.

Polska Platforma Medyczna ułatwi transfer wiedzy zarówno pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, jak i instytucjami publicznymi oraz obywatelami. Będzie także stymulować nowe powiązania, współpracę pomiędzy placówkami i zespołami naukowymi oraz promować ich dorobek w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Projekt wpisuje się w realizację zaleceń sformułowanych w „Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” (MNiSW, 2015), wynikających z zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony.

Czas trwania projektu od 01.11.2017 r. do  31.10.2020 r.


2017-11-24 Spotkanie z Danielem Kasprowiczem - relacja

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w spotkaniu z Danielem Kasprowiczem, które odbyło się 23 listopada br. w Bibliotece Głównej pod hasłem "Głogni Madagaskaru". Zgormadzonych gości powitała dyrektor Anna Grygorowicz oraz przedstawiciele władz Uczelni – prorektor ds. klinicznych dr hab. Tomasz Smiatacz i prof. Andrzej Basiński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Absolwent dietetyki GUMed opowiadał o problemie niedożywienia, z którym zmagają się mieszkańcy Czerwonej Wyspy, o trudach ich codziennego życia, jak również o swoich własnych przeżyciach, przyjaźniach i o tym, czego sam nauczył się od Malgaszy. Przybliżył słuchaczom specyfikę tamtejszej opieki medycznej, swojej pracy ośrodku zdrowia oraz opieki nad wychowankami Domu Dziecka w Mampikony.

Podczas spotkania odbyła się również charytatywna licytacja 10 zdjęć autorstwa Daniela Kasprowicza. Posiadaczami wyjątkowych fotografii zostali m.in. prof. Basiński, dyrektor Grygorowicz, dr Bartłomiej Siek i niezastąpiona podczas licytacyjnych bojów prof. Małgorzata Sznitowska. Chętni mogli również zakupić ostatnie egzemplarze książki “Kilasymandry. Jak Madagaskar nauczy mnie kochać”, którą Daniel Kasprowicz wydał w 2015 r. Ze sprzedaży książek, dobrowolnych ofiar i licytacji zdjęć udało się zebrać ponad 4 000 zł, które w całości zostaną przekazane na potrzeby pacjentów przychodni w Mampikony.

Podczas krótkiej rozmowy z Joanną Śliwińską, rzecznikiem prasowym GUMed, Daniel Kasprowicz m.in. zdradził, że pracuje również nad drugą książką. “Hazo mena. O marzeniach z Czerwonej Wyspy”, która zostanie najprawdopodobniej wydana w maju 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z powstałą, na okoliczność spotkania, wystawą. Przybliża ona informacje na temat obszarów dotyczących niedożywienia, statystyk, organizacji wspierających walkę z głodem oraz sylwetkę Daniela Kasprowicza.

Zapraszamy także do zapoznania się z fotorelacją ze spotkania:

 


2017-11-02 ScienceDirect Topics - usługa dla naukowców

Zachęcamy do skorzystania z nowej usługi, którą wydawnictwo Elsevier uruchomiło na platformie ScienceDirect. Usługa ta ma ułatwić badaczom dotarcie do kluczowych definicji lub tematów, związanych z naukami przyrodniczymi, biomedycznymi i neurologią. Wszystkie informacje zawarte w opisach, pochodzą z odpowiednich fragmentów książek Elseviera.

ScienceDirect Topic Pages będą systematycznie uzupełniane o kolejne dziedziny nauki.


2017-10-02 Informacje dla studentów I roku GUMed!

Informujemy, że: 

Elektroniczna legitymacja studencka GUMed
    pełni rolę aktywnej karty bibliotecznej -
    na jej podstawie można wypożyczać książki.

Zamawianie książek do wypożyczenia

Zamawianie książek w oparciu o katalog online Biblioteki będzie możliwe począwszy od dnia 29.09.2017 r. (piątek) godz. 18:00, kiedy to zostaną aktywowane elektroniczne konta czytelnicze studentów I roku.

Więcej o wypożyczaniu w zakładce Usługi/wypożyczanie oraz w obowiązkowym dla studentów I roku Szkoleniu bibliotecznym online.

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia obowiązkowe dla studentów I roku z przedmiotu Szkolenie biblioteczne online odbywają się w roku akademickim 2017/2018 w I semestrze, przez Internet. Osoby nie posiadające odpowiedniego sprzętu lub dostępu do Internetu mogą zapoznać się z treścią kursu oraz wypełnić test zaliczający korzystając ze stanowisk komputerowych znajdujących się w budynku Biblioteki Głównej.
Tekst szkolenia dostępny będzie od 02.10.2017 r. w zakładce Usługi/dydaktyka albo bezpośrednio pod adresem: http://biblioteka.gumed.edu.pl/dydaktyka/sbo

Szkolenie składa się z dwóch części:

  • część ogólnodostępna zawiera podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania Biblioteki, jej zbiorach tradycyjnych i elektronicznych, świadczonych usługach, a przede wszystkim o sposobach wyszukiwania, zamawiania i wypożyczania potrzebnych podręczników,
  • część drugą stanowi składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru test do wypełnienia online; numer albumu jest hasłem pozwalającym na zalogowanie się do testu.

Warunkiem zaliczenia Szkolenia bibliotecznego online, poświadczanego w e-indeksie, jest udzielenie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte w teście w maksymalnie 3 próbach; studenci zobowiązani są do ukończenia zajęć i zaliczenia testu do 15.11.2017 r.

Zachęcamy jednak Państwa do zapoznania się z treścią zajęć jeszcze przed przystąpieniem do zamawiania potrzebnych podręczników.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej GUMed: tel. +58 349 10 51, biblwyp@gumed.edu.pl, GG: 6746920.


2017-07-12 Martindale: The Complete Drug Reference - nowość!

Informujemy, że  Biblioteka Główna zakupiła dostęp do bazy Martindale: The Complete Drug Reference wydawcy Pharmaceutical Press.

Zawiera monografie stosowanych na całym świecie leków, ich nazw własnych oraz zasady stosowania w leczeniu chorób, m.in:

  • ponad 6,000 monografii leków, w tym ponad 200 leków pochodzenia zielarskiego
  • 124,000 składów leków
  • 32,000 odnośników
  • 12,000 producentów
  • sposoby leczenia ponad 600 chorób

Baza udostępnia również informacje na temat leków weterynaryjnych, środków diagnostycznych, radiofarmaceutyków, trucizn, esencji olejowych, itd.
Autorzy szczególną staranność przykładają do zamieszczania systematycznych przeglądów badań, meta-analiz oraz wytycznych potwierdzonych klinicznie (evidence-based guidelines).


2017-06-19 Impact Factor 2016 już dostępny!

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR)  z wartościami wskaźnika Impact Factor 2016.

W naszym serwisie dostępna jest lista polskich czasopism, które w JCR 2016 (Science Edition) otrzymały Impact Factor.
Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42


email: biblsekr@gumed.edu.pl . Aktualizacja: 2018-01-19 mgr M. Omilian-Mucharska . Biblioteka Główna © 2009 - 2017 . omilian&blukis

Polityka wykorzystywania plików "cookies" w systemach internetowych GUMed